پیامبر و اهل بیت (ع) (5) - Maghaleh
 
 
 
 
پیامبر و اهل بیت (ع) (5)

 (صفحه 119)
 

تعداد منابع:68 اصلى و 13 ارجاعى

در این بخش، زندگى نامه، فضائل و مقامات پیامبر و خاندان وى آمده است.

مباحث کلامى امامت و نبوت را در شاخه کلام ببینید.
احمدپور، على

80-مشکلات نو الهى(فاطمه در قرآن و سنت)، قم:انفال، ، چاپ اول/2000 نسخه، 175 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:2-13-8512-964

کد پارسا:72445 B

فاطمه زهرا(س)-فضائل فاطمه زهرا(س)

مجموع ده مجلس سخنرانى نویسنده درباره فشایل حضرت فاطمه در قرآن و سنت است.نویسنده در این سخنرانیها با بهره‏گیرى از منابع روایى شیعه و اهل سنت، به فضایل حضرت زهرا پرداخته است.تقدم اسم حضرت فاطمه، چگونگى معرفت غیر معصوم به فاطمه، مقام علمى حضرت، مزد رسالت و دوستى فاطمه، مقام ذریّه فاطمه در دنیا و آخرت، ازدواج فاطمه با على(ع)، جایگاه فاطمه در ماجراى مباهله، عنوان برخى مباحث نویسنده در این کتاب است.
اسدى کربلائى، عبد العباس(به کوشش)

ع 81-و تزودوا من حبّ آل محمد(ص)، قصائد خالدات فى حب اهل البیت علیه السلام، قم:دار الانصار، چاپ اول/3000 نسخه، 160 ص، عربى وزیرى (شمیز)، منابع:159.

شابک:1-15-8410-964

کد پارسا:72213 B

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع);دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)

مجموعه قصاید شاعران شیعى در مدح و منبقبت اهل بیت که طول تاریخ شیعه سروده شده است.این قصاید از ماندگارترین و عالى‏ترین اشعار فرهنگ ادبیات شیعى است که همواره مورد بحث و تحلیل واقع شده‏اند.گردآورنده در مجموع 21 قصیده معروف از جمله بائیه عبدى، بائیه کمیت اسدى، بائیه ناشى صیخر، یائیه سیّد رضى، بائیه دعبل خزاعى، و دیگر شاعران شیعى مانند سیّد حمیرى، ابن حجاج،


(صفحه 120)

جواهرى، مهیار دیلمى، فرزدق، سیّد حیدر حلیف کاظمى و برخى از شاعران معروف جمع‏آورى و نقل کرده است.قصیده‏ها اعراب گزارى شده و ابتدا شرحى کوتاه در معرفى شاعر آمده و نیز منابع و مأخذ اشعار ذکر شده است.
اصطهباناتى، محمد حسن

82-نور العین فى المشى ال زیارة قبر الحسین(ع)، قم:مولود کعبه، چاپ دوم/1000 نسخه، 624 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:2-48-6343-964

کد پارسا:72394 B

امام حسین(ع)-زیارت امام حسین(ع);زیارت‏نامه‏هاى امام حسین(ع)(حدیث)

پژوهشى درباره اهمیت و آداب زیارت امام حسین(ع)است.نویسنده براساس متون حدیثى شیعه نخست، تعداد زیادى از روایت را با سلسله اسناد آنها در ثواب زیارت امام حسین نقل و برخى موارد به شرح کوتاه آنها مى‏پردازد.

مقام زائر امام حسین، فضیلت و اعمال زیارت امام حسین همراه زیارتنامه‏ها و دعاهاى متعدد در بخشهاى بعدى کتاب آمده است.کتاب دروقاع شامل مجموعه‏اى از احادیث در ثواب، آداب زیارت حضرت امام حسین(ع)و زیارتنامه‏هاى معتبر درباره آن حضرت است.
اصغرى حسامیه، علیرضا

83-راز تشبیه:شرح دوازده وجه شباهت حضرت على اکبر(ع)و هارون نبى در حدیث منزلت، قم:سبط النبى، چاپ اول/4000 نسخه، 143 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.منابع:142-143.

شابک:9-12-8519-964

کد پارسا:72233 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع);داستان موسى(ع)-موسى و هارون(قرآن و علوم قرآنى)

پژوهشى است مختصر در شباهت امام على به هارون نبى.نویسنده با بررسى حدیث منزلت شباهتهاى امام على به هارون نبى را برشمرده و اولین شباهت را جانشین بودن هر دو نفر، یعنى امام على و هارون ذکر کرده است.سپس به دوازده وجه شباهت بین این دو نفر اشاره کرده است.
اکبرى، محمد رضا(1338-)

نهج الکرامة:گفته‏ها و نوشته‏هاى امام حسین علیه السلام.(شماره 216)

امام حسین(ع)-زندگى نامه امام حسین(ع)
امیرى تنکابنى(امیرى‏فرد)، على اصغر

84-فاطمه زهرا(س)، گزینه الهى براى تشکیل حکومت حقه اسلامى، قم:مؤلف، چاپ اول/ 2000 نسخه، 168 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:8-6900-06-964

کد پارسا:83%72 B

فاطمه زهرا(س)-سیره فاطمه زهرا(س)- سیره سیاسى اجتماعى فاطمه زهرا(س);تشکیل حکومت اسلامى(علوم سیاسى)
امین عاملى، سیّد محسن(1865-1925 م)

85-آیت عصمت، نگاهى برزندگانى حضرت زهرا(س)برگرفته از المجالس السنیة، ترجمه حسین طارمى، قم:دبیر خانه کتاب سال ولایت، چاپ اول/ 2000 نسخه، 146 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:5-7054-06-964

کد پارسا:72304 B

عنوان متن ترجمه شده:

المجالس السنیة

فاطمه زهرا(س)-زندگى نامه فاطمه زهرا(س)

گزارشى از تاریخ زندگى، اخلاق، سخنان، اندیشه‏ها و سیره حضرت زهرا(س)است.نویسنده براساس متون تاریخى و احادیث، مجموعه‏اى در تحلیل زندگى کوتاه حضرت زهرا(س) ارائه داده و فضایل اخلاقى، شخصیتى آن حضرت را همراه با سیره خانوادگى، مبارزات و فعالیتهاى سیاسى تحلیل کرده است.نویسنده از خطبه‏هاى آتشین حضرت زهرا در دفاع از ولایت امام على و وصایاى حضرت بحث کرده است.
بحرانى، هاشم

ع 86-علوم غیب الامام على علیه السلام‏


(صفحه 121)

قم:دار الحب، چاپ اول/1000 نسخه، 540 ص، عربى، وزیرى (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:4-1-93984-964

کد پارسا:72292 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-علم امام على(ع)
بحرینى، سیّد مجتبى

87-حدیث پنج سال کودکى، ویراسته محمد کاظم مددى، تهران:مرکز فرهنگى انتشاراتى منیر، چاپ اول/5000 نسخه، 144 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:6300 ریال، منابع:141-144.

شابک:8-90-5601-964

دیویى:777/297

کد پارسا:39900 B

امام مهدى(عج)-دوران کودکى امام مهدى(عج)

به بیان وقایع دوران کودکى امام زمان(عج)تا قبل از غیبت آن حضرت و نیز داستانهایى از تشرف برخى از شیعیان به خدمت ایشان پرداخته است.از آنجا که خلفاى عباسى مى‏دانستند فرزند امام حسن عسکرى(ع)همان منهدى است، در سامرا آن حضرت را تحت کنترل شدید قرار داده بودند.به همین جهت تولد امام زمان از حکومت و عموم مردم مخفى نگاه داشته شد، ولى امام عسگربى به مناسبتهاى مهدى(عج) را به خواص شیعیان نشان مى‏دادند که در متن کتاب نمونه‏هایى از این ملاقات آمده است.از این جمله است;شرف‏یابى احمد بن اسحاق، ترسیم سعد بن عبد اللّه از امام زمان و ملاقات با او، پاسخ به سؤالات سعد بن عبد اللّه توسط امام زمان، شرف‏یابى یعقوب بن منفوس، دیدار اسماعیل بن على نوبختى با امام زمان.
بدرى، على

88-خلقت نورانى حضرت زهرا سلام اللّه علیها، قم:پیام حجت، ، چاپ اول/3000 نسخه، 223 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

کد پارسا:72106 B

خلقت نورى فاطمه زهرا(س)

پژوهشى در روایات مربوط به خلقت حضرت زهرا(س) است.بنا به متون روایى شیعه حضرت زهرا از نور آفریده شده است.در شکم مادرش سخن مى‏گفت براساس این روایات مجموعه‏اى از کلمات، کرامات و معجزات براى حضرت نقل شده است.برخى از این نقل‏ها عبارت‏اند از:خداوند به فاطمه(س) هدیه مى‏فرستد، حجر الاسود فاطمه(س)را دوست دارد، سجده ملائکه برآدم به خاطر وجود حضرت زهرا است.نویسنده بحثهاى دیگرى از سیره و زندگى حضرت زهرا(س)مانند ازدواج، حجاب و عفاف، زهد و خدا ترسى، بخشش، تسبیحات فاطمه زهرا و القاب آن حضرت را مطرح ساخته است.
بلادى بحرانى، حسین على آل شیخ سلیمان

ع 89-ریاض المدح و الرثاء فى مدح و رثاء النبى و آل بیته الاطهار(ع)، با تصحیح حسن عبد الامیر محمد، قم:المکتبة الحیدریة، چاپ چهارم/1000 نسخه، 864 ص، عربى، وزیرى(گالینگ‏ور)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:864.

شابک:2-007-503-964

کد پارسا:72262 B

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع)

دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى (ادبیات);پیامبر اسلام(ص)-مدیح و مراثى پیامبر

مجموعه‏اى از اشعار و مدایح و مراثى شاعران شیعى در مدح و رثاى پیامبر و اهل بیت است.این مجموعه حاوى اشعار در طول چهارده قرن گذشته است.از میان کتابهاى مختلف گردآورى شده و شاعران بسیار زیادى از جمله سیّد حیدر حلى، سیّد رضى، دعبل خزاعى، ابو تمام، سیّد شهاب موسوى، کاظم ازرى، صالح حلى، ناصر بحرانى، محسن عاملى را پوشش مى‏دهد.اشعار عامیانه به زبان محلى هم در این مجموعه دیده مى‏شود.گردآورنده علاوه‏بر اعراب گزارى اشعار کلمات و اصطلاحات را در پاورقى توضیح داده است.
بهارى اردشیرى، عباسعلى

90-سرچشمه‏هاى معرفت.قم:نواى قلم، چاپ اول/ 5000 نسخه، 319 ص، فارسى رقعى، (شمیز)فهارس:آیات، احادیث، اشعار کتابنامه:در پایان هر فصل، منابع:315-319.

شابک:9-9-94069-964

کد پارسا:72443 B

اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)-علم اهل بیت(ع)

مباحثى است درباره دانش و علم اهل بیت(ع)و جلوه‏هاى آن.در این کتاب سعى برآن است که از نگاه معصومان، مباحث


(صفحه 122)

علوم طبیعى مطرح شود و خدماتى که از این راه به دانش بشرى انجام شده است، ارائه گردد.نویسنده در چهار فصل، از ارائه کلیاتى درباره اسلام و علم منشأ دانشهاى بشرى را خداوند و پیامبران الاهى مى‏داند و آنگاه به بررسى علوم و علوم طبیعى از دیدگاه قرآن و امامان اهل بیت مى‏پردازد و برخى دیدگاههاى علمى امامان را در منابع روایى جست‏وجو مى‏کند.وى در پایان به بررسى نقش مسلمانان در فرهنگ و تمدن بشرى از نگاه دانشمندان غربى و شرقى پرداخته و بناهاى اسلامى بزرگ جهان و نیز علوم مختلف صنعتى و طبى را که از علم اهل بیت و مسلمانان ریشه گرفته معرفى مى‏کند.
بیدکى، پرى(1342-)

91-مقام امام على(ع)از دیدگاه قرآن و حدیث، قم:سپهر اندیشه، چاپ اول/1000 نسخه، 296 ص، فارسى رقعى، (شمیز)کتابنامه:زیرنویس.

شابک:4-71-7935-964

کد پارسا:72296 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

به بررسى زندگى امام على-علیه السلام-از دیدگاه قرآن و حدیث پرداخته است.نویسنده نخست آیه ولایت، محبت، مودت، مباهله و تطهیر را تفسیر کرده و مصادیق این آیات، اهل بیت به‏ویژه امام على دانسته است.سپس زندگى آن حضرت را از دیدگاه احادیث بررسیده است.و در پایان پاداش شیعیان على و عاقبت کسانى که به ایشان ظلم کرده‏اند را مورد بحث و بررسى قرار داده است.
بیرجندى، عبد الطیف

92-فضایل و مناقب اهل بى علیم السلام (پنج تن آل عبا(ع))، به کوشش على ربانى گازارى، قم: نور گستر، چاپ اول/1000 نسخه، 522 ص، فارسى وزیرى (گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:8-2-94348-964

کد پارسا:72407 B

اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع);پیامبر اسلام(ص)- فضائل پیامبر

شرح فضایل و مناقب پیامبر و اهل بیت(ع)است.

کتاب در 33 باب تنظیم شده است.مطالب کتاب از متون تاریخى، داستانه، روایات و اشعار مذهبى گردآورى شده است. نخست مراحل زندگى، معجزات، بعثت و معراج حضرت محمد بیان شده سپس درباره زندگى اخلاق، سیره، معجزات و کرامات حضرت زهرا تا امام حسین بحث شده است.نویسنده حادثه کربلا، کیفیت شهادت یاران امام حسین، سرانجام قاتلان امام حسین را به صورت گزارش نقل کرده است.
پاک‏نیا، عبد الکریم(1341-)

93-ویژگیهاى امام رضا(ع):خصائص الرضویة، قم:نسیم کوثر، چاپ اول/2000 نسخه، 280 ص، فارسى، وزیرى(سلفون)، منابع:278-280، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:0-51-8487-964

کد پارسا:72431 B

امام رضا(ع)-فضائل امام رضا(ع)

نگارشى است در بررسى برخى زوایاى اخلاقى و ویژگیهاى شخصیتى امام رضا و سیره ایشان.نویسنده با بهره‏گیرى از منابع تاریخى و روایى، در هشت فصل به تبیین ویژگیهاى امام رضا(ع)پرداخته است.رفتار فردى و اجتماعى، در عرصه علم و دانش، گفتارهاى حکیمانه، مناظرات و گفت و گوها، صلابت و مبارزه، کرامات و معجزات امام رضا و نیز عظمت بارگاه رضوى، عنوان فصلها و موضوعات این کتاب است.نویسنده در واپسین صفحات کتاب کتابنامه جامعى درباره امام رضا براى محققان ارائه کرده است.
توحیدى، رضا

94-قرآن و آخرین حجت، مشترکان قرآن و حجت زمان(عج)، ویراسته محمد رضا فؤادیان (1351-)، قم:سیماى آفتاب، چاپ اول/1000 نسخه، 824 ص، فارسى وزیرى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:6-8-94647-964

کد پارسا:72487 B

امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج);قرآن و علوم قرآنى-اسامى و صفات قرآن(قرآن و علوم قرآنى)

مباحثى است درباره مشترکات قرآن کریم و وجود مقدس حضرت بقیة اللّه.نویسنده با بررسى روایات، ادعیه و آیات قرآن کریم، نکات بدیع و ارزشمندى را درباره حقایق قرآن کریم و نقش وجودى امام عصر(عج)بیان کرده است.


(صفحه 123)

وى چهل صفت از قرآن کریم یافته و آنها را با ویژگیهاى امام مهدى(عج)سنجیده است.از جمله این صفات‏اند:رهایى بخشش، طراوت، نزول آسمانى، جاودان، حیات جاودان، شفاعت، ناموس الاهى، گنجینه، روشنى دلها، برکت، آب حیات، کتاب از جمله آثار معتبر در حوزه مهدویت است.
جوادى آملى، عبد اللّه(1312-)

ع الحکمة النظریة و الحکمة العلمیة فى نهج البلاغة.(شماره 380)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)-اندیشه‏هاى کلامى و فلسفى امام على(ع)
حائرى طبسى، سیّد محمد على(1324-1382)

95-مقتل الحسین(ع)واقعه نگارى حوادث عصر تاسوعا تا عصر عاشورا به شیوه مقتل خوانى، ترجمه سیّد مجتبى حائرى طبسى(1359-)، قم:کوثر غدیر، چاپ اول/3000 نسخه، 278 ص، فارسى رقعى، (شمیز).

شابک:1-25-8024-964

کد پارسا:72154 B

عنوان اصلى ذکر نشده است.

امام حسین(ع)-منابع جامع امام حسین(ع)- مقتل‏هاى امام حسین(ع)

وقایع نگارى حوادث عاشورا و شهادت امام حین به صورت مقتل نگارى و روضه خوانى است.نویسنده براساس کتابها و منابع مقتل نگارى و با ذکر روایات تاریخى طى 240 نکته اتفاقات و کیفیت شهادت یاران و فرزندان امام حسین از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا را همراه ذکر فضایل امام حسین تحت عنوان مقتل با عباراتى اندوهگین و پراحساس بیان کرده است.در میان ذکر این حوادث داستانها و عباراتى از قول عالمان شیعه نقل شده است.
حچیمى، نجم

ع 96-المدح و الرثاء فى السادة الأمناء علیهم السلام، با تصحیح عبد الرسول غفارى، قم:دار انوار الهدى، چاپ اول/1200 نسخه، 240 ص، عربى، وزیرى(سلفون).

شابک:1-31-4223-964

کد پارسا:72402 B

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع);دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)

مجموعه‏اى از اشعار آیینى در مدح و مرثیه اهل بیت است.شاعر با لحنى عاطفى و پراحساس به مدح و منقبت اهل بیت پرداخته و مقام و معجزات و امامت آنها را در اشعار خود منعکس نموده است.شاعر مخصوصا توجه خاصى به حادثه عاشورا و مرثیه سرایى برشهیدان کربلا و اولاد امام حسین دارد و اشعار محلى و مردمى خود را در توسل و تمسک به امام عصر و دیگر امامان سروده است.
حسن، نزار

ع 97-حامل لواء الإسلام:بحث تناول سیرة امیر المؤمنین علیه السلام، جلال الدین، چاپ اول/ 3000 نسخه، 160 ص، عربى، وزیرى(شمیز)کتابنامه:زیرنویس، منابع:155-156.

شابک: X -16-8410-964

کد پارسا:72184 B

امام على(ع)-زندگى نامه امام على(ع)

پژوهشى تاریخى-تحلیلى از ابعاد زندگى امام على است.نویسنده با استناد به منابع تاریخى و حدیثى مانند ارشاد مفید، ینابیع المودة و بحار الانوار، نخست سیرى اجمالى از دوران کودکى، القاب و اخلاق حضرت على ارائه کرده سپس در باب دوم، با بررسى نقش حضرت در جنگهاى صدر اسلام خدمات جهادى امام به اسلام و شجاعت او را تحلیل نموده است.در بخش بعدى، سیره سیاسى حضرت در عهد خلفا و جنگهاى حضرت بررسى شده است.نویسنده بعد از آن با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر و گفته‏هاى دانشمندان اهل سنت پاره‏اى از فضائل حضرت را تبیین و در نهایت کیفیت شهادت و محل دفن حضرت را با استناد به اسناد تاریخى بحث نموده است.
سینى، سیّد احمد شکر

ع 98-دموع و الام فى مجالس العزاء، جلد اول، قم:ذوى القربى، چاپ اول/1000 نسخه، 400 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.


(صفحه 124)

شابک:7-95-7997-964

کد پارسا:72333 B

اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع);زیارتنامه‏ها(حدیث)

مجموعه مجالس ذکر فضایل اهل بیت و روضه خوانى است.در این مجالس با استناد به زندگى، سیره و فضایل ائمه اطهار از میان احادیث و متون تاریخى مجموعه‏اى از کرامتها، زیارات و مسائل اخلاقى درباره اهل بیت تحلیل شده است. عمده مطالب درباره زیارت است و از جمله مباحث آن زیارت عاشورا، زیارت قبور، زیارت امام حسین، زیارت رقیه، زیارت امام مهدى، زیارت اربعینى، ولایت تکوینى، استجابت دعا مى‏باشد.نویسنده در این مجالس، یک دوره از وقایع و حوادث قیام کربلا و شهادت امام حسین را نقل کرده است.
حسنى، سیّد نذیر

ع 99-الدولة العالمیة الموعودة و الرها فى التمدن البشرى، قم:لسان الصدق، چاپ اول/1500 نسخه، 88 ص، عربى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:84-87.

شابک:2-38-8166-964

کد پارسا:72284 B

امام مهدى(عج)-حکومت امام مهدى(عج); آینده تمدن‏ها(جامعه‏شناسى)

پژوهشى در حکومت جهانى امام مهدى(ع)و وضعیت جامعه در عصر ظهور است.کتاب در شش فصل تنظیم شده است.

تحلیلهاى نویسنده، سیاسى اجتماعى و برمبناى احادیث مربوط به ظهور امام مهدى است.ابتدا از وضعیت سیاسى کشورهاى اسلامى مانند:ایران، عراق، فلسطنى و عربستان در عصر ظهور سخن گفته سپس با تبیین اهداف حکومت حضرت، وضعیت بشر از حیث اقتصاد، صنعت و تکنولوژى در آن عصر بحث شده است.نویسنده معتقد است تکامل تمدن بشرى و توسعه علمى در عصر ظهور صورت مى‏گیرد.تکاملى که جامع جنبه‏هاى مادى و معنوى زندگى بشر است.
حسینى لاجوردى، سید مهدى زین العابدین (1305-)

ع 100-موسوعة ظلامات التاریخ لا هل البیت علیهم السلام:المعصوم الأوّل الرسول محمّد بن عبد اللّه(ص)، جلد اول، قم:المؤسسة الأسلامیة العامة للتبلیغ و الارشاد، چاپ اول/500 نسخه، 648 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:8-84-5915-964

کد پارسا:72340 B

مظلومیت پیامبر

جلد نخست از مجموعه‏اى است که در آن نویسنده درصدد است ستمهاى را که معصومان(ع)براى اسلام تحمل کرده‏اند، بیان و بررسى کند.نویسنده در این مجلد به بررسى سیره و زندگى پیامبر گرامى اسلام پرداخته و در چهارده بخش چهارده مورد از مظلومیت رسول اللّه(ص)را بررسى و بیان کرده است.مظلومیت پیامبر در ابلاغ رسالت و تحقق اهداف آن، مظلومیت ایشان در برابر رفتارهاى صحابه، سقیفه و تغییر مسیر رسالت، برخى از ستمهایى است که برپیامبر و راه او وارد آمده است.
حسینى، سیّد خلیل

101-عاشورا تجلى دوستى و دشمنى، قم:

مسجد مقدس جمکران، چاپ اول/3000 نسخه، 368 ص، فارسى رقعى، (شمیز)کتابنامه:زیرنویس، منابع:367-368.

شابک:3-33-8484-964

کد پارسا:72197 B

امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-ابعاد قیام امام حسین(ع);امام حسین(ع)-سیره امام حسین(ع)- سیره تربیتى امام حسین(ع);تولى و تبرى(کلام)

تحلیلى از مبانى معنوى و حقایق حادثه عاشوراست.

مستندات نویسنده عمدتا بحار الانوار و کتابهاى تاریخى است. نویسنده طى نه فصل درصدد اثبات این مفهوم است که کلیت حادثه عاشورا که مجموعه‏اى از رفتارها، اعمال و سخنان است.نشان دهنده مرتبه بسیار عالى از معنویت است.ین مرتبه عالى تولى و تبرى است که نویسنده آن را به دوستى و دشمنى ترجمه کرده است.نویسنده تا فصل ششم به تبیین مفهوم حب و محبت و آثار تربیتى آن و یافتن جلوه‏هاى محبت در سیره و اقوال امام حسین، یاران و فرزندانش در هنگامه‏هاى مختلف است.او سپس نفرت و دشمنى نسبت به کافران و ظالمان را یکى دیگر از جلوه‏هاى کربلا یافته و مصداقهاى دشمنى را بیان و در نهایت دوستى‏


(صفحه 125)

و دشمنیها را در عالم پس از مرگ و مواقف قیامت براساس روایات بازگو کرده است.
حسینى جلالى، سیّد محمد باقر

ع 102-فدک و العوالى او الحوائط السبعة فى الکتاب و السنة و التاریخ و الادب، قم:دبیر خانه کتاب سال ولایت، چاپ اول/2000 نسخه، 719 ص، عربى، وزیرى (گالیگور)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:687-705.

شابک:8-6945-06-964

کد پارسا:72308 B

فاطمه زهرا(س)-فدک

پژوهشى درباره سرزمین فدک و ملکیت آن است.

کتاب در ده باب تنظیم شده و براساس اسناد تاریخى و متون روایى حوادث و موقعیت تاریخى گوناگون فدک تحلیل شده است.ابتدا از کیفیت ملکیت یافتن پیامبر برفدک و جایگاه تاریخى و جغرافى آن بث شده سپس براساس آیات مربوط به خمس، مالکیت فاطمه زهرا(س)برفدک اثبات گردیده است.

نویسنده سپس حوادث انتقال فدک به اموال دیگران و غصب آن و درگیریهاى مربوط به این موضوع در عصر خلفاى سه‏گانه عصر بنى امیة گزارش کرده و با استناد به آیات و خطبه‏هاى حضرت زهرا احادیث مجعول از طرف خلفا رد و نقد شده است.یک فصل کتاب نقش سیاسى و موقعیت و شأن اجتماعى فدک در تاریخ حکومتهاى اسلامى است.
حسینى شیرازى، سید محمد(1347-1422 ق)

103-ما و امیر المؤمنان علیه السلام، ترجمه حمید رضا آژیر(1337-)، قم:مؤسسه انتشاراتى امام عصر(عج)، چاپ اول/ 3000 نسخه، 64 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:8-72-7447-964

کد پارسا:72493 B

عنوان اصلى ذکر نشده است.

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

مباحثى است درویژگیها و فضایل امیر المؤمنان(ع).

متن سخنرانى نویسنده است که به مناسبت میلاد حضرت امیر در دوازدهم رجب 1413 ایراد شده است و پس از بازبینى و افزوده‏هایى به چاپ رسیده است.نویسنده پس از بحث درباره فضایل امیر مؤمنان و برکات وجود ایشان، به معرفیشیعه و سایر آیین‏ها و چگونگى گسترش اسلام شیعى مى‏پردازد.نهج البلاغه و چرایى تبلیغ، عهد نامه امیر مؤمنان، قدرت منطق و بیان و حق پوشى، از دیگر مباحث نویسنده است.
حسینى شیرازى، سیّد صادق(1320-)

ع 104-عبیر الرحمة، مجموعة محاظرات تتناول جانبا من سیرة مولانا الامام الحجة المنتظرة، به کوشش مؤسسة الرسول الاکرم(ص)الثقافیة، قم:یاس الزهراء(س)، چاپ اول/5000 نسخه، 96 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:1-61-8185-964

کد پارسا:72141 B

امام مهدى(عج)-سیره امام مهدى(عج)

پژوهشى است درباره مهدویت و آخر الزمان و سیره و زندگى امام عصر(عج).نویسنده در مباحث مقدماتى پس از بحث درباره‏سیره امام زمان(عج)در حکومت خویش، روایات جعلى و روایات صحیح را بازشناسى مى‏کند و آنگاه به شیوه اداره حکومت و قضاوت حضرت پرداخته و مسئولیت شیعیان را در عصر غیبت بررسى و بیان مى‏کند.مباحث پایانى کتاب به رسائل و نامه‏هاى امام عصر به شیخ مفید اختصاص یافته و در آن به معرفى شخصیت شیخ مفید نیز، پرداخته شده است. ملحفات کتاب نیز شامل پاسخ به برخى اشکالاتى است که به روایات با مطالب کتاب از سوى خوانندگان و محققان رسیده است.
حسینى شیرازى، سید محمد(1347-1422 ق)

105-امام مهدى(عج)جلوه جمال الهى، ترجمه محمد محمدى اشتهاردى(1323-)، قم:مؤسسه انتشاراتى امام عصر(عج)، چاپ اول/3000 نسخه، 200 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک: X -71-7447-964

کد پارسا:72489 B

عنوان اصلى ذکر نشده است.

امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)

پژوهشى کوتاه درباره حضرت مهدى(عج)است.

کتاب در شش فصل سامان یافته و براساس آیات، روایات و امامن شیعه فضایل و معجزات حضرت مهدى بیان شده است.فصل


(صفحه 126)

اول درباره دوران کودکى، نسب‏شناسى، القاب، شکل و شمایل و طول عمر حضرت است.فصل دوم ویژگیهاى ظهور و حکومت حضرت مهدى را بررسى مى‏نماید.در فصل سوم، احادیثى از پیامبر و امامن شیعه درباه مقام، مناقب و شخصیت حضرت مهدى و کیفیت ظهور او نقل شده استداستانهاى ملاقات با مهدیف وظایف منتظران در عصر غیبت و نشانه‏هاى ظهور حضرت از دیگر مباحث کتاب است.
حسینى شیرازى، سیّد محمد(1347-1422 ق)

106-شمیم رحمت، سیره حکومتى امام زمان علیه السلام، قم:مؤسسه انتشارتى امام عصر(عج)، چاپ اول/ 3000 نسخه، 64 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:3-66-7447-964

کد پارسا:72490 B

امام مهدى(عج)-سیره امام مهدى(عج);امام مهدى(عج)-حکومت امام مهدى(عج)

تحلیلى کوتاه از اهداف حکومت حضرت مهدى و سیره آن حضرت در کشوردارى است.تحلیلهاى نویسنده براساس روایات و آیات قرآن است.وى در هر موضوع روایات را ارزیابى و به نقد و تحلیل سندى و محتوایى آن پرداخته است.در این کتاب از مباحثى مانند ضرورت شناخت امام مهدى، روایات دروغین و نقد آنها، تشکیل حکومت در سیره مهدى، تحلیلى از وحدت رویه پیامبر و حضرت مهدى و دیگر امامان، سیره سیاسى و قضایى حضرت مهدى و برنامه‏هاى دولت حضرت مهدى بحث شده است.در پایان توقیعى از حضرت مهدى به شیخ مفید تحلیل و بررسى شده است.
حکیم، زهیر بن على

ع 107-مقتل ابن عبد اللّه الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف.3 جلد/جلد اول-سوم، قم: اهل الذکر، چاپ اول/1000 نسخه، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک: X -2-96305-964

کد پارسا:72164 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 2-8-96305-964

جلد 2:شابک 3-0-96305-964، 668 ص

جلد 3:شابک 1-1-96305-964، 554 ص

امام حسین(ع)-منابع جامع امام حسین(ع)- مقتل‏هاى امام حسین(ع)

از مقاتل جامع پیرامون حادثه کربلا و وقایع شهادت امام حسین است که براساس اسناد تاریخى، متون حدیثى و منابع تراجم تدوین یافته است.او روایات صحیح را نقل و به تحلیل آنها پرداخته و از میان آنها مقامات اهل بیت و امام حسین و یارانش به همراه رذالت و پستى دشمنان آنها را تشریح کرده است.کتاب داراى چهارده فصل و شامل موضوعاتى مانند مقامات اهل بیت و شیعه، اخبار غیبى برشهادت امام حسین، مراحل قیام امام حسین، کیفیت شهادت امام حسین و یارانش، فضیلت گریه برامام حسین، حوادث طبیعى هنگام شهادت امام حسین مى‏باشد.
حکیمى، محمد رضا(1314-)

108-قیام جاودانه:سخنى چند پیرامون عاشورا و آفاق آن، قم:دلیل ما، چاپ ششم/2000 نسخه، 231 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک: X -88-7990-964

دیویى:297/9534

کد پارسا:72469 B

امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)
حلى، احمد على مجید

ع تاریخ مقام صاحب العصر و الزمان علیه السلام فى الحلة.(شماره 165)

اماکن منسوب به امام مهدى(عج)
خسروى، حیدر(1320-)

کشف الأنساب:پژوهشى در تاریخ انبیاء، چهارده معصوم(ع)و آشنایى با فرزندان و یاران چهارده معصوم(ع).(شماره 264)

اهل بیت(ع)-زندگى نامه اهل بیت(ع)منابع جامع زندگى نامه اهل بیت(ع)


(صفحه 127)

رضوانى، على اصغر

109-غدیرشناسى و پاسخ به شبهات، قم:

مسجد مقدس صاحب الزمان، چاپ اول/5000 نسخه، 272 ص، فارسى وزیرى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، فهارس:آیات.

شابک: X -35-8484-964

کد پارسا:72288 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع);پاسخ به شبهات غدیر(تاریخ و جغرافى)

پژوهشى است در حادثه غدیر و تحلیل دلایل امامت حضرت على.نویسنده با اشاره به نقش غدیر در ایجاد وحدت اسلامى به ضرورت توجه دوباره به این حادثه و تعیین حضرت على به عنوان خلیفه حقیقى مى‏پردازد.سپس با استناد به آیات متعدد برتریها و امتیازات امام على بردیگر صحابه را بیان مى‏کند.نویسنده خلاصه پژوهشهاى عمیق علامه امینى را در یک فصل کوتاه در بیان اسناد و مصادر حدیث غدیر مخصوصا از طریق اهل سنت بازگو کرده و به شبهات پیرامون مضامین حدیث و سند آن پاسخ مى‏دهد.در بخش بعدى، آیات امامت و ولایت حضرت على مانند آیه تبلیغ، آیه اکمال و آیه سائل را تفسیر مى‏نماید.نویسنده در پایان انحرافات صحابه و اهل سنت در اعراض از حدیث غدیر و ولایت حضرت على را تحلیل کرده است.
رضوانى، على اصغر

110-موعودشناسى و پاسخ به شبهات.

قم:مسجد مقدس جمکران، چاپ اول/5000 نسخه، 719 ص، فارسى وزیرى(گالینگور)، منابع:715-719، فهارس:آیات، احادیث، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:1-34-8484-964

کد پارسا:72241 B

امام مهدى(عج)-پاسخ به شبهات مهدویت

تحلیلى از شبهات مسئله مهدویت و پاسخ عقلى و کلامى به آنها است.روش نوسنده تجزیه و تحلیل شبهات و تمسک به استدلال عقلى در رد آنهاست او معتقد است با بحث کلامى مى‏توان فلسفه حکومت جهانى، انتظار فرج، نشانه‏هاى ظهور، مهدویت در ادیان و مبحث نجات بخشى را، بررسى و به نتایج صحیحى رسید.نویسنده با دلایل عقلى، قرآنى و روایى و نظریات عالمان شیعه و اهل سنت وجود امام عصر را ثابت و به شبهات طول عمر، فلسفه غیبت، کیفیت ظهور آن حضرت پاسخ مى‏دهد.
روحانى‏نیا(مازندرانى)، عبد الرحیم

امامت و اهل بیت در المیزان.(شماره 433) اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)-نظریه‏ها درباره اهل بیت(ع)- فضائل اهل بیت در قرآن
شبلنجى، مؤمن بن حسین مؤمن

ع 111-نور الابصار فى مناقب آل النبى المختار صلى اللّه علیه و آله، با تحقیق سامى الغریرى، 2 جلد/جلد اول-دوم، قم:ذوى القربى، چاپ اول/1250 نسخه، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:9-94-7997-964

کد پارسا:72177 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 2-92-7997-964، 484 ص

جلد 2:492 ص

اهل بیت(ع)-زندگى نامه اهل بیت(ع);پیامبر اسلام(ص)-زندگى نامه پیامبر

شرح زندگى و سیره چهارده معصوم و برخى از فرزندان آنهاست.نویسنده با استناد به اسناد تاریخى و متون روایى، مجموعه‏اى منسجم و منظم از سیره اخلاقى، مقامات و فضایل پیامبر و اهل بیت را شناسایى و تدوین کرده است.در ذیل هر معصوم مراحل زندگى، القاب و کنیه‏ها، فضایل، سیره اخلاقى، سیره سیاسى و گزیده‏هایى از کلمات و سخنان او را منعکس کرده است.در قسمتهاى پایانى مزارها و امامزادگان قاهره را معرفى و نیز شرح حال برخى از اقطاب و ائمه فقهى اهل سنت را آورده است.
شجاعى، مهدى

112-حضرت بقیة اللّه(عج)، تهیه و تنظیم محمد رضا کاشفى(1346-)، قم:وثوق، چاپ اول/3000 نسخه، 255 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:244-242.

شابک:3-70-7250-964

کد پارسا:72376 B


(صفحه 128)

امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج);امام مهدى(عج)-زندگى نامه امام مهدى(عج)

پژوهشى روایى و اخلاقى درباره حضرت مهدى(عج) است.کتاب در شش فصل مجموعه مباحث امام مهدى شامل اسامى حضرت، ولایت، نایبان خاص، غیبت کبرى، حکمت غیبت، تشرف، امام مهدى در منابع اهل سنت و در کلام اندیشمندان سنى، ویژگیهاى عصر ظهور، رجعت و ولایت مطلقه حضرت مهدى را تحلیل و بررسى و درباره هر موضوع، روایات متعددى نقل شده است.شیوه نویسنده علاوه‏بر تبیین مباحث، نشان دادن مسیر سیر و سلوک و کیفیت تشرف به حضرت مهدى است.
شرع، سیّد عبد الحسین

ع 113-منهل الشرع، جلد اول، قم:المکتبة الحیدریة، چاپ دوم/2000 نسخه، 229 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک دوره:7-030-3-5-964

شابک ج 1:5-028-503-964

کد پارسا:72266 B

امام حسین(ع)-مدیح و مراثى امام حسین(ع); دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات); اهل بیت(ع)-منابع و مراثى اهل بیت(ع) مجموعه اشعار مذهبى در مدح و رثاى اهل بیت(ع) است.شعرها با لحنى عاطفى و آکنده از شور و احساس مذهبى و با زبانى امیانه و محلى-که به شعر توده‏اى موسوم است-بسیارى از فضیلتها، معنویتها و کرامات اهل بیت به‏ویژه وجوه شخصیت امام حسین(ع)را بیان کرده است.عمده اشعار در مرثیه و گزارش حوادث عاشورا و فضایل فرزندان امام حسین، زینب، ابو الفضل عباس و دیگر یاران امام حسین(ع)مى‏باشد.شاعر درصدد بوده قیام حماسى عاشورا را با اشعارى حماسى جاودانه‏تر کند.
شمس الدین، محمد مهدى(1353-1421)

ع 114-واقعة کربلاء فى الوجدان الشعبى، بیروت:المؤسسة الدولیة، چاپ دوم/326 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

کد پارسا:91507 B

امام حسین(ع)-مدایح و مراثى امام حسین(ع); شعر عاشورایى(ادبیات)

تحلیلى است از شعر عاشورایى.کتاب عهده‏دار تبیین مشخصات شعر مردمى پیرامون حادثه عاشورا و آرمانها و اهداف دینى آن است.عاشورا در شعر عامه تأثیر ماندگار و جاودانه‏اى داشته که در این کتاب طى پنج فصل نخست درباره مفاهیم شعر انقالابى، شعر مردمى بحث شده و بعد از آن شعر آیینى در ذیل مباحثى همانند زیارت، شعر رثایى، شعر حسینى، عزادارى امام حسین در مکانهاى مختلف و پدیده گریه و ماتم در شعر حسینى تحلیل شده است.به اعتقاد نویسنده شعر مردمى عاشورا از جهت فرم و محتوا در حد اعلاى روانى و فصاحت و اخلاقى‏گرایى قرار دارد.
شهرستانى، سیّد على

ع 115-من هو الصدیق؟و من هى الصدیقة؟، قم:دلیل ما، چاپ اول/2000 نسخه، 170 ص، عربى، وزیرى (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:145-167.

شابک: X -135-397-964

کد پارسا:72478 B

فاطمه زهرا(س)-فضائل فاطمه زهرا(س); القاب ابو بکر(تاریخ و جغرافى) پژوهشى است درباره دو تن از چهره‏هاى سرشناس تاریخ اسلام که هردو به راستگو و صدیق شهره بودند;ابو بکر، خلیفه نخستین و فاطمه(س)دختر گرامى رسول اکرم اسلام. نویسنده با پژوهش در روایات و متون تاریخى، درصدد اثبات این نکته است که لقب صدیق براى ابو بکر، لقب راستینى نبوده و به غلط او را صدیق خوانده‏اند، اما دختر رسول اللّه به راستى صدیقه بود، اما غاصبان خلافت او را دروغگو خواندند. نویسنده به ماجراهاى تاریخى دراین‏باره اشاره کرده است که از جمله ماجراى غصب فدک و دفاع فاطمه(س)است.

منابع نویسنده بیشتر منابع معتبر اهل سنت است.
شیرازى، سیّد حسن(-1400 ق)

ع الامام المهدى علیه السلام نظرة وجیزة شاملة.(شماره 437)

امام مهدى(عج)-غیبت امام مهدى(عج)
شیرازى، سیّد رضا

ع 116-و مضات رؤى اسلامیة فى العقیدة و الاخلاق، قم:دار جلال الدین، چاپ اول/2000 نسخه، 256 ص، عربى، وزیرى(شمیز)کتابنامه:زینویس.


(صفحه 129)

شابک:2-23-8410-964

کد پارسا:72289 B

اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت(ع)-سره اخلاقى و عبادى اهل بیت(ع);نظام اخلاقى اسلام(اخلاق)

پژوهشى در نقش معصومان در حیات اجتماعى و فکرى مسلمانان و برخى موضوعات و معارف اسلامى است.نویسنده تلاش کرده مفاهیم و معارف و شخصیتهاى اسلامى را بازخوانى کند و ارزشها و نقش آفرینیهاى اخلاقى و فکرى آنها را به جامعه معرفى نماید.به‏همین جهت در مورد هریک از معصومان به تحلیل شخصیت، سیره و اندیشه‏هاى فکرى و تأثیر اقدامات آنها پرداخته است.در بخش بعدى، مفاهیم اخلاقى و عبادى اسلام مانند ذکر، نماز شب، تفکر جهانى، آخرت، توبه، ناامیدى و اجتهاد را توضیح داده و نقش آنها را در هدایت فکرى و عملى فرد مسلمان نشان داده است.
صادقى اردستانى، احمد(1323-)

117-امام حسین علیه السلام و عاشورائیان، تهران:نشر علم، چاپ اول/1650 نسخه، 344 ص، فارسى، رقعى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:5-360-405-964

کد پارسا:72476 B

امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع) مجموعه نوشتارهایى است درباره قیام امام حسین و نهضت عاشورا نویسنده در سیزده بخش مطالب خویش را عرضه کرده است.وى با بیان مبانى اعتقادى و زمینه‏هاى نهضت عاشورا، به ویژگیهاى مسلم بن عقیل و سفارت او از سوى امام حسین(ع)پرداخته و چگونگى هجرت و قیام امام حین را بررسى کرده و آن را با هجرت و قیام پیامبران دیگر، از جمله موسى، ابراهیم و پیامبر اسلام مقایسه کرده است.مبانى هنرى قابل استنباط از فرهنگ عاشورا;شهادت و شفاعت;سوگوارى براى امام حسین فلسفه آن، مقام بلند ابو الفضل(ع)، شجاعت و ویژگیهاى حضرت زینب، خطابه آتشین حضرت زینب، و مباحثى درباره ولادت و رحلت پیامبر اکرم و مقایسه جنگهاى پیامبر، على و امام حسین(ع)از دیگر مطالب نویسنده است.
صبورى، انسیه(1345-)

118-با امام على علیه السلام از کودکى تا شهادت(در نهج البلاغه)، قم:شفق، چاپ اول/ 2000 نسخه، 423 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:417-423.

شابک:8-054-485-964

کد پارسا:72449 B

امام على(ع)-زندگى نامه امام على(ع);نهج البلاغه- موضوعات نهج البلاغه(حدیث)

زندگینامه امیر مؤمنان(ع)براساس گفته‏هاى خویش در نهج البلاغه است.نویسنده با جمع‏آورى مجموعه گفته‏هاى امام على(ع)در نهج البلاغه به صورت خطبه و نامه، درصدد است زندگینامه ایشان را از کودکى تا حوادث بعثت و همراهى ایشان با رسول خدا در طول 23 سال و پس از رحلت پیامبر و شهادت حضرت زهرا(س)و 25 سال سکوت در برابر غصب خلافت تا پایان عمر آن حضرت، بازکاوى و بیان کند.نویسنده در سه بخش، به ابعاد زندگى امیر مؤمنان و خاطرات ایشان پرداخته است.
صدر، سیّد محمد باقر(1931-1979 م)

ع 119-دور الائمة(ع)فى الحیاة الاسلامیة، شرح و حاشیه سیّد محمد صدر(1363-);محمد یعقوبى، قم:انوار الهدى، چاپ اول/1200 نسخه، 422 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک:2-01-8812-964

کد پارسا:72306 B

عنوان متن شرح شده:

دور الائمة(ع)فى الحیاة الاسلامیة

نقش اهل بیت(ع)

پژوهشى است درباره نقش امامان شیعه در زندگى اسلامى و نیز هدایت و پیشرفت جامعه مسلمانان.نویسنده با بهره‏گیرى از منابع معتبر اسلامى به نقش حیاتبخش امامان در هدایت جامعه مسلمانان پرداخته است.روشهاى اهل بیت(ع)در برخورد با مسائل و موضوعات و مشکلات سیاسى و دینى و نیز در مواجهه با افکار و عقاید نو و یا بیگانه، چگونگى تربیت شاگردان و رهبرى قیامهاى اسلامى و نیز پاسدارى از حریم تشیع، از جمله مباحث مهم نویسنده در این اثر است.در پایان، تحت عنوان ملحقات، گزیده‏اى از زندگى تمامى امامان شیعه آمده و رویکردهاى سیاسى و اجتماعى امام سجاد و امام صادق(ع)به تفضیل بررسى شده است.


(صفحه 130)
 

طالب، خان

120-الامام على(ع)مراة القرآن، دار محبى الحسین(ع)، چاپ اول/2000 نسخه، 184 ص، فارسى رقعى (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:2-87-7373-964

کد پارسا:72355 B

تأثیر قرآن برامام على(ع);قرآن و علوم قرآنى- اسامى و صفات قرآن-فضایل قرآن(قرآن و علوم قرآنى)

پژوهشى است درباره نوع ارتباط قرآن با امام على و نقش قرآن در سیره و کلام آن حضرت.کتاب در سه فصل عمده با عناوین مناقب قرآنیه، انفاق قرآنیة و احتجاجات قرآنیة تدوین یافته و با نقل احادیثى از پیامبر پیوند امام على با قرآن بیان شده است.براساس احادیث، قرآن به وسیله امام على تأویل مى‏شود و حضرت جامع واقعى قرآن است.نویسنده به تفضیل درباره علوم و معارف حضرت على و احاطه او به قرآن و نقش وى در تأسیس علوم قرآنى بحث کرده سپس، با نقل کلمات و سخنان حضرت مجموعه‏اى از احتجاجات قرآنى آن حضرت به همراه فضایل و مناقب قرآن در سخنان حضرت را، منعکس کرده است.به اعتقاد نویسنده قرآن در تمام جنبه‏هاى زندگى حضرت على اعم از سیاست، خلافت و قضاوت جارى بوده است.
طانى، نجاح

ع 121-سیرة السیدة عائشة و احادیثها، 2 جلد/ جلد اول-دوم، قم;بیروت:دار الهدى الاحیاء التراث، چاپ اول/ 1000 نسخه، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

کد پارسا:72175 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:399 ص

جلد 2:422 ص

عایشه-زندگى نامه عایشه;روایات عایشه(حدیث)

اثر حاضر، زندگینامه و سیره اخلاقى و سیاسى عایشه را بررسى مى‏کند.نویسنده درصدد است با استناد به آیات و شأن نزول آنها و احادیث و مستندات تاریخى مجموعه‏اى از حوادث زندگى عایشه، ارتباط عایشه با پیامبر، جنگ و جدل عایشه با حضرت على و ارتباط وى با دیگر صحابه را بررسى و اعمال سیاسى او را بحث نماید.وى براساس تحقیق خود احادیث جعلى عایشه و مباحث و فعالیتهاى غیر اسلامى یا انحراف از اسلام عایشه را تحلیل و نشان داده است.بسیارى از برخوردها و حرکات سیاسى عایشه در نهایت در ضدیت با پیامبر و حضرت على بوده است.کتاب مباحث تفصیلى فراوانى را در شخصیت و زندگى عایشه جست‏وجو کرده است.
طبسى، محمد جواد(1331-)

ع 122-اهل بیت علیهم السلام فى فترة الضغر، قم:دار الهدى، چاپ اول/1000 نسخه، 199 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:8-024-497-964

کد پارسا:72457 B

داستانهاى اخلاقى ائمه

داستانهایى است از اهل بیت(ع)در دوران کودکى.

نویسنده به ترتیب زمانى از پیامبر(ص)آغاز کرده و تا امام مهدى(عج)داستانهایى برجسته از دوران کودکى آن بزرگواران را بیان کرده است.در این مجموعه 119 داستان از چهارده معصوم(ع)گردآورى شده است.این ماجراها بیشتر برآمده از نبوغ معصومان و علم الاهى آنان در دوران کودکى است.
طرماح، احمد(1341-)

نوجوان و تربیت علوى.(شماره 254)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)-اندیشه‏هاى اخلاقى و تربیتى امام على(ع)
طهرانى دماوندى، محمد

ع 123-انوار العرفان فى تجلیات امیر المؤمنین و اشراقاته الکبرى فى القرآن، جلد هشتم، قم:

داورى، چاپ اول/500 نسخه، 385 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:356-358.

شابک:0-94-5711-964

کد پارسا:72127 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-نظریه‏ها درباره امام على(ع)-فضائل على(ع)در قرآن; تفسیر موضوعى(قرآن و علوم قرآنى)


(صفحه 131)

تفسیر موضوعى قرآن و آیاتى است که مفسران آنها را به امام على(ع)تفسیر کرده‏اند.نویسنده به بررسى تجلیات امیر مؤمنان در آیات قرآن کریم پرداخته و دیدگاهها و مشارب مفسران را دراین‏باره بیان کرده است.وى با ارائه این آیات، که شان نزولشان مقام امیر م، منان بوده است.

دیدگاههاى ادبى و روایى مفسران را نیز با بهره‏گیرى از کتاب‏هاى تفسیرى آنان ارائه کرده است.طبرسى، فیض کاشانى، شیخ طوسى، بلاغى، جنابذى، برخى از مفسرانى هستند که نویسنده به تفسیر آنها و دیدگاههایشان پرداخته است.
طیب‏نیا، سید محسن

124-ستارگان هدایت:در حقانیت و مناقب خاندان عصمت و طهارت با استناد به منابع مشهور اهل تشیع و تسنن، شیراز:کوشا مهر، چاپ اول/2000 نسخه، 438 ص، فارسى.,، وزیرى(شمیز)، کتابنامه:

زیرنویس، منابع:435-438.

شابک:8-51-7999-964

کد پارسا:72136 B

اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)

مجموعه‏اى از فضایل و مناقب اهل بیت است که از منابع حدیثى شیعه و اهل سنت و اقوال عالمان و بزرگان گردآورى شده است.نویسنده با نقل احادیث، آیات و داستانها و سخنان عالمان تلاش کرده فضیلتها و کرامات و اسناد حقانیت اهل بیت را نشان دهد.نویسنده با خمیر مایه استدلال و دفاع و با استناد به اسناد تاریخى و حدیثى طى سه بخش عناوینى از قبیل فضایل امام على، اثبات حقانیت اهل بیت، عصمت اهل بیت، مناظرات در اثبات امامت و ولایت و حقانیت اهل بیت را مورد بحث قرار داده است.
علامه حلى، حسن بن یوسف(648-726 ق)

ع 125-الالفین فى امامة امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام، قم:ذوى القربى، چاپ اول/ 1500 نسخه، 445 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:1-67-7997-964

کد پارسا:72320 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-امامت امام على(ع);تفاسیر موضوعى(قرآن و علوم قرآنى)

از متون کلامى استدلالى شیعه در اثبات امامت و ولایت حضرت على(ع)است.که مبناى بسیارى از تحقیقات امام‏شناسى شیعه در قرون بعدى شده است.هدف نویسنده گردآورى ادله اثبات امامت و خلافت حضرت على (حدود دو هزار دلیل)است.البته در این کتاب تنها به ادله مصرّح و روشن اکتفا شده است.با این حال، نویسنده معتقد است ادله فراوان دیگرى مى‏توان برامامت حضرت آورد. شیوه نویسنده عقلى استدلالى و قرآنى است.بیشتر دلایل قرآنى و تعدادى از آن عقلى است.
عین القضاة، على اصغر

126-امام على(ع)عقلانیت و حکومت(از رحلت نبى اکرم(ص)تا شهادت وصى اعظم(ع))، شده است.قم:پرتو خورشید، چاپ اول/2000 نسخه، 216 ص، فارسى، رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:214-216.

شابک:1-5-95914-964

کد پارسا:72370 B

امام على(ع)-زندگى نامه امام على(ع)

پژوهشى است مختصر درباره زندگى حضرت امیر -علیه السلام-نویسنده با استناد به روایات با رویکرد تاریخى به بررسى زندگى امام على و رخدادهاى پس از پیامبر خدا پرداخته است.وى زندگى آن حضرت را به سه دوره:23 سال مبارزه;25 سال سکوت براى وحدت و پنج سال حکومت براى اجراى عدالت تقسیم کرده و هریک از دوره‏هاى فوق با استناد به وقایع تاریخى و احادیث بررسیده است.سرفصلهاى کتاب عبارت‏اند از:رحلت رسول اکرم و جریان سقیفه و خلافت خلفاى راشدین، حکومت از نگاه امام على، مسائل حکومتى در نگرش اخلاقى، رابطه سیاست و فرهنگ، مردم و حکومت و جنگهاى امام على در دوران خلافت.
غریفى، سیّد محمد على(1328-1388 ق)

ع 127-دیوان الوسائل، 2 جلد/جلد اول-دوم، قم:

نشر باقیان، چاپ اول/1000 نسخه، عربى، وزیرى(سلفون).

کد پارسا:72180 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 7-00-9630-964، 460 ص

جلد 2:416 ص


(صفحه 132)

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع); دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى (ادبیات);پیامبر اسلام(ص)-مدایح و مراثى پیامبر

مدح و ثناى اهل بیت در اشعار شاعر که از عالمان قرن چهاردهم هجرى است، غالبا اشعار خود را در مدح و رثاى پیامبر گرامى اسلام(ص)حضرت زهرا(س)و امامان اهل بیت سروده است که به ترتیب و مناسبت ولادت و شهادت هریک از معصومان(ع)سامان یافته است.اشعار غالبا در الب قصیده است.
فتلاوى، کاظم عبود

ع 128-الکشاف المنتقى لفضائل على المرتضى علیه السلام، لسان الصدق، قم:نواى قلم، چاپ اول/1000 نسخه، 510 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:510-486.

کد پارسا:72397 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع);مجموعه‏هاى حدیثى(حدیث)

فهرست و مستندات 280 حدیث درباره فضایل و مناقب حضرت على(ع)است.این احادیث از مجموعه‏هاى معتبر و قدیمى اهل سنت استخراج شده و شامل بسیارى از مقامات و شخصیت حضرت على مثل شجاعت، ولایت، تقوا، علم، ایمان و عصمت مى‏باشد.درهرمورد، ابتدا متن حدیث به صورت شماره‏گذارى شده نقل، و در ذیل آن تعدادى از مصادر و اسناد روایى آن(درهرمورد حدود سى منبع)ذکر شده است.
فرج اللّه، ام شیماء

ع 129-دیوان احزان آل الرسول(ص)فى رثاء النبى و العترة الطاهرة(ع)، 2 جلد/جلد اول-دوم، قم:ذوى القربى، چاپ اول/3000 نسخه، عربى، وزیرى(شمیز).

کد پارسا:72179 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک‏ X -68-7997-964، 196 ص

جلد 2:شابک‏ X -67-7997-964، 198 ص

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع);دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات);پیامبر اسلام(ص)-مدیح و مراثى پیامبر

مجموعه‏اى از اشعار آیینى در رثاى اهل بیت است.

فرم شعرهاى این مجموعه استفاده از کلمات و مفاهیم عامیانه و عموما با زبان محلى و همچون اشعار و مراثى مجالس روضه و عزادارى است که با حالتى پراحساس و اندوه، مصیبتها و مظلومیتهاى اهل بیت را تبیین کرده است.اشعار به ترتیب در رثاى پیامبر، فاطمه زهرا(س)، امام حسن مجتبى، امام حسین و دیگر معصومان علیهم السلام است.تعدادى از اشعار در رثاى رقیه، ام البنین، حضرت زینب و دیگر فرزندان و یاران امام حسین(ع)است.
فرحانى، عبد الامام

ع 130-دیوان نجوم اصباح فى الموالید و الافراح، قم:مؤلف، چاپ اول/1000 نسخه، 159 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

کد پارسا:72211 B

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع); دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى (ادبیات);پیامبر اسلام(ص)-مدایح و مراثى پیامبر

مجموعه اشعار و سروده‏هایى در موالید و جشن‏هاى مربوط به ولادت اهل بیت و پیامبر اسلام است.شاعر این کتاب با لحنى عامیانه و زبان محلى شعرهاى شادى‏آور و فرح بخش در مدح و منقبت شخصیتهاى بزرگ اسلام سروده است.درمورد هرکدام از معصومان و نیز حضرت زینب و فاطمه معصومه، معمولا چند مولودیه سروده شده است.در پایان کتاب تعدادى از اشعار دیگر شاعران شیعى در موضوع میلاد و مولود اهل بیت نقل شده است.مضامین اشعار را فضایل، کرامات و خصوصیات منحصر به فرد اهل بیت تشکیل مى‏دهد.
قزوینى، فضل على(1251-1326)

ع 131-حیاة الزهراء(س)بعد ابیها الرسول، با تحقیق سیّد احمد حسینى، قم:دبیر خانه کتاب سال ولایت، چاپ اول/2000 نسخه، 357 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:341-352، فهارس:آیات، احادیث، اعلام، ادیان، اماکن.

شابک:6-6946-06-964

کد پارسا:72309 B


(صفحه 133)

اهل بیت(ع)-فاطمه زهرا(س)-مصائب فاطمه زهرا(س)

پوهشى است درباره زندگى فاطمه زهرا(س)پس از رحلت نبى مکرم اسلام(ص)و رویدادهاى دوران زندگى آن حضرت.نویسنده پس از بیان مقام و منزلت بانوى دو عالم، بیمارى ایشان را مورد توجه قرار داده و علل آن را بررسى کرده است.وى به داستان هجوم به خانه فاطمه(س)پرداخته و مصادر و مدارک آن را از منابع اهل سنت و شیعه ارائه کرده است.و پیامدهاى غصب فدک به دست غاصبان خلافت، خطبه غراء حضرت درباره خلافت و فدک در مسجد، و شرح این خطبه از مطالب مهم کتاب است.نویسنده در پایان به گفتارهاى حضرت فاطمه با زنان مهاجران و انصار پرداخته و مصادر و مدارک آن را ارائه کرده است.
قزوینى، محمد کاظم

ع 132-الامام الجواد(ع)من المهد الى اللحد، قم:لسان الصدق، چاپ اول/1000 نسخه، 432 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:3-15-8166-964

کد پارسا:72238 B

امام جواد(ع)-زندگى نامه امام جواد(ع) پژوهشى است در زندگى و سیره امام جواد(ع).

نویسنده با بهره‏گیرى از منابع معتبر شیعى، درصدد تدوین پژوهشى جامع درباره امام نهم شیعیان است.وى پس از بیان مطالبى درباره تولد و ویژگیهاى امام جواد، امات ایشان در دوران کودکى را تبیین کرده، به معرفى فرزندان و اصحاب ایشان پرداخته است.اصحاب، شاگردان و راویان حدیث امام، به ترتیب حروف الفبا معرفى شده‏اند.و عمده‏ترین روایات از آنان بیان شده است.درپایان به چگونگى شهادت امام و مرقد ایشان پرداخته شده و چند قصیده در مدح امام آمده است.
قمى، عباس(1254-1319)

133-مانند باران گریستن:تلخیص مقتل دمع السجوم، ترجمه مقتل نفس المهموم، تلخیص ابو الحسن شعرانى(1281-1352)، تهران:شمس الضحى، چاپ اول/ 2000 نسخه، 176 ص، فارسى رقعى، (گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:9-00-8767-964

کد پارسا:72354 B

عنوان متن ترجمه و خلاصه شده:

امام حسین(ع)-منابع جامع امام حسین(ع)- مقتل‏هاى امام حسین(ع)

تلخیصى از نفس المهموم از مقاتل معروف معاصر است.در مقدمه شرح حال مختصر و آثار شیخ عباس قمى همراه زندگینامه و مناقب امام حیسین آمده است.نفس المهموم یک دوره گزارش وقایع کربلا به صورت مقتل و روضه است.از جمله مباحث آن ثواب گریه برمصیبت حسین، بیعت گرفتن براى یزید، عزیمت امام به مکه، ورود مسلم بن عقیل به کوفه، آمدن امام به کربلا، وقایع شب و روز تاسوعا و عاشورا. شهادت امام حسین و وقایع پس از شهادت، ورود اهل بیت به کوفه و شام، گریستن آسمان و زمین برسیّد الشهداء فضیلت زیارت امام حسین و ستم خلفاء برقبر شریف آن حضرت قابل ذکر است.
قنبرى، آیت

شیعه و جهان فردا.(شماره 306)

امام مهدى(عج)-حکومت امام مهدى(عج)
کاظمى، فیص

ع 134-مجالس لیالى عاشوراء، محاضرة حسینیة لمجالس العشرة الاولى من المحرم.

قم:المکتبة الحیدریة، چاپ اول/2000 نسخه، 383 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:25000 ریال، منابع:377-379.

شابک:1-016-503-964

کد پارسا:49979 B

امام حسین(ع)-فضائل امام حسین(ع);عزادارى امام حسین(ع)

مجموعه مجالس دهگانه اول محرم در تحلیل واقعه عاشورا و بیان مناقب امام حسین و یاران آن حضرت است.نویسنده ضمن بررسى مراحل رفتن امام حسین به کربلا و حوادث متعدد آن مانند قتل مسلم بن عقیل و خلف وعده کوفیان پرداخته است.خصوصیات و شجاعت یاران امام حسین(ع)همراه ایثار و صبر اسیران کربلا از دیگر مطالب این مجالس است.وى برخى از موضوعات دینى را به تناسب


(صفحه 134)

مطرح کرده و ارزشهاى عاشورا را در مسائلى مانند کتابهاى انصار، خانواده، جوانى، اخلاق فردى همراه مدایحى در منقبت امام حسین بیان داشته است.
کتبى، ام زینب

ع 135-الأنوار الزاهرة فى موالید العترة الطاهرة، قم:المکتبة، الحیدریة، چاپ سوم/2000 نسخه، 175 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:9-026-503-964

کد پارسا:72432 B

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع);دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)

مجموعه اشعارى مذهبى در مدح و مناقب اهل بیت و امامان شیعه است.اشعار به مناسبت ولادت و جشنهاى اهل بیت(ع) سروده شده و در آن با استشهاد به آیات و روایات مجموعه‏اى از فضایل و کرامات اهل بیت منعکس شده است.در ابتداى هر قطعه شرحى مختصر از زندگى معصوم از منابع تاریخى و روایى ذکر شده و اشعار براساس همان مطالب بیان شده است.
گنجى، حسین

136-فاطمه(س)کوثر رسول، قم:طوباى محبت، چاپ اول/3000 نسخه، 239 ص، فارسى وزیرى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:229-232.

شابک:5-03-8894-964

کد پارسا:72270 B

فاطمه زهرا(س)-فضائل فاطمه زهرا(س)

پژوهشى است درباره زندگانى سراسر خیر و برکت و نورانى فاطمه زهرا(س).نویسنده در پنج فصل، تمامى ابعاد زندگى حضرت فاطمه را مورد توجه قرار داده است.وى پس از ارائه مباحثى درباره آفرینش فاطمه و نیز نیاکان پاک ایشان، ویژگیهاى شخصیتى ایشان را بررسى و بیان کرده است.نامهاى حضرت زهرا و علل نامگذارى ایشان به آن نامها، سیماى فاطمه در قرآن و آیاتى که در شأن ایشان تأویل شده است، فضایل حضرت زهرا، مصیبت فاطمه و پایان حزن‏انگیز زندگى ایشان، از مباحث مهم نویسنده است که با بهره‏گیرى از منابع معتبر به سامان رسیده است.
مالکى، فاضل

ع دروس فى تاریخ ما قبل البعثة النبویة المشرفة.(شماره 180)

پیامبر اسلام(ص)-بعثت پیامبر
محمود عرفان

ع 137-الرؤیة القرآنیة للقضیة المهدویة، زیر نظر ابو الفضل اسلامى;با تحقیق لجنة التحقیق، جلد اول، قم:نشر الفقاهة، چاپ اول/1000 نسخه، 668 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، کتابنامه:زیرنویس.

فروست:موسوعة الامام المهدى(عج)

شابک:9-00-7911-964

کد پارسا:72243 B

ائمه(ع)-امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)-امام مهدى(عج)در قرآن;تفاسیر موضوعى(قرآن و علوم قرآنى)

پژوهشى تفسیرى روایى درباره حضرت مهدى در قرآن کریم است.نویسنده معتقد است پرداختن به موضوع مهدویت و مسئله غیبت، ظهور و انتظار فرج با رجوع به آیات جنبه‏هاى مختلف این موضوع را روشن مى‏کند.به همین جهت طى دو باب به تفضیل به شناسایى آیات ناظر به غیبت و ظهور مهدى پرداخته و ذیل هر بحث جنبه‏هاى کلامى، روایى، عرفانى، تفسیرى و فقهى آن را توضیح داده است.نویسنده به تفصیل کیفیت دلالت و تأویل آیات را بررسى و مفاهیمى مانند هدایت عامه، امتحان، نشانه‏هاى ظهور، ایمان به مهدى، فلسفه غیبت و انتظار فرج را تحلیل کرده است.
مدرس بستان آبادى، محمد باقر(1305-)

138-شخصیت حسین علیه السلام بعد از عاشورا در جهان، قم:مؤسسه انتشارات دار العلم، چاپ اول/3000 نسخه، 506 ص، فارسى وزیرى(شمیز)، کتابنامه:

زیرنویس، منابع:502، فهارس:اعلام، اماکن.

شابک:4-98-7669-964

کد پارسا:72459 B

امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع);امام حسین(ع)-فضائل امام حسین(ع)


(صفحه 135)

نگاهى است به رویداد عاشوراى سال 61 هجرى و حوادث پیرامونى آن همراه با معرفى شخصیتها و چهره‏هاى برجسته در آن.نویسنده اطلاعات خویش را براساس زمان وقوع پیش از قیام آغاز کرده و با بیان برخى حوادث روز عاشورا و پس از آن، به تأثیر قیام امام حسین و نیز به بررسى شخصیت بزرگ آن حضرت پرداخته است.این شخصیت‏شناسى، و تحلیل وقایع، بیشتر از زبان شخصیتهاى تاریخى آن عصر، امامن اهل بیت و دشمنان آنحضرت بیان شده است.
مدرسى، سیّد حسین

ع 139-ذلک یوم الخروج، دراسة حول ظهور الامام المهدى علیه السلام، قم:انصاریان، چاپ اول/2000 نسخه، 366 ص، عربى، وزیرى(سلفون).

شابک:6-687-438-964

کد پارسا:72484 B

امام مهدى(عج)-ظهور امام مهدى(عج)

تحلیلى از اهداف و مبانى حکومت و قیام حضرت مهدى(عج)است.کتاب در هفت فصل تدوین شده است.در فصل اول با بررسى و تحلیل محتوایى احادیث به شناسایى خصوصیات نسبى و اخلاقى حضرت پرداخته و سپس تحلیلى از مقام امامت و ولایت صورت گرفته است.اندیشه مهدویت در عقیده شیعه در جایگاه رفیعى قرار دارد و با مفاهیم ارزشمندى مانند ظهور قیام، انتظار و عدالت پیوند خورده است.نویسنده با بررسى هریک از این مباحث، نشانه‏ها و شرایط ظهور حضرت مهدى را بیان کرده است.
مطهرى، مرتضى(1298-1358)

ع 140-سیره اهل بیت علیه السلام(الائمة الاطهار(ع))، ترجمه مالک وهبى;با تصحیح عبد الکریم زهیرى;سیّد احمد باقر موسوى، قم:سیدى، چاپ اول/2000 نسخه، 261 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، فهارس:آیات، احادیث، اشعار کتابنامه:زیرنویس.

شابک: X -20-8386-964

کد پارسا:72101 B

عنوان متن ترجمه شده:

سیره اهل بیت(ع)

اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت(ع)

پژوهشى در شناسایى ابعاد سیره اهل بیت است.

نویسنده با بررسى در تاریخ اسلام و حوادث زندگى اهل بیت به تحلیل ابعاد سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و عقیدتى رفتارها و عملکردهاى اهل بیت پرداخته است.عمده بحث نویسنده سیره سیاسى اهل بیت و حوادث و وقایع عمده زندگى آنهاست. وى معتقد است تحلیل این حوادث، عمده اصول کلى سیره رفتارى اهل بیت را نشان مى‏دهد.کتاب شامل مباحثى از قبیل مشکلات زندگى و حکومت على(ع)صلح امام حسن، عبادت امام سجاد، سیره سیاسى و علمى امام صادق، شهادت امام کاظم، ولایتعهدى امام رضا، و عدالت در حکومت امام مهدى(ع)مى‏باشد.مؤلف تفاوتهاى رفتارى اهل بیت را به خاطر اختلاف موقعیتهاى زمانى و مکانى دانسته است.
معتمدى کاشانى، سیّد حسین

141-عزادارى سنتى شیعیان، جلد چهارم-ششم، قم:عصر ظهور، چاپ اول/2000 نسخه، فارسى وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:72173 B
ویژگى مجلدات

جلد 4:647 ص

جلد 5:522 ص

جلد 6:776 ص

عزادارى امام حسین(ع);نوحه خوانى(هنر)

مجموعه‏اى از اشعار و مدیح و مراثى و نوحه سرایى سقایى براى اهل بیت و شهیدان کربلاست که از میان سنتها و آداب و رسوم سقا خوانهاى کاشان گردآورى و تدوین شده است.این نوحه خوانیها در تمام مناسبتهاى عزا مخصوصا حوادث و وقایع کربلا و روایت هریک از صحنه‏هاى آن همراه بوده و علاوه‏بر تقریر مناقب و فضایل امامن، مصیبتها و مرثیه‏هاى سنتى هریک از شاعران شیعى که در کاشان مرسوم بوده پوشش داده است.
منتظرى، حسینعلى(1301-)

142-موعود ادیان:پاسخ به شبهاتى پیرامون امام زمان(عج)، تهران:خرد آوا، چاپ اول/3000 نسخه، 436 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس، منابع:427-436.

شابک:1-9-95808-964


(صفحه 136)

کد پارسا:72488 B

امام مهدى(عج)-پاسخ به شبهات مهدویت

پژوهشى است مفصل درباره مهدى موعود، مهدویت و شبهات درباره این موضوع.موضوع مهدویت و مهدى موعود از مهم‏ترین و بحث انگیزترین موضوعاتى است که از گذشته دور در میان مسلمانان مطرح بوده است.پیامبر خدا، و امامن شیعه به ظهور هدایتگرى عدالت گستر از نسل پیامبر بشارت داده و ویژگیهاى او را برشمرده‏اندو حتى سایر ادیان الاهى در آموزه‏هاى خود به این مسئله پرداخته‏اند.با طولانى شدن غیبت، شبهاتى پیرامون این موضوع برگرفته است. نویسنده در این اثر درصدد است ضمن پردختن به اصل موضوع به تمام شبهات پاسخ گمناسب بدهد.سرفصلهاى مورد بحث عبارت‏اند از:هدایت الاهى در کتاب و سنت، اشاره قرآن به امام زمان، تواتر روایات مهدى، مهدى و دین جدید، تفاوت امام زمان شیعه و سنى، شباهتهاى مسیح و حضرت مهدى، شبهاتى درباره ولادت و غیبت مهدى، علم امامان به حوادث و کتابهاى آسمانى و پاسخ به شبهات.
موحد ابطحى، سیّد حجت

ع 143-کرامات الزهراء سلام اللّه علیها، ترجمه على ضمیرى، قم:ذوى القربى، چاپ اول/3000 نسخه، 316 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک: X 99-7997-964

کد پارسا:72393 B

فاطمه زهرا(س)-فضائل فاطمه زهرا(س)- کرامات فاطمه زهرا(س);ایام فاطمیه

پژوهشى است درباره مراسم‏عزادارى براى حضرت زهرا(س) و کرامات حضرت مى‏باشد.نویسنده ابتدا به نقش تربیتى و اجتماعى برگزارى عزادارى براى حضرت زهرا و اقامه مراسم ایام فاطمیه اشاره مى‏کند و سپس با بررسى شخصیت تعدادى از مراجع تقلید معاصر، فعالیتهاى آنها در تبلیغ فرهنگ و اندیشه و مصایب حضرت زهرا(س)را بیان مى‏کند.نویسنده هشت مورد از برکات اقامه سوگوارى ایام فاطمیه را همراه پژوهشهاى علمى و مراکز مربوط به حضرت زهرا در کشورهاى مختلف اسلامى بررسى و شناسایى مى‏نماید.در بخش نهایى 114 کرامت از کرامات و معجزات حضرت زهرا در مجالس عزا و سوگوارى را از زبان راویان و ناقلان متعدد بازگو مى‏کند.
موسوى، عباس حسن(کمال السید)(1336-)

ع 144-درر البحار فى سیرة النبى(ص)و آله الاطهار(ع)، قم:انصاریان، چاپ اول/2000 نسخه، 647 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:1-670-438-964

کد پارسا:72335 B

اهل بیت(ع)-زندگى نامه اهل بیت(ع);پیامبر اسلام(ص)-زندگى نامه پیامبر;بحار الانوار-گزیده بحار الانوار (شخصیت‏شناسى)

پژوهشى است تحلیلى درباره سیره، زندگى و ولایت پیامبر و اهل بیت که از متون حدیثى شیعه و برمبناى موسوعه بحار الانوار گردآورى و بررسى شده است.در مورد هر معصوم علاوه‏بر توجه به جنبه‏هاى مختلف زندگى، دوران کودکى، سیره اخلاقى و اجتماعى آنها همراه فضایل و مناقب، کیفیت شهادت و مبارزات آنها گزارش شده است.نویسنده در پایان هر فصل از هرکدام از معصومان چهل حدیث اخلاقى و اعتقادى نقل کرده است.
موسوى اصفهانى، سیّد علاء الدین

مهربان‏ترین نامه:درنگى کوتاه در نامه سى و یکم نهج البلاغه.(شماره 38)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)-اندیشه‏هاى اخلاقى و تربیتى امام على(ع)
موسوى زنجانى، سیّدحسین

145-بحث ظهور حضرت ولى عصر(عج) از نگاهى دیگر، قرائن ضرورت آماده باش مسلمانان جهان، قم:سلسبیل، چاپ اول/3000 نسخه، 48 ص، فارسى رقعى، (شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:0-2-96181-964

کد پارسا:72410 B

امام مهدى(عج)-ظهور امام مهدى(عج) آخر الزمان-علائم آخر الزمان(کلام)

مجموعه‏اى کوتاه از پرسشها و پاسخهاى کلامى و اخلاقى پیرامون بحث مهدویت است که با قلمى روان و


(صفحه 137)

بسیار مختصرى بیان شده است.سؤالها عمدتا مربوط به نشانه‏هاى ظهور و مفاهیم خاص آخر الزمان مانند دجال، دهکده جهانى، دابة الارض، جنگ عراق و دیگر مباحثى است که نشانه‏هاى ظهور را به ذهن خواننده تداعى مى‏کند.نویسنده تلاش کرده ضمن بیان فلسفه غیبت حضرت مهدى، حوادث عصر حاضر را به عنوان مقدمات ظهور وى معرفى نماید.
مهاجر، عبد الحمید

ع اعلموا انى فاطمة:فاطمة الزهراء و الحضارة الاسلامیة.(شماره 475)

فاطمه زهرا(س)-اندیشه‏هاى فاطمه زهرا(س)
میر محمدى، سیّد ولى اللّه(1315-)

146-حکمت و عصمت اولیاء اللّه، قم:بوستان کتاب قم، چاپ اول/2000 نسخه، 135 ص، فارسى رقعى(شمیز)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:8-894-371-964

کد پارسا:72470 B

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-امامت امام على(ع) مباحثى است درباره امامت و ولایت و اثبات امامت امیر مؤمنان(ع).نویسنده پس از بیان مباحث مقدماتى درباره ولایت، به بیان شرایط ولایت مطلقه و امامت و نیز صفات وصى پیامبر یا امام مى‏پردازد و آنگاه بحث را درباره ولایت مطلقه على(ع)در علم و علم لدنى امامان معصوم ادامه مى‏دهد.وى نخستین ظهور ولایت نبوى و علوى را از زمان عبد المطلب و با خواب ایشان که در حجر اسماعیل دید، دانسته است.تجلى ولایت مطلقه در افراد خاص، عظمت قبر على و دلیل مخفى مامندن آن، آثار تجلى ولایت مطلقه از زمان حضرت آدم، آثار ولایت در قرآن، از دیگر مباحث کتاب است.
میر لوحى سبزوارى، محمد بن محمد(قرن یازدهم-)

147-کفایة المهتدى فى معرفة المهدى علیه السلام، قم:دار التفسیر، چاپ اول/2000 نسخه، 695 ص، فارسى وزیرى(سلفون)، کتابنامه:زیرنویس.

شابک:5-92-7866-964

کد پارسا:49983 B

امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج);چهل حدیث‏ها(حدیث);رجعت(کلام);آخر الزمان-علائم آخر الزمان(کلام) کفایة المهتدى، مجموعه شرح و تفسیر چهل حدیث مستند و صحیح درباره آخر الزمان و رجعت و مهدویت و ویژگیهاى امام مهدى(عج)است.نویسنده با ارائه متن حدیث و ترجمه آن، به شرح و تفسیر حدیث، با بهره‏گیرى از قرآن و دیگر روایات و معتبر پرداخته است.کتاب، از آثار ارزشمند در زمینه مهدویت است.در مقدمه، شرح احوال نویسنده به تفصیل بیان شده و آثار و شأن علمى ایشان بررسى شده است.پس از مقدمه، متن چهار عنوان کتاب درباره تایید شخصیت نویسنده کفایة المهتدى و اثر او ارائه شده است.اظهار الحق، سیّد احمد علوى عاملى;صحیفیة الرشاد، میر محمد زمان رضوى; خلاصة الفوائد، عبد المطلب بن یحیى طالقانى;ابیات الختار، سیّد مختار، نسّابه، عنوان این کتابها و نویسندگان آنهاست.
نصر اللّه، جواد کاظم منشد

ع شرح نهج البلاغه لابن ابى الحدید المعتزلى.(شماره 233)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)
یعقوب اردنى، احمد حسین(1939 م-)

اهل بیت علیهم السلام محور وحدت.

(شماره 314)

مرجعیت اهل بیت(ع)


(صفحه 138)

پایان مقاله

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما