پیامبر و اهل بیت (ع) (4) - Maghaleh
 
 
 
 
پیامبر و اهل بیت (ع) (4)

 (صفحه 111)

تعدا منابع:74 اصلى و 19 ارجاعى

در این بخش، زندگى‏نامه، فضائل و مقامات پیامبر و خاندان وى آمده است.

مباحث کلامى امامت و نبوت را در شاخه کلام ببینید.
اسبر، محمد على

ع 60-على فى القرآن و السنة، 2 جلد/جلد2-1، بیروت:دار الأصالة، عربى، وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:48345 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:چاپ اول، 489 ص، منابع 445-450

جلد 2:چاپ اول، 748 ص، منابع 689-695
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-نظریه‏ها درباره امام على(ع)-فضائل على(ع)در قرآن و حدیث

به بررسى آیات و روایات نازله و وارده درباره امام على علیه السلام پرداخته است.نویسنده مباحث را از سوره حمد و احادیث متناسب با آن آغاز و در سوره اخلاص به پایان رسانده است.وى ابتدا آیاتى را که درباره امام و یا به نوعى مى‏توان آن را به امام تطبیق داد، ذکر و به تفسیر و تأویل آنها براساس روایات مى‏پردازد.سپس به بیان احادیثى که از جناب رسول اللّه درباره حضرت امیر و فضایل و مناقب آن حضرت نقل شده پرداخته است.البته، این احادیث چه از نظر نص و چه از نظر مضمون و معنا و دلالت با آیه مورد بحث تناسب دارد.وى احادیث را از کتابها و منابع اهل سنّت و تفسیر آیات را از مفسران شیعه گرفته است.
ابن طاووس، على بن موسى(589-664 ق)

61-نشانه‏هاى ظهور امام زمان(عج)، ترجمه سید مهدى آیت اللهى(1317-)، تهران:جهان آرا، چاپ اول/ 3000 نسخه، 523 ص، فارسى و عربى، وزیرى(سلفون)، بها: 30000 ریال.

شابک:9-78-6440-964

کنگره:7041 M 24 A L5/224 PB

دیویى:218/297

کد پارسا:48197 B

عنوان متن ترجمه شده:الملاحم والفتن
امام مهدى(عج)-ظهور امام مهدى(عج)- نشانه‏هاى ظهور


(صفحه 112)

گزارشى از نشانه‏هاى ظهور و ویژگیهاى دولت قائم آل محمد(ص)و حوادث قبل از آن است که با استناد به احادیث پیامبر(ص)و امامان ارائه شده است.نویسنده این اثر که از عالمان نامدار تشیع امامى است، به گردآورى بیش از پانصد حدیث در باب مهدویت و قیام امام عصر(عج)پرداخته و این موضوع را از زوایاى مختلف علائم ظهور، چگونگى ظهور و سرنوشت دولتهاى قبل از ظهور و دیگر ملاحم و اخبار غیبى گزارش کرده و مترجم این اثر نیز، به ترجمه روان آن پرداخته است.فتنه‏هاى قبل از ظهور، وضعیت روحى و اجتماعى مردم، سرنوشت بنى‏امیه و بنى‏عباس، سفیانى و حوادث مربوط به آن، قیام حضرت مهدى(عج)و مبارزه آن حضرت با اقسام ظلم و ویژگیهاى آن حضرت و بسیارى از احادیث دیگر را مى‏توان در این احادیث منقول مشاهده کرد.
ابو مخنف ازدى، لوط بن یحیى(-157 ق)

ع 62-جمل و صفین و النهروان، با تصحیح حسن حمید سنید، لندن:مؤسسة دار السلام، چاپ اول/1000 نسخه، 622 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک:1-0-92754-964

کد پارسا:48365 B
امام على(ع)-جنگ‏هاى امام على(ع)؛حوادث صدر اسلام-جنگ‏هاى صدر اسلام(تاریخ و جغرافى)

مجموعه روایاتى است حسب نقل ابو مخنف که در آنها به بیان جنگهاى جمل، صفین و نهروان پرداخته شده است.راوى این روایتها، ابو مخنف تاریخ‏نگار شیعه است که روایتهاى او در میان رجالیون و حدیث‏شناسان از اعتبار ویژه‏اى برخوردار است، و این اثر یکى از منابع مهم شیعه در موضوع خود به شمار مى‏رود.وى، در این مجموعه، اقدام به نقل روایاتى که در آنها تمام مسائل پیرامونى اعم از علل وقع جنگها و مسببات و مقصران آن و نقش طلحه و زبیر و عایشه و تحریکات معاویه و نامه‏هاى حضرت امیر و نصیحتهاى آن حضرت و شعله‏ور شده فتنه جنگ و خوارج و در نتیجه کشته شدن طلحه و زبیر و مسئله حکمیت و چگونگى خلع امام و نصب ظاهرى و نمایشى معاویه به خلافت، و در پایان درباره شهادت امام على(ع)و مکاتبات امام حسن(ع)، احادیثى نقل شده است.
ابو طالبى، مهدى

تربیت دینى از دیدگاه امام على(ع). (شماره 215)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)-اندیشه‏هاى اخلاقى و تربیتى امام على(ع)

ع 63-ابهى المداد فى شرح مؤتمر علماء بغداد محاورة حول الامامة و الخلافة، شرح و حاشیه محمد جمیل حمود؛با تحقیق محمد جمیل حمود؛تهیه و تنظیم مقاتل ابن عطیه(-505)، 2 جلد/جلد1-2، بیروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوطات، چاپ اول، عربى، وزیرى(سلفون).

کد پارسا:48369 B

عنوان متن شرح شده:

مؤتمر علماء بغداد
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-امامت امام على(ع)؛خلفاى ثلاثه-نقد خلفاى ثلاثه(تاریخ و جغرافى)؛امامت-مناظرات امامت(کلام)

مناظراتى در باب برخى از مسائل کلامى مانند امامت و خلافت و بعضى مسائل دیگر است که در آن به اعتقادات باطل اهل سنّت جواب داده شده است.نویسنده ابتدا به پاره‏اى از خرافات منسوب به اهل سنّت از قبیل افسانه غرانیق، جسارت به شخصیت پیامبر(ص)، تجسیم خداوند، نسخ در قرآن، تفسیر به رأى قرآن و قائل شدن به جبر توسط عمر اشاره دارد.وى سپس در اد-له اهل سنّت مبنى بر خلافت ابو بکر و عمر مناقشه کرده و شخصیت خلفاى سه‏گانه و رفتارهاى ناشایست آنها و جهل آنان به احکام اسلامى را مورد نقد قرار داده است.آنگاه به برشمردن فضایل متعددى از امام على(ع)، او رامستحق خلافت بلافصل پیامبر(ص) مى‏داند و امامت و خلافت آن حضرت را به اثبات مى‏رساند.
استادى، رضا(1316-)

ع 64-ابناء الزهرا(س)ابناء الرسول(ص)، قم:قدس، چاپ اول/1000 نسخه، 112 ص، عربى، رقعى (شمیز)، بها:6500 ریال، منابع:104-111.

شابک:2-56-6395-964

کد پارسا:48239 B


(صفحه 113)

رابطه فرزندان زهرا(س)با پیامبر؛نسبت‏شناسى سادات(شخصیت‏شناسى)

پژوهشى است که نویسنده در طى دوازده فصل به اثبات این نظریه پرداخته که فرزندان حضرت زهرا(س)، فرزندان حضرت رسول(ص)هستند.نویسنده معتقد است امامان معصوم(ع)حقیقتا فرزند پیامبر هستند وتعابیرى مثل اسباط الرسول، احفاد الرسول، ولد الرسول، ابناء الرسول و ذریة الرسول این موضوع را ثابت مى‏کند.او با بررسى ادعاى ابو بکر و عمر و دیگر مخالفان مبنى بر قرابت و خویشاوندى آنها با پیامبر به بررسى اصل مطلب پرداخته و با نقل تعدادى آیه و بیش از چهل روایت از منابع اهل سنّت و نیز ذکر احادیثى مبنى بر اصرار اهل بیت(ع)بر موضوع فوق، احتجاجها و مناظراتى هم در این مورد آورده است.او سپس برخى از نتایج و آثار این بحث را در مسائل فقهى و اصول فقه جست و جو و تحقیق کرده است.
الهامى‏نیا، على اصغر

65-سیره اخلاقى معصومین(ع)، تهیه و تنظیم پژوهشکده تحقیقات اسلامى نمایندگى ولى فقیه در سپاه، تحسین، چاپ دوم/2500 نسخه، 216 ص، فارسى، وزیرى (شمیز)، منابع:213-216.

شابک:8-41-5879-964

کد پارسا:48516 B
اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت(ع)-سیره اخلاقى و عبادى اهل بیت(ع)؛فضایل اخلاقى(اخلاق)؛پیامبر اسلام(ص)-سیره پیامبر-سیره اخلاقى و عبادى پیامبر

شرح و بیان فضایل و سیره اخلاقى معصومان(ع) است.نویسنده با استناد به متون حدیثى و ادعیه رفتارهاى عبادى و اخلاقى آنها شناسایى شده است.کتاب در دو بخش اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى و ضمن بیست درس سامان یافته است.یاد خدا، دعا، اهتمام به نیاز، عبادت، انس با قرآن، عزت نفس، زهد، توکل، تسلیم و کار.این موارد به عنوان اخلاق فردى و مباحثى مانند تواضع، مشورت، وفاى به عهد، اصلاح ذات البین، مشکل‏گشایى، صبر، عفو، حفظ وحدت، برخوردهاى اجتماعى و مهمان‏نوازى به عنوان اخلاق اجتماعى معصومان تحلیل و بررسى شده است.
امام صادق(ع)، جعفر بن محمد

ع احتجاجات الامام الصادق(ع)و توحید المفضل.(شماره 421)

امام صادق(ع)-مناظرات امام صادق(ع)
بابازاده، على اکبر

66-سیرى در سیره حضرت زهرا(س)، قم: سنابل، چاپ اول/6000 نسخه، 172 ص، فارسى، وزیرى (شمیز)، بها:9000 ریال.

شابک:8-5-95451-964

کد پارسا:48241 B

عنوان لاتین:

arhaZ fo elytsefiL eht fo esruoC A
فاطمه زهرا(س)-سیره فاطمه زهرا(س)

اثرحاضر شامل گزارش مختصرى از زندگینامه، فضایل و مصائب و فرزندان حضرت زهراى اطهر(س) است که در قالب بیست درس ارائه شده است.عناوین و محتواى این درسها به ترتیب از قرار زیر است.پدر و مادر فاطمه، ولایت فاطمه، دوران کودکى، ازدواج فاطمه، نیایش فاطمه، فاطمه در ابعاد اجتماعى و سیاسى فاطمه و ولایت امیر المؤمنان، فدک فاطمه، ایثار، حیا، شوهردارى و خانه‏دارى فاطمه، فاطمه و تربیت فرزندان، زهد فاطمه، مصائب، مظلومیت، شهادت و فرزندان فاطمه.
بابایى، میرزا على

67-داستانها و کرامات خواندنى از امام زمان(عج)و ائمه معصومین(ع)، قم:نشر جمال، چاپ اول/3000 نسخه، 239 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها: 9500 ریال.

شابک:3-09-8654-964

کد پارسا:48162 B
داستان‏هاى اخلاقى ائمه:داستان‏هاى اخلاقى(اخلاق)

داستانهایى از زندگى ائمه معصومین است که با هدف پیروى از سیره و شناخت فضائل و مناقب آنها از منابع روایى و تاریخى گردآورى شده است.مضامین این حکایتها حاوى مقام و مرتبه عظیم حضرت مهدى و دیگر امامان است.داستانها


(صفحه 114)

مضمون اخلاقى هم دارد و در لابلاى کتاب درباره تقوا، توبه، حلم، حسن خلق، مکارم اخلاق، نماز شب، صله رحم و دیگر فضایل اخلاقى نقل شده است.در این کتاب چند مورد از توضیحات حضرت مهدى به افراد مختلف در ضمن شرح تشرفات و ملاقاتهاى عالمان با حضرت ذکر شده است.
باقرى بیدهندى، ناصر(1337-)

68-دادرسى علوى قضاوتهاى حضرت على، قم:فداییان اهل بیت(ع)، چاپ اول/3000 نسخه، 277 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:14000 ریال، فهارس: آیات، احادیث، اعلام، کتب، منابع:261-265.

شابک: X -4-95177-964

کنگره:2 D 2 B L4/37 PB

کد پارسا:48518 B
امام على(ع)-قضاوت‏هاى امام على(ع)

گزیده‏اى از داستانهاى مربوط به قضاوتهاى حضرت على(ع)است.حضرت على در قضاوتهاى خود همواره از عدالت و قاطعیت برخوردار بود.او با علم الاهى خود بهترین قضاوتهاى انجام مى‏داد.این قضاوتها مایه اعجاب جامعه مسلمانان بوده و نویسندگان متعددى به ثبت قصه‏هاى آن پرداخته‏اند.نویسنده ضمن مطالعه کتابهاى تاریخى و متون حدیثى شیعه واهل سنّت تعدادى از این قضاوتها را برگزیده و انتخاب کرده است.از جمله قضاوت در باره:یک نوزاد و دو پدر، تازه مسلمان شرابخور، زنى که شش ماه زایید، جنازه‏اى در کعبه، شخصى که هم زن بود و هم مرد، سارق نابالغ و...ذکر شده است.
باقى، محمد على

69-فضایل و معجزات امیر المؤمنین(ع)، قم: دار المجتبى(ع)، چاپ اول/2000 نسخه، 392 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:22000 ریال.

شابک:7-31-8762-964

کد پارسا:48472 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

شرح و بیان فضایل و خصوصیات امام على(ع) است.مطالب و موضوعات کتاب عموما از احادیث به ویژه از کتابهاى معجزات و کرامات امامان استخراج و ترجمه شده و طى 27 بخش تدوین شده است.فضایل حضرت على شامل صفات روحى و شخصیتى است که حضرت با عمل به معارف اسلامى و زهد و تقوا آنها را کسب کرده و برخى دیگر فضایلى است که به عنوان موهبت و تفضل الاهى به حضرت داده شده است.نویسنده فضایل قسمت دوم را در این کتاب گردآورى کرده و از کرامات حضرت در هنگام تولد، عظمت نام امام على در عوالم وجود، هدایا و تحفه‏هاى بهشتى براى حضرت، ولایت امیر مؤمنان بر جنیان، شهادت حیوانات، گیاهان و جمادات به ولایت على، مسخ شدن دشمنان على(ع)، زنده نمودن مردگان، بازگشت به رجعت على(ع)و دیگر کرامات خارق العاده آن حضرت سخن گفته است.
بالادستیان، محمد امین(1348-)؛ حائرى‏پور، محمد مهدى(1348-)؛ یوسفیان، مهدى

70-نگین آفرینش؛پژوهشى در زندگى حضرت ولى عصر(عج)، تهران:بنیاد فرهنگى مهدى موعود(عج)، چاپ اول/5000 نسخه، 240 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:12000 ریال، منابع:239-240.

شابک:1-25-7428-964

کنگره:8 N 215 B L51 PB

دیویى:959/297

کد پارسا:48185 B

عنوان لاتین:

hsenirafA E-nigeN
امام مهدى(عج)-زندگى‏نامه امام مهدى(عج)

نویسنده در کتاب حاضر تلاش کرده تا ضمن پرداختن به سیر نورانى امام مهدى(عج)و چگونگى ظهور و ویژگى دولت آن بزرگوار بر پایه مصادر شیعى به پرسشها و شبهات پیرامون آن پاسخ دهند.عنوانهاى شش‏گانه این اثر عبارت‏اند از:امامت و ویژگیهاى درونى حضرت حجت، مهدى‏شناسى و ویژگیهاى ظاهرى امام مهدى و اشاره روایات و آیات به آن حضرت، غیبت و انتظار و فواید آن وظایف مردم درباره آن حضرت، علائم، زمینه و دوران ظهور، ویژگیهاى حکومت امام مهدى و برنامه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى آن حضرت و آسیب‏شناسى و برداشتهاى انحرافى از مهدویت.


(صفحه 115)
بحرانى، سید هاشم(-1107)

ع 71-التحفة البهیة فى اثبات الوصیة، با تحقیق محمود ارگانى بهبهانى حائرى، 2 جلد/جلد اول و دوم، مشهد: المکتبة المتخصصة بامیر المؤمنین على(ع)، چاپ اول/1000 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک: X -4451-06-964 دوره

کنگره:2 A 14 A L54/223 PB

دیویى:452/297

کد پارسا:48123 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:542 ص، فهارس:آیات، احادیث، آثار، اعلام، قبایل، اماکن، کتب، وقایع

جلد 2:415 ص، فهارس:آیات، احادیث، آثار، اعلام، کتب، منابع 403-415

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-امامت امام على(ع)؛پیامبر اسلام(ص)-وصایاى پیامبر
بکرى، احمد بن زین العابدین(...-1048)

ع 72-طرز الوفاء فى فضائل آل المصطفى، با تحقیق سامى غریرى، قم:دار الکتاب الاسلامى، چاپ اول، 552 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، سند:23-26، منابع: 497-552، فهارس:آیات-احادیث.

شابک:1-058-465-964

کنگره:4 T 27L B L4/37 PB

دیویى:951/297

کد پارسا:48350 B
اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)

بررسى فضایل امام على(ع)و فرزندان آن حضرت، یعنى امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا(ع)است. نویسنده ابتدا به ذکر نسبت على(ع)، کنیه‏ها، لقبها، صفات و اسلام آن حضرت اشاره کرده و سپس به منزلت وى نزد رسول اکرم(ص)پرداخته است.وى به برادرى على(ع)با پیامبر(ص)و سایر فضایل و مناقب معنوى ایشان از نظر عبادت، شجاعت و تقدم در بسیارى از امور بر دیگران اشاره دارد.نویسنده در قسمتى دیگر از کتاب، از فضایل، مناقب و صفات ممتاز امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سخن گفته و آیات و روایات موجود در شأن و منزلت امام على(ع)و خانواده گرامى آن حضرت را به اجمال شرح و تفسیر کرده است.تفسیر آیه مودت و احادیث مربوط به آن به تفصیل ارائه شده است.
بهادلى، عبد العزیز کاظم

ع 73-امهات المعصومین(ع)سیرة و تاریخ، قم:مرکز الرسالة، چاپ اول/2000 نسخه، 165 ص، عربى، رقعى(شمیز)، بها:28000 ریال.

فروست:سلسلة المعارف الاسلامیة-47

شابک:0-08-8629-964

کد پارسا:48504 B
مادران اهل بیت(ع)؛زنان اسوه(شخصیت‏شناسى)

شرح زندگى و سیره مادران اهل بیت(ع)است. مادران امامان از جهت نسب‏شناسى دو گروه هستند.گروه اول که مادران اصحاب کساء محسوب مى‏شوند همه از مکه و مدینه و ریشه در قبیله قریش دارند.گروه دوم شامل مادران فرزندان امام حسین(ع)از حضرت سجاد(ع)تا امام مهدى(عج) است که از اصل و نسب غیر قریشى برخوردارند.نویسنده با اشاره به این موضوع به تحلیل جایگاه زن و زنان اسوه در اسلام پرداخته و سپس شرح سیره، زندگى، کرامات و فضایل هر یک از این مادران را آورده است.نویسنده با این زندگینامه، سرگذشت تعدادى از مادران پاک و اسوه را به جامعه اسلامى معرفى کرده است.
بهبهانى، محمد باقر بن عبد الکریم (-1285)

ع 74-الدمعة الساکبة فى أحوال النبى و العترة الطاهرة، با تصحیح حسین اعلمى، جلد دوم و سوم، منامة؛بیروت:مکتبة العلوم العامة؛مؤسسة الأعلمى، عربى، وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:43968 B
ویژگى مجلدات

جلد 2:چاپ اول، 380 ص

جلد 3:چاپ اول، 344 ص
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)


(صفحه 116)

باب سوم کتاب الدمعة الساکبةاست که در آن شرح احوال امام على(ع)از ولادت تا شهادت و ذکر فرزندان و مناقب و فضایل آن حضرت آمده است.نویسنده در این باب که جلد دوم و نیمى از جلد سوم کتاب را به خود اختصاص داده است نخست به بیان تاریخ ولادت و کیفیت به دنیا آمدن آن حضرت از منابع حدیثى و تاریخى شیعه و سنى مى‏پردازد و سپس شرح حال ابو طالب پدر امیر مؤمنان و بقیه نسبت ایشان را مى‏آورد.فصل سوم این باب به فضایل اختصاصى و معجزات و کرامات و فصاحت و بلاغت و علم آن حضرت از دیدگاه حدیثى و تاریخى در دوازده مقام مربوط مى‏شود. نویسنده همچنین عملکردهاى على(ع)را در جنگهاى صدر اسلام به ویژه غزوه بدر، احد، احزاب و خیبر بیان کرده و از دوران خلافت آن حضرت و جنگهایش با خوارج و معاویه سخن گفته است.خبر دادن پیامبر از شهادت على(ع)، کیفیت شهادت و وصیت آن حضرت و وقایع بعد از شهادت وى، از دیگر فصلهاى کتاب است.
پویا، میرزا مهدى

E ماهیت قرآن کریم، فروغ جاودان. (شماره 352)

ارتباط با امام مهدى(عج)
ترجمان، عباس

ع 75-دیوان الترجمان فى مدح الائمة المعصومین(ع)ورثائهم باللهجة العراقیة، جلد سوم، قم:دار الفقه، چاپ اول/1000 نسخه، 174 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:25000 ریال.

شابک:2-83-8220-964 دوره 0-84-8220-964 ج 3

کد پارسا:48151 B
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع)؛ دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)

مجموعه‏اى از اشعار به زبان محلى عراقى در مدح و رثاى اهل بیت است که در دو بخش کلى تنظیم شده است. در بخش اول به مناسبت ولادت هر یک از امامان معصوم مدایحى آمده است.بخش دوم، به مراثى اختصاص یافته و تفصیل بیشترى دارد.شاعر در مرثیه‏هاى خود، عواطف و احساسات ایمانى خود را نسبت به اهل بیت نشان داده و منقبتها و کرامات آنها را در این مرثیه‏هاى محلى گنجانده است.در هر قطعه توضیحى به عنوان مقدمه در مورد مناسبت آن داده شده و در لابه‏لاى اشعار عربى، شعرهایى به زبان فارسى هم سروده شده است.این اشعار و اوزان آنها بیشتر مخصوص سرودها و مجالس ذکر فضایل اهل بیت است و زبانى کاملا عامیانه و عاطفى دارد.
تیجانى سماوى، محمد(1936-)

ع 76-فسئلوا اهل الذکر، قم:انصاریان، چاپ هشتم/ 3000 نسخه، 354 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، منابع:346-350.

شابک:8-311-438-964

کنگره:2 F 85 S L5/212 PB

دیویى:417/297

کد پارسا:48299 B
اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)؛شیعه-دفاع از شیعه(ادیان و فرق)

تحقیقى است در فضایل اهل بیت و لزوم تمسک به آنها در شناخت مسائلى دینى.نویسنده از دانشمندان معاصر تونس است که در اثر مطالعه و تحقیق به مذهب شیعه گروید و با نگارش آثار متعددى به دفاع از عقاید شیعه و معارف اهل بیت پرداخت.در این کتاب طى هشت فصل به تحلیل و تفسیر آیه اهل الذکر و مصادیق آن پرداخته و با استناد به متون روایى اهل سنّت و سیره و سنت پیامبر و صحابه، تفوق علمى و مرجعیت دینى اهل بیت پیامبر را ثابت کرده است.او بسیارى از روایا ت مجعول اهل سنّت را که شأن نزول آیات و فضایل قرآنى را به صحابه و خلفاى ثلاثه داده‏اند به نقد کشیده و ثابت نموده این فضایل مخصوص اهل بیت(ع)است و دیگران با رفتار و عملکردهاى غیر اسلامى نمى‏توانند داراى این فضایل باشند.
جزایرى، سید نور الدین(1268-1343)

ویژگیهاى حضرت زینب(س)(خصایص زینبیة).(شماره 222)

امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)


(صفحه 117)

جنابى، طلال

ع 77-أبو تراب على بن أبى طالب، بیروت: دار العربیة، چاپ اول، 340 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، کتابنامه: به صور زیرنویس، منابع:331-336.

کد پاسا:48358 B
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)

تحقیقى در زمینه وقایع مهم زندگانى امام على(ع) اعم از طفولیت، جوانى و زندگى آن حضرت در قبل و بعد از رحلت پیامبر(ص)است.نویسنده ابتدا به مسئله اسلام آوردن على(ع)در دوران آغازین زندگى خویش اشاره دارد و با یادآورى هجرت او به مدینه، از جنگهایى سخن مى‏گوید که آن حضرت در آنها شرکت داشته است.وى آنگاه به مسئله رحلت پیامبر(ص)و جریان شوراى سقیفه بنى ساعده و به خلافت رسیدن ابوبکر و امتناع امام على(ع)از بیعت با او اشاره مى‏کند.نویسنده به مطاعن ابوبکر و عمر و عثمان در طول دوران خلافت آنان مى‏پردازد.در ادامه مسئله به حکومت رسیدن على(ع)و توطئه‏هاى عایشه و معاویه و خوارج علیه حکومت آن حضرت و تحمیل سه جنگ مخرب جمل، نهروان و صفین مطرح مى‏شود.در قسمت پایانى کتاب، نویسنده با اشاره با اعمال سیاست‏هاى مالى امام على(ع)در دوران زمامدارى، درآمد بیت المال و چگونگى مصرف آن را در سیره حکومتى حضرت ارزیابى مى‏کند.
حاجیانى دشتى، على(1334-)

78-مصابیح الهدى در زندگانى سید الشهداء(ع)، دوازده سخنرانى با تمام مقتل ارشاد شیخ مفید، قم:موعود اسلام، چاپ اول/3000 نسخه، 312 ص، فارسى، رقعى(گالینگور)، بها:18000 ریال.

شابک:5-57-7716-964

کنگره:6 M 15 H L5/41 PB

دیویى:9534/297

کد پارسا:48430 B
امام حسین(ع)-زندگى‏نامه امام حسین(ع)؛امام حسین(ع)-منابع جامع امام حسین(ع)-مقتل‏هاى امام حسین(ع)

مجموعه‏اى از سیره و زندگى و فضایل حضرت امام حسین(ع)است.این مطالب حاصل دوازده سخنرانى دینى نویسنده است که درمجالس وعظ و روضه امام حسین(ع)ایراد شده است.او در ابتداى هر موضوع مرثیه‏اى در منقبت و مصیبت حضرت نقل و سپس به تشریح دوارن کودکى، کیفیت رشد و معجزات و کرامات حضرت پرداخته و با نقل داستانهایى فضایل اخلاقى، سیره عبادى و جهاد و شهادت امام حسین(ع)را بازگو کرده است.کتاب حاوى روایات فراوانى در فضایل و دوستدارى اهل بیت به ویژه امام حسین، مناظرات، خطبه‏ها و حالات بعد از شهادت است.حادثه کربلا و شهادت یاران امام حسین(ع)و مصائب اهل بیت در آن حادثه به گونه‏اى اندوهبار گزارش و نقل شده است.
حسن‏زاده آملى، حسن(1307-)

79-نهج الولایة بررسى مستند در شناخت امام زمان(عج)، قم:الف.لام.میم، چاپ اول/5000 نسخه، 119 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:10000 ریال.

شابک:9-5-95625-964

کنگره:9 N 5 H L51 PB

دیویى:959/297

کد پارسا:48495 B
امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)- امام مهدى(عج)در عرفان

تحلیلى عرفانى از مقام و منزلت امام مهدى(عج) است.نویسنده با نگرشى عرفانى و با استناد به کلمات و اشعار و دیدگاه عارفان بزرگ اسلامى درباره ولایت و غیبت حضرت مهدى سخن گفته است.به اعتقاد نویسنده غایب حرکت وجودى و ایجادى در عالم خلقت انسان کامل است و مظهر انسان کامل حضرت مهدى است.او با تحلیل مفاهیمى مانند کمال عالم کیانى، تجلیات اسمائى، معجزات قولى سفراى الاهى، حدیث اشتقاق به اثبات ضرورت وجود حجت پرداخته است.در واپسین بخش، مقدار اهتمام عالمان اسلامى و تعدادى از منابع مربوط به حضرت مهدى(عج)را تحلیل کرده است که از جمله به کتاب غیبت نعمانى، جلد سیزدهم بحار الانوار، البیان فى اخبار صاحب الزمان، کمال الدین، دلائل الامامة و کتاب مناقب الهدى ابو نعیم اصفهانى مى‏توان اشاره کرد.
حسینى سرورى، سید حسین(1344-)

80-نگاهى به مبادى و مبانى تحلیل سیره‏


(صفحه 118)

نبوى، قم:نشر معارف، چاپ اول/2000 نسخه، 136 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:7500 ریال، منابع:131-136.

شابک:0-32-8523-964

کنگره:8 N 5 H L23 PB

کد پارسا:48471 B
تحلیل سیره نبوى

بررسى روشهاى تحلیل سیره نبوى است.پیامبر اسلام به عنوان اسوه و الگوى مسلمانان مطرح و سیره او از جایگاه والایى برخوردار است.نویسنده در فصل اول، ضمن بررسى رسالت پیامبر و ضرورت شناخت آن حضرت از راههاى رسیدن به سیره واقعى حضرت سخن گفته است. سیره پیامبر همانند دیگر مسائل تاریخى باید براساس روشها و مبانى خاصى تحلیل و نقادى شود.آنچه در این اثر در تحلیل سیره نبوى مهم دانسته شده توجه به نقل و تحلیل به صورت توأمان است.به عقیده نویسنده نقل و خبر را باید براساس اصول نقد سند و نقد متن کنکاش کرد و با تحلیل منسجم به واقعیات سیره نبوى علم پیدا کرد.
حسینى صدر، سید على(1328-)

ع 81-محاضرات حول المهدى(عج)، به کوشش مرکز الدراسات التخصصیة فى الامام المهدى(عج)، قم:دلیلنا، چاپ اول/300 نسخه، 215 ص، عربى، وزیرى (شمیز)، بها:1200 ریال، منابع:211-215.

کد پارسا:48184 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

مجموعه حاضر شامل پنج گفت و گو پیرامون امام زمان(عج)است.مؤلف با استفاده از منابع روایى و تاریخى ابتدا به اثبات امام زمان مى‏پردازد و از قرآن و کتابهاى آسمانى و سنت بر آن دلیل مى‏آورد.مسئله غیبت امام زمان(عج)و فلسفه آن از دیگر موضوعات این گفت و گو است که مؤلف امتحان مردم وعدم همکارى امام با حکومتهاى ظلم و جور و پرهیز از آنان را رمز غیبت وى مى‏داند.عمر طولانى امام موضوع دیگرى است که نویسنده به اثبات آن پرداخته و آن را از منظر تاریخى و طبیعى بررسى کرده است و در پایان به نواب اربعه امام و نقش آنان در غیبت صغرى پرداخته است.
حسینى‏زاده، على(1343-)؛داوودى، محمد

سیره تربیتى پیامبر(ص)و اهل بیت(ع)، تربیت دینى.(شماره 218)

پیامبر اسلام(ص)-سیره پیامبر-سیره تربیتى پیامبر
حکیم، سید محمد تقى

ع معى الإمام على(ع)فى منهجیته و نهجه. (شماره 205)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)-اندیشه‏هاى حقوقى امام على(ع)
حلو، سید محمد على

ع 82-انصار الحسین(ع)...الثورة والثوار، قم: مؤسسة السبطین(ع)العالمیة، چاپ اول/1000 نسخه، 229 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:15000 ریال، منابع:225-228.

شابک:1-4657-06-964

کد پارسا:48175 B

عنوان لاتین:

niessoH-lA o-ras nA
اصحاب امام حسین(ع)

تحلیلى است درباره مقام و منزلت اصحاب امام حسین(ع)و نحو زندگى و شهادت آنها.نویسنده ابتدا به مقایسه یاران امام حسین(ع)با یاران حضرت مهدى(عج) پرداخته و وجود تشابه و اشتراک آنها را در نحو یارى امام، شخصیت و کیفیت شهادت آنها را بیان کرده و سپس به شرح زندگى یاران هاشمى و بستگان امام حسین که در کربلا شربت شهادت نوشیدند پرداخته و سرگذشت ابو الفضل العباس، على اکبر، مسلم بن عقیل، قاسم بن حسن، عبد اللّه بن مسلم را توضیح داده است.در پایان سرگذشت یاران غیر هاشمى امام حسین(ع)شامل زندگى، شخصیت و منزلت بیش از 105 نفر تحلیل و با استناد به منابع تاریخى و مقتلها، رشادتها و مبارزات آنها در حادثه کربلا گزارش شده است.
حلى، عبد الرحیم عوض

ع دین محمد(ص)وامة من بشر باحمد(ص).(شماره 46)


(صفحه 119)

پیامبر و اهل بیت-پیامبر اسلام(ص)-فضائل پیامبر-پیامبر در تورات و انجیل
دباغ، محمد رضا

ع 83-سیرة المرتضى بأسلوب قصصى میسر، بیروت:دار المحجةالبیضاء چاپ اول، 352 ص، عربى، وزیرى(سلفون).

فروست:سلسلة حیاة الرسول و أهل بیته(ع)

کد پارسا:48355 B
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)؛ قصه‏هاى دینى(ادبیات)

به بیان زندگى و صفات و فضایل امام على(ع)با زبان قصه و داستان پرداخته است.نویسنده با قلمى روان و به شیوه قصه‏گویى، زندگى حضرت امیر از آغاز تا روزى که با شهادت از این دنیا عبور کرد را، مورد بحث و بررسى قرار داده است.برخى از سرفصلهاى کتاب عبارت‏اند از:نسب امیر مؤمنان، صفات و خصلتهاى على، یوم الدار، هجرت على به مدینه، آنچه که در کتاب خدا درباره على آمده، فضیلت آل البیت در قرآن، وصى رسول اللّه، على و اهل کتاب، لیلة الهریر، مسئله نهروان، شهادت امیر مؤمنان و روز شهادت.
درویش، سید طاهر عیسى

ع 84-على کما وصف نفسه، بیروت:دار و مکتبة الهلال؛دار لبحار، چاپ اول، 304 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، منابع:297-298.

کد پارسا:48354 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)؛نهج البلاغه- موضوعات نهج البلاغه(حدیث)

وصف شخصیت و فضایل امیر مؤمنان از زبان خودش در نهج البلاغه است.نویسنده سعى دارد تا مراحل مختلف زندگى امام على(ع)را از تولد تا روزهاى آخر زندگى آن حضرت را تشریح کند و در این زمینه از سخنان خود آن حضرت در نهج البلاغه و کتابهاى معتبر روایى شیعه و سنى سود مى‏برد. نویسنده ابتدا به معرفى خانواده على(ع)و رشد و نمو حضرت در این خانواده اشاره مى‏کند و خانواده وى را بهترین قسم از خانواده‏هاى قریش و بنى هاشم معرفى مى‏نماید.در قسمت بعدى، تربیت على(ع)به دست پیامبر(ص)و ملازمت آن حضرت در رکاب پیامبر اسلام بیان مى‏گردد.سخن از صفات امام على(ع)شامل ایمان، شجاعت، عدل، علم، آگاهى از اخبار غیبى، زهد، اخلاق نیکو، عبادت، خلافت و سیاست و نیز ماجراهاى مختلف دوران حکومت آن حضرت، غصب خلافت ایشان و اصول و مبانى حاکم بر سیاست و حکومت علوى از دیگر مطالب کتاب حاضر است.موافقت با رعیت، ظلم‏ستیزى و عدل محورى، ایجاد نظم اقتصادى و اجتماعى در حکومت و فتنه‏ها و آشوبهاى تهدید کننده آن حضرت و حکومت او بیشتر مورد توجه نویسنده قرار گرفته و مورد شرح و تفسیر واقع شده است.
دیراوى، عبد السادة(1324-)

ع 85-دیوان صوت الولایة فى رحاب الامام امیر المؤمنین(ع)، خوزستان:بنت الهدى، چاپ اول/2000 نسخه، 175 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:20000 ریال.

شابک:1-9-90151-964

کد پارسا:48326 B
امام على(ع)-مدایح و مراثى امام على(ع)؛ دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى (ادبیات)؛شعر-غدیریه‏ها(ادبیات)

مجموعه اشعار عربى در مدح و مرثیه حضرت على(ع) است.مؤلف در مقدمه درباره عظمت ولایت و ولایت امام على و ولایت فقیه سخن گفته و اشعار خود را به فصلهاى متعددى تقسیم کرده است.در این اشعار فضایل و مناقب حضرت على(ع)همراه شعرهاى در موضوع غدیر ارائه شده است.غدیریه‏هاى مؤلف حاوى تاریخ غدیر و خلافت حضرت على و دفاع از امامت آن حضرت است.اشعار، مدح و مرثیه و به لهجه محلى ایراد شده است.در قسمت آخر کتاب گزیده‏اى از اشعار دیگر شاعران درباره حضرت نقل شده است.
ذهبى، عباس

ع 86-ابعاد النهضة الحسینیة، قم:مرکز الرسالة، چاپ اول/2000 نسخه، 181 ص، عربى، رقعى(شمیز)، بها:2800 ریال.

فروست:سلسلة المعارف الاسلامیة-28

شابک:9-09-8639-964

کد پارسا:48427 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-ابعاد قیام امام حسین(ع)


(صفحه 120)

تحلیلى است از ابعاد قیام امام حسین(ع)، نویسنده با مطالعه تاریخ سده نخست اسلام به بررسى تحلیلى قیام امام حسین پرداخته و سیره سیاسى امام حسین و اهداف این قیام را شناسایى کرده است و به نظر وى این قیام که یک حرکت حساب شده بود، داراى ابعاد مختلف اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، تبلیغى، عبادى و اخلاقى بوده است.در بعد عبادى توجه امام حسین به نماز در روز عاشورا و در بعد اخلاقى کربلا تجسم ایثار، شجاعت، عزت، صبر و وفادارى بود.در بعد تبلیغى هم امام با خطابه‏ها، نامه‏ها و رجزخوانى اصحاب اهدال قیام را به گوش همه رساند.نویسنده با نگرش اجتماعى تمام جوانب قیام حضرت را بحث کرده و از جمله سیاستهاى جنگى و تاکتیکها را هم بررسى نموده است.
رضوى تویسرکانى، سید عبد الاحد

87-سیماى ائمه اطهار(ع)در آیینه اخبار، قم:دار الفکر، چاپ اول/2000 نسخه، 288 ص، فارسى، رقعى (شمیز)، بها:14000 ریال، منابع:287-288.

شابک:6-87-6012-964

کد پارسا:48380 B
اهل بیت(ع)فضائل اهل بیت(ع)؛احادیث فضائل اهل بیت(ع)(حدیث)

مجموعه‏اى از احادیث در بیان فضایل و مناقب اهل بیت(ع)است.نویسنده چهل عنوان اصلى به ذکر فضایل اهل بیت اختصاص داده و در زیر هر عنوان تعدادى حدیث نقل کرده و نخست آنها را ترجمه و سپس با توضیح مختصرى به بررسى مفاد و مقصود حدیث پرداخته است. برخى از این فضایل عبارت‏اند از:ائمه محدث هستند، ائمه ستونهاى زمین هستند، ائمه وارث علم پیامبرند، آگاهى ائمه از اسم اعظم، آگاهى ائمه از حقایق و اسرار قرآن، آگاهى ائمه از همه زبانها و لغات، آگاهى ائمه از زبان حیوانات، احادیث عموما از بحار الانوار، الخصال صدوق، اصول کافى و دیگر متون حدیثى شیعه نقل شده است.
رضى رضوى، محمد

ع 88-من اقطاب الکذابین، قم:دار الهدى، چاپ اول/2000 نسخه، 243 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:0-63-8222-964

کد پاسا:48323 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-رابطه على با پیامبر؛حدیث مؤاخات(حدیث)؛ابن تیمیه-نقد افکار ابن تیمیه(شخصیت‏شناسى)

کتاب حاضر نقد و دیدگاه احمد بن تیمیه در انکار حدیث موأخاة و برادرى پیامبر با امام على(ع)است.ابن تیمیه حدیث معروف پیامبر به على(ع)که فرمود:یا على انت أخى و صاحبى فى الدنیا و آلاخرة را از جمله احادیث موضوع و باطل دانسته است و اصل برادرى بین پیامبر و امام على وبین اصحاب با یکدیگر را انکار کرده است.مؤلف در این کتاب با استفاده از منابع روایى و تاریخى اهل سنّت به طرح مسئله در منابع آنان پرداخته است.از جمله این محدثان و مورخان مى‏توان به غزالى، قندوزى، ابن صباغ مالکى، محیى الدین عربى، احمد بن حنبل، مسعودى، جوینى شافعى، ابن عساکر، ابن ابى الحدید معتزلى و از معاصرین به سید احمد متولى، حسنین هیکل و جورج جرداق اشاره نمود. نویسنده در پایان به طرح همین مسئله در اشعار شاعران به ویژه شاعران اهل سنّت پرداخته و با اشاره به دیدگاه برخى از علماى اهل سنّت در تکفیر وتفسیق ابن تیمیه، این گونه دیدگاههاى وى را ناشى از بغض و کینه وى نسبت به امام على(ع)و امامیه دانسته است.
رفیعى، على(1330-)

89-حضرت على(ع)و حضرت فاطمه زهرا(س)، تهیه و تنظیم پژوهشکده تحقیقات اسلامى نمایندگى ولى فقیه در سپاه قم:سپهر اندیشه، چاپ اول/2000 نسخه، 184 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، منابع:181-184.

شابک:1-64-7935-964

کد پارسا:48251 B

امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)؛فاطمه زهرا(س)-زندگى‏نامه فاطمه زهرا(س)

ره توشه راهیان نور ویژه ماه مبارک رمضان.(شماره 10)

اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت(ع)
زاهر، عبد اللّه بن محمد

ع 90-أسماء أمیر المؤمنین الإمام على بن‏


(صفحه 121)

أبى طالب(ع)، بیروت:دار المحجة البیضاء؛دار الرسول الأکرام(ص)، چاپ اول، 639 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، منابع:631-633، جدول:623-625

کد پارسا:48364 B
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)-نام‏ها و القاب امام على(ع)؛تفاسیر موضوعى(قرآن و علوم قرآنى)

پژوهشى است در تعیین مصادیق نامهاى امام امیر مؤمنان در آیات قرآن.نویسنده از سوره فاتحه تا سوره ماعون را مورد بحث و بررسى قرار داده است و با استناد به روایات وارده کلماتى را که به گونه‏اى با نام امام(ع)تطبیق، و یا کلماتى را با تأویل و تفسیر آن، به نامى از على(ع)یا صفاتى از صفات او تطبیق نموده است.در پایان مطالبى را در نوع کتابت اسم امیر مؤمنان و چگونگى اشتقاق نام على از نام اللّه و خواص اسماى دیگر امام آورده است.
سبیقى، یوسف على

ع 91-معارضة فى الاسلام، قراءة فى سیاسة امیرالمؤمنین على(ع)مع الخصوم من داخل الدولة، بیروت:دار البلاغة، چاپ اول، 202 ص، عربى، وزیرى (شمیز)، منابع:199.

کد پارسا:48368 B
امام على(ع)-سیره امام على(ع)-سیره سیاسى و اجتماعى امام على(ع)-رفتار على(ع)با مخالفان؛امام على(ع)-حکومت امام على(ع)-مخالفان حکومت امام على(ع)

بررسى سیره سیاسى امام على(ع)در برخورد با مخالفان خویش در دوران حکومت است.نویسنده ابتدا به ضرورت اجتماع و حکومت در اسلام اشاره دارد و سپس به بیان مفهوم امامت و لزوم آن مى‏پردازد.وى در ادامه، اصول ثابت در سیاست و حکومت على(ع)را بر مى‏شمارد و احیاى حق و رفع ظلم و گفت و گو با مخالفان را جزو اصول اساسى سیاست امام على(ع)معرفى مى‏کند.موضع‏گیرى على(ع)در مقابل بیعت‏شکنان و اصحاب جمل و خوارج نهروان و امویان و اهل شام و نقل جریان جنگ جمل و نهروان و صفین، علل به وجود آمدن این جنگها، اصرار مخالفان به شورش علیه حکومت على(ع)، جریان خونخواهى عثمان و فتنه حکمیت جزو مباحث دیگر این کتاب مى‏باشد.
سپهر، میرزا محمد تقى(1216-1297)

92-ناسخ التواریخ امام حسین(ع)به قلم روان، بازنویسى محمد محمدى اشتهاردى(1323-)؛گزیده محمد محمدى اشتهاردى(1323-)، قم:ناصر، چاپ اول/3000 نسخه، 702 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، بها:42000 ریال.

شابک:0-32-6683-964

کنگره:2 M 2 S L41 PB

دیویى:953/297

کد پارسا:48154 B

عنوان متن گزیده شده:

ناسخ التواریخ
امام حسین(ع)-زندگى‏نامه امام حسین(ع)؛ امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)

گزارش حوادث زندگى امام حسین(ع)همراه وقایع قیام کربلا است.اصل کتاب ناسخ التواریخ در سه دوره تنظیم شده که حوادث جهان از حضرت آدم تا عصر مؤلف (عصر قاجاریه)را دربردارد.مؤلف در نوشتن این کتاب به کتابهاى مختلف تاریخى، تذکره‏ها، لغتنامه‏ها مراجعه کرده و با تهذیب و تنقیح آنها تاریخ اسلام را به تصویر کشیده است. این جلد در پنج بخش به شرح زیر تنظیم شده است:امام حسین(ع)از ولادت تا سرآغاز ماجراى کربلا؛پیش‏بینیها و آیات و اخبار غیبى از حادثه خونین کربلا و شهادت امام حسین؛ ولایت‏عهدى و خلافت یزید و ماجراى کربلا از آغاز تا انجام؛ ماجراى اسارت اهل بیت و بستگان امام حسین از کربلا تا مدینه؛پاداش گریه بر مصائب امام حسین، زیارت او، کرامات و فرزندان آن حضرت و بعضى از گفتارها و دعاهاى او.محقق کتاب تلاش کرده ویراستارى مناسبى از کتاب را همراه حذف زوائد و تکراریها و مدارک و فصل‏بندى مناسبى ارائه دهد.
سعد، طعمه

ع 93-الولایة ویشتمل على جزئین:على(ع) مولود الکعبة فى شهر الحرام و على(ع) شهید المحراب فى شهر الصیام، 2 ج در 1 مجلد/جلد اول و دوم، قم:نور النور، چاپ اول/1000 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور)، بها:50000 ریال.

شابک:3-12-8228-964 دوره


(صفحه 122)

کنگره:8 A 7 S L36/37 PB

دیویى:951/397

کد پارسا:48215 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 1-13-8428-964، 370 ص

جلد 2:شابک -14-8428-964، 342 ص
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

اثر حاضر درباره فضایل و مناقب امام على(ع)و اثبات حقانیت خلافت و امامت آن حضرت است.نویسنده با استفاده از منابع روایى و تاریخى در دو بخش ابتدا تحت عنوان على مولود الکعبة فى الشهر الحرام در ضمن ابواب و فصول متعددى درباره ولادت امام على(ع)و دلایل امامت وى و فرزندان معصومش را روشن کرده و در ضمن مباحثى در فضایل، معجزات، کرامات و ویژگیها و خصایص روحى آن حضرت در زهد و شجاعت و عدالت وى بحث مى‏کند.شأن نزول آیات قرآن درباره آن حضرت از دیگر محورهاى این تحقیق است.بخش دوم کتاب تحت نام على شهید المحراب فى شهر الصیام است که مؤلف ضمن تحقیق و بررسى شهادت امام على(ع)در این ماه، درباره امام حسن مجتبى(ع)، ایمان ابو طالب، شرح حال خدیجه(س)، فتح مکه و غزوه بدر مطالبى بیان کرده سپس به فضایل این ماه و اعمال و اذکار وارده در آن خصوصا در شبهاى قدر و فضایل قرآن و قاریان آن مى‏پردازد.
سلیمیان، خدامراد

94-فرهنگ‏نامه مهدویت، ویراسته رحیم کارگر، قم: بنیاد فرهنگى حضرت مهدى(عج)، مرکز تخصصى مهدویت، چاپ اول/5000 نسخه، 453 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:25000 ریال، منابع:447-453.

شابک:3-24-7428-964

کد پاسا:48177 B

عنوان لاتین:

yranoitciD sdroW msiidhaM
منابع مهدویت-منابع مرجع مهدویت- معجم‏هاى مهدویت

فرهنگ الفبایى اعلام و اصطلاحات مربوط به مهدویت است.نویسنده این اثر را با هدف آشنایى علاقه‏مندان به بحثهاى مهدویت امام مهدى(عج) و آشنایى نسل حاضر با فرهنگ مهدویت تدوین کرده است تا علاقه‏مندان به آسانى بتوانند از خلال این مدخلها به مطالب مورد نیاز خود دسترسى پیدا کنند.نویسنده در این اثر، با استفاده از منابع روایى امامیه و منابع تاریخى و کتابهاى لغت و فرهنگنامه‏ها براساس حروف الفبایى به مباحث مختلفى پیرامون امام زمان(عج)پرداخته است.در بخش اعلام مى‏توان به مدخلاهایى چون اصحاب کهف، انطاکیه، دجال، سفیانى، جزیره خضراء، سرداب، مسجد کوفه، نرجس عیسى(ع)، کوه رضوى، کوه ذى طوسى، مسجد جمکران، مسجد سهله و ...اشاره کرد.در بخش اصطلاحات مى‏توان از مدخلهایى مانند:اشراط الساعة، توقیعات، دابة الارض، غیبت، رجعت، مرگ جاهلى، ناحیه مقدسه، نیابت، یأجوج و مأجوج و نفس زکیه نام برد.وى در ذیل هر یک از مدخلها ضمن تشریح معناى لغوى آن به ذکر آیات، روایات، منابع تاریخى و دیگر مآخذ و مصادر آن اشاره کرده و تلاش نموده تا اصطلاحات جامع را پیرامون مدخل به خواننده انتقال دهد.
سند، محمد

ع 95-محاضرات حول المهدى(عج)، به کوشش مرکز الدراسات التخصصیة فى الامام المهدى(عج)، جلد سوم، قم:دلیلنا، چاپ اول/3000 نسخه، 100 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:1200 ریال، منابع:99-100.

شابک:9-046-397-964

کد پارسا:48183 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

شامل سه گفت و گو و چند پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان(عج)است.مؤلف با استفاده از منابع روایى و عمدتا منابع روایى اهل سنّت به مفاهیمى چون امامت، غیبت امام و مقایسه‏اى بین روش امام مهدى(عج)و خضر(ع)نموده است.سپس با اشاره به اهمیت امامت به نقش امام در عصر غیبت اشاره دارد و در پایان به پرسشهایى پیرامون غیبت امام و شیوه حکومت وى جواب داده است و نتیجه گرفته است که در عصر حکومت امام امام زمان(عج)، فطرت مردم به سوى توحید هدایت مى‏شود.مؤلف، سوره کهف و داستان اصحاب کهف و خضر و ذوى القرنین را رمزى براى حکومت امام و راز موفقیت او دانسته است که محور مبارزات هر سه قصه با ظلم و طغیان است.اصحاب کهف مبارزات مخفى را بر ضد محیط


(صفحه 123)

شرک‏آلود شروع مى‏نماید و خضر علیه طاغیان و به نفع یتیمان و مؤمنان اقدام مى‏نماید و ذوى القرنین به شرق و غرب جهان لشکرکشى مى‏نماید و امام زمان(عج)نیز، همین شیوه‏ها را پیگیرى مى‏نماید و سرانجام جهان ظلم و شرک را به جهانى پر از عدالت و جهانى توحیدى رهنمون مى‏شود.
شاکر، سید کمال

ع 96-على إمام لکل العصور، بیروت:مؤسسة الأعلمى، چاپ اول‏4647 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، منابع: 446-448.

کد پارسا:48356 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

شرح ادوار مختلف زندگى امام على(ع)و بررسى جهات مختلف فضایل و امتیازات آن حضرت است.نویسنده ابتدا شبهاهتهاى على(ع)با عالم هستى و موجودات زنده و شباهت وى با موسى و عیسى و سایر پیامبران را بیان مى‏دارد و با استفاده از روایات و تاریخهاى معتبر و آیات قرآن سعى دارد ابعاد مختلف وجودى و شخصیتى آن حضرت را تبیین کند.زندگى و کمالات ظاهر شده از على(ع)پیش از بعثت و در عصر جاهلیت و در دوران رسالت پیامبر(ص)و پس از رحلت آن حضرت و تحلیل حوادث مختلف زندگى امام على در این ادوار، کلیات مباحث این کتاب را تشکیل مى‏دهد. نویسنده با نقل ماجراهاى متعدد زندگى امیر مؤمنان(ع)به بروز فضایل و کرامات آن حضرت پرداخته و این ویژگیها را دلیل بر تقدم وى در خلافت و امامت مى‏داند و به طور ضمنى در صدد اثبات همین مطلب است.ماجراى غصب خلافت و بیعت ابوبکر، بیعت عمر، بیعت عثمان و ماجراهاى دوران حکومت خلفا و مطالبى در اثبات عدم شایستگى آنها براى ادامه حکومت، بیعت با امام على(ع)و حکومت آن حضرت و اقدامات مهم او در دوره زمامدارى و ایجاد اصلاحات گسترده در حکومت، ماجراى قاسطین و مارقین و ناکثین و تحلیل حوادث عمده دوران حکومت امام على(ع)، رؤوس مطالب مهم کتاب حاضر را تشکیل مى‏دهند.
شاکرى، حسین

ع 97-موسوعة المصطفى(ص)والعترة(ع)کتاب علمى، ادبى، تاریخى یبحث فى حیاة النبى(ص) والعترة الطاهرة(ع)، جلد چهارم-هفتم، قم:بخشایش، چاپ دوم/500 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک:3-94-7090-964 دوره

کنگره:2 HS 8 M L36 PB

دیویى:95/297

کد پارسا:48201 B
ویژگى مجلدات

جلد 4:شابک 0-90-7090-964، 432 ص

جلد 5:شابک 9-91-7090-964، 398 ص

جلد 6:شابک 7-92-7090-964، 519 ص

جلد 7:شابک 5-93-7090-964، 320 ص
اهل بیت(ع)-زندگى‏نامه اهل بیت(ع)؛پیامبر اسلام(ص)-زندگى‏نامه پیامبر

موسوعه‏اى جامع درباره زندگى، فضایل و سیره پیامبر و اهل بیت(ع)است.نویسنده با استناد به منابع تاریخى و حدیثى مجموعه‏اى متنوع از تاریخ، سیره، شعر، حکایت و اخلاق را از جست و جو در حیات معصومان گردآورى کرده است.او هر جلد را به یک معصوم اختصاص داده و جوانب مختلف زندگى، سیره، مناقب، اخلاق و شخصیت آن معصوم را بررسى کرده است.از جمله جهادها، مبارزات و سیره سیاسى امامان به تفصیل بحث شد و داستانهایى از سیره و زندگى آنها به صورت مستند همراه قصایدى در مدح و منقبت و مرثیه آن بزرگواران آمده است.
شاوى، على

ع 98-الإمام الحسین(ع)فى المدینة لامنورة و رحلته منها الى مکة المکرمة، جلد اول، قم:سپهر اندیشه، چاپ دوم/3000 نسخه، 499 ص، عربى، وزیرى (گالینگور)، بها:25000 ریال، فهارس:آیات، احادیث، اعلام، اماکن، منابع:487-499.

شابک:1-50-7935-964

کنگره:8 A L2 HS L4/41 PB

دیویى:953/297

کد پارسا:48488 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)


(صفحه 124)

شیخ الرئیس کرمانى، عباس

99-موعود أمم، قم:عصر ظهور، چاپ اول/3100 نسخه، 259 ص، فارسى، وزیرى(سلفون)، بها:20000 ریال، منابع:258-259.

شابک:9-92-6812-964

کنگره:8 M 9 HS L4/224 PB

دیویى:462/297

کد پارسا:48114 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

مجموعه مباحثى در شناخت خصوصیات حضرت مهدى(عج)و کیفیت ظهور و قیام آن حضرت است.مستند نویسنده در نگارش این کتاب متون حدیثى، منابع تاریخى و اشعار و داستانهاى دینى است.نویسنده تلاش کرده در فصلهاى اول و دوم نماى کلى از خصوصیات حضرت مهدى(عج)و مدعیان مهدویت در طول تاریخ ارائه دهد.وى، سپس دوره غیبت صغرا و نواب اربعه را مطالعه و پس از آن مسئله جزیره خضرا را در بوته تحقیق نهاده است.در بخش تشریفات و ملاقات با حضرت، داستانهایى از ملاقات اولیاى خدا با حضرت را بازگو نموده است.وضعیت دنیا در آستانه ظهور، نهضت حضرت و کیفیت تشکیل دولت آل محمد و مسئله رجعت از دیگر مباحث کتاب است.
صاحبى‏فرد، على اکبر(1337-)؛یوسفى، حبیب(1332-)(ناقد و توصیف‏کننده)

اهل بیت(ع)از دین دفاع مى‏کنند؛ نقدى بر کتاب اهل بیت(ع)از خود دفاع مى‏کنند.(شماره 48)

دفاع از اهل بیت(ع)
صادقى‏فرد، غلامرضا

100-لیلة المبیت، قم:دلیل ما، چاپ اول/3000 نسخه، 772 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، بها:51000 ریال، فهارس:آیات، اعلام، منابع:747-772.

شابک:7-064-397-964

کنگره:9 L 24 S L13/102 PB

دیویى:18/297

کد پارسا:48220 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-نظریه‏ها درباره امام على(ع)-فضائل على(ع)در قرآن و حدیث؛پیامبر اسلام(ص)-زندگى‏نامه پیامبر-لیله المبیت؛ تفاسیر آیه‏اى(قرآن و علوم قرآنى)

تفسیر تحلیلى آیه لیلة المبیت در بیان فضایل و مناقب حضرت على(ع)است.در آیه لیلة المبیت که اشاره به ایثار حضرت على در شب هجرت پیامبر دارد.مفاهیمى مانند ایثار، خشنودى خدا از نویسنده، با بررسى ارتباط آنها با دیگر آیات و مفاهیم قرآنى درباره حضرت على و اهل بیت، تلاش نموده مجموعه‏اى از معارف قرآن درباره عصمت، ایمان، شهادت، ولایت و امامت اهل بیت و جایگاه شیعیان بیان نماید.این اثر در حقیقت تفسیر موضوعى آیات قرآن درباره اهل بیت و به ویژه حضر على(ع)است.در تفسیر آیات به اقوال مفسران و روایات تفسیرى اهل سنّت استناد شده است.
صدر، محمد باقر(1931-1979 م)

ع 101-إمام على، سیرة و جهاد، بیروت:دار المرتضى، چاپ اول، 271 ص، عربى، رقعى(سلفون).

کد پارسا:48359 B
امام على(ع)-سیره امام على(ع)-سیره سیاسى و اجتماعى امام على(ع)؛امام على(ع)- جنگ‏هاى امام على(ع)

شرح فضایل على(ع)و اخلاق آن حضرت و نقل ماجراى غصب خلافت وى بعد از رحلت پیامبر(ص)و بررسى سیره سیاسى و حکومتى اوست.نویسنده ابتدا به ولادت امام على(ع)و ذکر نسب شریف آن حضرت مى‏پردازد. آنگاه از فداکاریهاى على(ع)براى رسول اللّه مانند ایثار او در لیلة المبیت سخن مى‏گوید و این موارد را دلایلى بر شایستگى وى براى احراز منصب ولایت بر مؤمنان مى‏داند. جهاد و عبادت و زهد امام على(ع)، فصاحت و بلاغت کلام او، علم وى و سخاوت آن حضرت نیز، در این کتاب وصف مى‏شود.وى آنگاه به ماجراهاى پس از رحلت پیامبر(ص)و مبحث خلافت ایشان و وصیت رسول اکرم(ص)در مورد جانشینى على(ع)پس از خود مى‏پردازد.قسمت مهم و عمده مورد بحث در کتاب به نشئت شیعه و اعتقادات آنها با رویکردى تاریخى مربوط مى‏شود و معتقدات شیعه درباره‏


(صفحه 125)

عصمت امام(ع)مورد تحلیل قرار مى‏گیرد.منابع بحث مؤلف، کتاب‏هاى تاریخ یعقوبى، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید و وسائل الشیعه مى‏باشد.
صغیر، جلال الدین على

ع القائد، القیادة و الانقیاد فى سیرة الإمام أمیر المؤمنین(ع).(شماره 250)

امام على(ع)-خلافت امام على(ع)
صلابى، على محمد(1383 ق-)

ع 102-أسمى المطالب فى سیرة أمیر المؤمنین على بن أبى طالب:شخصیته و عصره، قاهره: دار التوزیع و النشر الاسلامیة، چاپ اول، 959 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، منابع:901-934

فروست:تاریخ خلفاء الراشدین-4

شابک:4-481-265-977

کد پارسا:48370 B
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)

به بررسى سیره عملى و علمى و شرح زندگانى امام امیر مؤمنان(ع)پرداخته است.این اثر، جلد چهارم از مجموعه تاریخ الخلفاء الراشدین است که به شرح زندگانى و فضایل و مناقب و سیره امام على براساس منابع اهل سنّت و جماعت مى‏پردازد.نویسنده در این اثر، به تفصیل از شخصیت و عصر آن حضرت سخن گفته و سوانح زندگى وى را از میلاد تا شهادت مورد بحث و بررسى قرار داده است.ابتدا، با حدیثى درباره اسم، نسب و لقب و مولد و قبیله و اسلام، مهم‏ترین کارهاى او در مکه و همراهى او با رسول اللّه، آیاتى که درباره وى نازل شده، استنباط او از قرآن و فهم آن و تفسیر امام از بعضى از آیات، پیروى وى از پیامبر و حفظ سنت رسول اللّه، شروع نموده و سپس مسائل و وقایع و رخدادهاى روزگارامیر مؤمنان را در مدینه النبى بررسیده است. سرفصلهاى کتاب عبارت‏اند از:اسم و نسب و اسلام او، على و همراهى او با قرآن، ملازمت با رسول اللّه، مهم‏ترین کارهاى على در فاصله هجرت و احزاب و مابین وفات رسول اللّه با احزاب، روزگار على در عهد خلفاى راشدین، بیعت على با ابوبکر، فضایل و صفات امام، بیت المال و قضاوت در حکومت على و اجتهادات فقهى او، فقه امام على، ولایت در عهد على و والیان او، معرکه جمل، صفین، دیدگاه امیر مؤمنان درباره خوارج و شیعه، و روزگار پایانى عمر آن حضرت و شهادت او.
طباطبایى، سید محمد حسین(1281-1360)

103-سیره نبوى، ترجمه و تنظیم موضوعى کتاب شریف سنن النبى(ص)در آداب زندگى و اخلاق پیامبر(ص)، ترجمه سید محمد رضا غیاثى کرمانى؛ ویراسته سید رضا باقریان موحد(1353-)، قم:حضور، چاپ اول/5000 نسخه، 208 ص، فارسى، رقعى(شمیز).

شابک:1-99-6272-964

کنگره:9041 S 2 T L4/24 PB

دیویى:92/297

کد پارسا:48436 B

عنوان متن ترجمه شده:

سنن النبى(ص)
پیامبر اسلام(ص)-سیره پیامبر-سیره اخلاقى و عبادى پیامبر؛فضایل اخلاقى(اخلاق)؛ مجموعه‏هاى حدیثى(حدیث)

گزیده‏اى از سیره، اخلاق و آداب زندگى پیامبر اسلام است.سنن النبى مجموعه‏اى حدیثى است که علامه طباطبایى آنها را از متون حدیثى شیعه گردآورى و در ابواب متعدد تدوین و نکته‏ها و اخلاقیات پیامبر را معرفى کرده است.مترجم با ترجمه و تنظیم موضوعى مطالب کتاب صورتى مناسب و قابل استفاده‏تر به آن داده و خواننده را در دسترسى به موضوعاتى مثل نماز، اعتکاف، تواضع، ازدواج، بهداشت، غسل، خوردن و آشامیدن، مسافرت، صدقه، زهد، سکوت و دعا در سیره و زندگى پیامبر اسلام راهنمایى کرده است.
طبسى، محمد جعفر؛مولایى، عزت اللّه

ع 104-الإمام الحسین(ع)فى کربلاء، جلد چهارم، قم:مرکز الدراسات الاسلامیة لممثلیة الولى الفقیه، چاپ اول/1500 نسخه، 555 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، بها:24000 ریال، فهارس:آیات، احادیث، اعلام، فرق، اماکن، کتابها...، منابع:515-535.

شابک:4-09-5879-964

کنگره:8 A L2 HS L4/41 PB


(صفحه 126)

دیویى:953/297

کد پارسا:48273 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)؛اصحاب امام حسین(ع)

گزارش تاریخى حادثه کربلا و مقتل هر یک از شهیدان کربلا است.کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول درباره وجه تسمیه کربلا ونامها و تاریخ آن سخن گفته، در فصل دوم تقویمى از تاریخ حرکت و قیام امام حسین(ع)و خطبه‏ها، نامه‏ها و درگیرى آن حضرت با سپاه یزید تحلیل و با استفاده از منابع تاریخى اسامى یاران و اصحاب امام حسین را گزارش نموده است.در فصل سوم و چهارم کیفیت شهادت یاران، فرزندان امام حسین(ع)و مقاتل هر یک بیان شده است.
طبسى، نجم الدین

ع 105-الإمام الحسین(ع)فى مکة المکرمة، جلد دوم، قم:سپهر اندیشه، چاپ دوم/3000 نسخه، 479 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، بها:24000 ریال، فهارس:آیات، احادیث، اعلام، اماکن، ...

شابک: X -51-7935-964

کنگره:8 A 2 HS L4/41 PB

دیویى:953/297

کد پاسا:48486 B

امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)
طریحى، فخر الدین بن محمد على (979-1085 ق)

ع 106-جواهر المطالب فى فضایل على بن ابى طالب(ع)، با تحقیق مهدى هوشمند، مشهد:کتابخانه تخصصى امیر المؤمنین على(ع)، چاپ اول/1000 نسخه، 304 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، منابع:291-301.

شابک:6-4095-06-964

کنگره:9 J 4 T L4/37 PB

دیویى:9/297

کد پارسا:48122 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

اثر حاضر مشتمل است بر برخى از فضایل و مناقب امام على(ع).نویسنده با استفاده از روایات و منابع تاریخى در حول سه محور امامت، فضایل نفسانى، و سیره عملى امام پرداخته است و ضمن نقل 296 آیه، روایت و حکایت شمارى از فضایل آن حضرت را بیان کرده است.نویسنده نخست به فلسفه سکوت امام در برابر غاصبان خلافت مى‏پردازد، سپس با اشاره به مسئله غدیر خم به نصب امام از سوى خدا و به دست پیامبر مى‏پردازد.فضایل امام على(ع)در قرآن و اینکه آن حضرت اولین مؤمن، وصى پیامبر و اعلم مردم است از دیگر محورهاى کتاب است.نویسنده همچنین به نقل احادیثى از پیامبر در فضایل و مناقب امام على(ع)پرداخته است.در مقدمه کتاب محقق آن به شمه‏اى از شرح حال مؤلف و تألیفات وى اشاره کرده است.فهرست آیات، روایات، اعلام و منابع پایان‏بخش کتاب است.
عبد الرحمان

E پیام جاودانه محمد(ص).(شماره 49)

پیامبر اسلام(ص)-بعثت پیامبر
عبد السادة، رسول کاظم

ع إمام على فى سوق الکوفة.(شماره 58)

امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)-اندیشه‏هاى اقتصادى امام على(ع)
عبدوس، محمد تقى(1328-)؛محمدى اشتهاردى، محمد(1323-)

آموزه‏هاى اخلاقى-رفتارى امامان شیعه(ع).(شماره 14)

اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت(ع)-سیره اخلاقى و عبادى اهل بیت(ع)
عقاد، محمود

فاطمه و فاطمیان در گذر تاریخ.(شماره 146)

فاطمه زهرا(س)-زندگى‏نامه فاطمه زهرا(س)


(صفحه 127)
علامه حلى، حسن بن یوسف(648-726 ق)

ع 107-الألفین فى امامة امیر المؤمنین على بن ابى طالب(ع)، قم:صبح الصادق، چاپ اول/1500 نسخه، 445 ص، عربى، وزیرى(سلفون)، بها:30000 ریال.

شابک:2-11-8403-964

کد پارسا:48423 B

عنوان روى جلد:الکتاب الالفین
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-نظریه‏ها درباره امام على(ع)-فضائل على(ع)در در قرآن و حدیث

پژوهشى است در اثبات ولایت و امامت امام على(ع).نویسنده که از شخصیتهاى برجسته امامیه است در این کتاب با محور قرار دادن قرآن و روایات و ضمن بهره گرفتن از دلایل عقلى به ذکر بیش از هزار دلیل درباره امامت امام على(ع)پرداخته و در ضمن به هزار شبهه مخالفان پاسخ داده است.نویسنده با اشاره با مفهوم امام به ضرورت امامت در جامعه و کیفیت نصب آن مى‏پردازد.وى امام را خلیفه پیامبر و جانشین آن حضرت در تمامى مناصب رسالت غیر از نبوت مى‏داند.وى سپس به دلایل عصمت امام از جمله دلایل عقلى و نقلى مى‏پردازد و ضمن استناد به آیات قرآن دلایل بسیارى در عصمت امام اقامه مى‏کند. نویسنده همچنین به نقد و رد کسانى مى‏پردازد که معتقدند امر امامت به امت واگذار گشته و آنان مى‏توانند امام را با اختیار خود تعیین نمایند، و عصمت را از شرایط امام نمى‏دانند.
عمیدى، سید ثامر هاشم

ع 108-المهدى(عج)المنتظر فى الفکر الاسلامى، قم:مرکز الرسالة، چاپ دوم/2000 نسخه، 197 ص، عربى، رقعى(شمیز)، بها:28000 ریال.

فروست:سلسلة المعارف الاسلامیة-1

کد پارسا:48425 B
امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)

به بیان فضایل و مناقب حضرت مهدى(عج) پرداخته است.کتاب در چهار فصل تنظیم شده است.در مقدمه اعتقاد به مهدویت در ادیان بحث شده و در فصل اول با جست و جو در آیات قرآن و احادیث مجموعه‏اى از القاب، صفتها و فضایل حضرت مهدى منتظر کشف و تحلیل شده است.نویسنده با نقل روایاتى از منابع اهل سنّت تواتر آنها را ثابت کرده است.در فصل بعدى چگونگى تولد، کودکى، زندگى بررسى شده و در این زمینه از متون متعدد اهل سنّت شاهد آورده شده.در فصل سوم، شبهات مهدویت پاسخ داده شده و در فصل چهارم براساس عقل و علم جدید مسئله طول عمر، آثار وجودى امام غائب و فلسفه طولانى بودن غیبت تحلیل شده است.
غزاوى، زهیر حسین

ع 109-إمام على بن أبى طالب إنسان للمستقبل(القلب و السیف)، بیروت:دار الهادى، چاپ اول، 238 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، منابع:227-234.

کد پارسا:48353 B
امام على(ع)-اندیشه‏هاى امام على(ع)؛ اصحاب امام على(ع)؛نهج البلاغه-موضوعات نهج البلاغه(حدیث)

تحلیلى از افکار و اندیشه‏هاى على(ع)در نهج البلاغه درباره مباحث سیاسى و حکومتى، فلسفى و عرفانى و اخلاقى است.نویسنده ضمن بیان مطالب مذکور به معرفى اجمالى پنج تن از شخصیتها و یاران بسیار نزدیک آن حضرت، یعنى ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار و مالک اشتر پرداخته و روایاتى از پیامبر(ص)و امام على(ع)در شأن آنها آورده است.نویسنده، با اشاره به ماجراى غصب خلافت على(ع)و غصب فدک، دیدگاه آن حضرت را در این زمینه با استفاده از خطبه شقشقیه نهج البلاغه مورد بررسى قرار داده و اندیشه امام على(ع)را درباره خلافت و حکومت تبیین کرده است.در قسمت دیگر از کتاب به بعد فلسفى و عرفانى نهج البلاغه مانند نظریه خلق، توحید، صفات الاهى، مسئله قضاو قدر و زمان از دیدگاه حضرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در ادامه دیدگاه‏هاى اخلاقى امام على در باب زهد و نسبت آن با سعادت انسان از دیدگاه وى مطرح شده است.در پایان کتاب، پنج شخصیت مذکور به اجمال معرفى شده‏اند.


(صفحه 128)

فدوى اردستانى، حامد(1359-)

110-ویژگیهاى امام حسن مجتبى(ع) خصائص الحسنیة، قم:نسیم کوثر، چاپ اول/1000 نسخه، 400 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:18000 ریال، فهارس: آیات، احادیث، امامان، اعلام، اشعار، منابع:390-400.

شابک:0-34-8487-964

کنگره:9 V 4 F L40 PB

دیویى:952/297

کد پارسا:48410 B
امام حسن(ع)-فضائل امام حسن(ع)

در این کتاب ویژگیها و مناقب مخصوص امام حسن مجتبى(ع)با استناد به کتابهاى مهم شیعه و سنى مورد بررسى قرار گرفته است.عناوین فصول دوازده‏گانه این اثر عبارت‏اند از:ویژگیهاى امام حسن مجتبى(ع)در خلقت نور و ولادت ایشان و شباهت و رابطه وى با پیامبر، قضاوت و مناظرات و حاضرجوابى، نصوص امامت و معجزات، شمه‏اى از فضایل و مکارم اخلاق، سخنان و کلمات قصار و احادیث، ویژگیهاى حسنین در رابطه با قرآن، کلمات گهربار، فصاحت و بلاغت، ماجراى غم‏انگیز شهادت در جریان دفن امام حسن مجتبى، ثواب زیارت و گریه براى امام حسن مجتبى(ع)و محل دفن آن حضرت.
قمى، عباس(1254-1319)

ع 111-بیت الاحزان؛فى مصائب سیدة النسوان البتول الطاهرة فاطمة الزهراء(س)، قم:فاروس، چاپ اول/2000 نسخه، 207 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک:1-6-94242-964

کد پارسا:48192 B
اهل بیت(ع)-فاطمه زهرا(س)-مصائب فاطمه زهرا(س)

شرح زندگى و مصایب و فضایل فاطمه زهرا(س) است.نویسنده گرچه خواسته شرحى اندوه‏بار بر مظلومیتها و دردهاى فاطمه زهرا(س)بنویسد، اما به تفصیل مقام و منزلت این بانوى گرانقدر را با استناد به منابع تاریخى، احادیث و آیات قرآن به تصویر کشیده است.کتاب در چهار باب و فصلهاى متعددى تنظیم شده است.باب اول در نامها، القاب و تعداد اسمهاى حضرت است. باب دوم، به ذکر فضیلتها، زهد، عبادت، علم، کرامات و اخلاق فردى و اجتماعى حضرت زهرا اختصاص یافته است.در باب سوم، ماجراى سقیفه و غصب خلافت حضرت على(ع)و احتجاجهاى فاطمه زهرا(س)با مخالفان و خلفا آمده و به تحلیل حقانیت مواضع حضرت پرداخته شده و در نهایت در باب چهارم اندوه‏ها، گریه‏ها، بیمارى، وفات و سرانجام وصیت حضرت زهرا که نتیجه ظلمهاى اصحاب سقیفه بوده، بازگو گردیده است.
قمى، عباس(1254-1319)

ع 112-منتهى الآمال فى تواریخ النبى(ص) والآل(ع)، ترجمه نادرتقى، 2 جلد/جلد اول و دوم، قم:مؤسسة نور الکوثر، چاپ اول/1500 نسخه، عربى، وزیرى(سلفون).

شابک:4-65-7103-964 دوره

کد پارسا:48394 B

عنوان متن ترجمه شده:

منتهى الآمال فى تواریخ النبى والآل(ع)
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 8-63-7103-964، 689 دوره

جلد 2:شابک 6-64-7103-964، 690 دوره
منتهى الآمال؛پیامبر اسلام(ص)-زندگى‏نامه پیامبر؛ امویان-تاریخ امویان(تاریخ و جغرافى)؛عباسیان-تاریخ عباسیان(تاریخ و جغرافى)

تاریخ تحلیلى زندگى و سیره پیامبر اسلام و اهل بیت(ع)است.جلد اول و دوم کتاب به زندگى معصومان(ع)و جلد سوم به زندگى خلفاى اموى و بنى عباس اختصاص یافته است.نویسنده که از عالمان متبحر و محقق شیعه است ضمن شرح احوال شخصیتها یک دوره تاریخ تحلیلى اسلام را رائه کرده است.او بدون استناد به منابع و به صورت گزارش و تحلیلى طى ده دوره باب و فصول متعددى زندگى، سیره، فضایل و گزیده‏اى از احادیث هر یک از امامان و پیامبر و حضرت زهرا را همراه سرگذشت یاران، حوادث عصر آنها بیان کرده است.در ذیل سرگذشت امام حسین به تفصیل حادثه کربلا و چگونگى شهادت هر یک از اصحاب را نقل کرده و رجزخوانى و حماسه‏هاى آنها را بازگو نموده است.
کاظمیان، سمیه

113-در فراق بقیة اللّه، قم:نشر آزاد گرافیک، چاپ‏


(صفحه 129)

اول/3000 نسخه، 109 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها: 8500 ریال.

شابک:5-32-5718-964

کنگره:3 A 8 HG L51 PB

دیویى:959/297

کد پارسا:48243 B
ارتباط با امام مهدى(عج)

ترسیمى احساسى و عاطفى از عشق به حضرت بقیة اللّه و امام زمان است که در نوزده فراز کوتاه و ادبى ارائه شده است.نویسنده فرازهاى این اثر مختصر را که به منظور ایجاد عشق و محبت، و شناسایى راه دوستى آن ترتیب داده از چگونگى آشنایى و راه و رسم رابطه با آن بزرگوار سخن گفته و موانع دیدار حضرتش را به سبکى خاص بیان مى‏کند.
کعبى، على موسى

ع 114-الإمام الحسن العسکرى(ع)سیرة و تاریخ، قم:مرکز الرسالة، چاپ اول/2000 نسخه، 209 ص، عربى، رقعى(شمیز)، بها:2800 ریال.

فروست:سلسلة المعارف الاسلامیة-36

شابک:2-10-8629-964

کد پارسا:48426 B
امام حسن عسکرى(ع)-زندگى‏نامه امام حسن عسکرى(ع)

گزارشى از زندگى و سیره امام حسن عسکرى(ع) است.نویسنده با استناد با منابع تاریخى و متون روایى ابعاد مختلف زندگى امام حسن عسکرى(ع)را در هفت فصل بررسى کرده است.در فصل اول اوضاع سیاسى سده دوم و وقوع انقلابها، جنبشهاى مبارزاتى علیه عباسیان و در فصل بعدى از روابط سیاسى امام حسن با بدنه حکومت و چگونگى مبارزه با آنها سخن گفته است.نویسنده با بررسى حکومت و سیاستهاى متوکل و معتمد از خلفاى عباسى نحوه برخورد آنها با امام را تحلیل کرده است.در فصلهاى بعدى از القاب، فضایل، امامت، مکارم اخلاقى، علم و در نهایت شهادت امام حسن عسکرى(ع)بحث شده است.
کورانى، عاملى، على

ع 115-جواهر التاریخ، جلد اول، قم:دار الهدى، چاپ اول/2000 نسخه، 496 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:5-82-8222-964

کد پارسا:48247 B
مبارزات اهل بیت(ع)؛مبارزه با ظالمان(جامعه‏شناسى)

تحلیل و تحقیقى است درباره خط فکرى و سیاسى اهل بیت پس از رحلت پیامبر در برابر ستمگران، نویسنده به شیوه تاریخ تحلیلى و با استفاده از منابع تاریخى در ضمن ده فصل به مواجهه اهل بیت در زمینه‏هاى مختلف با طاغیان زمان خود مى‏پردازد.وى در مقدمه سنتهاى خداوند در هدایت و گمراهى انسانها اشاره مى‏کند و در فصول اولیه کتاب فهرستى از تجاوزات قریش و دیگر قبایل را مى‏شمارد که در جریان سقیفه و حمله به خانه دختر پیامبر را سیاه‏ترین فجایع را آفریدند و سپس به اجتماع طاغیان در اطراف عثمان براى غارت بیت المال اشاره مى‏کند و جنگ‏هاى پیش آمده براى امام على(ع)را در راستاى سیر قهقرایى امت اسلام به ارزشهاى جاهلى را نشانى از جنایات ستمگران و کینه‏توزى آنان مى‏داند.نویسنده نتیجه مى‏گیرد که خط حرکت اهل بیت(ع)پیامبر در تمامى این موارد مقاومت در برابر ظلم و ایستادگى در برابر متجاوزان بوده است.
لجنة تألیف الکتب الدراسیة(به کوشش)

116-دروس تمهیدیة فى تاریخ و سیرة القادة الهداة، 2 جلد/جلد اول و دوم، قم:المنظمة العالمیة للحوزات والمدارس العلمیة، چاپ اول/2000 نسخه، فارسى، وزیرى(شمیز).

شابک:1-38-5913-964 دوره

کنگره:2 HG 8 H L36 PB

دیویى:95/297

کد پارسا:48384 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 5-36-5913-964، 286 ص

جلد2:شابک 3-37-5913-964، 286 ص
اهل بیت(ع)-زندگى‏نامه اهل بیت(ع)؛مواعظ معصومین(اخلاق)


(صفحه 130)

مجموعه حاضر که به صورت کتاب درسى تنظیم و تدوین یافته، شامل شصت درس و درباره تاریخ زندگانى پیشوایان معصوم است.نویسندگان با استفاده از منابع تاریخى و روایى در ضمن هر درسى به شمه‏ایى از تاریخ و سیره این معصومان مى‏پردازند، سپس خلاصه‏اى از همان درس را ارائه مى‏دهند و در پایان نیز، سؤالاتى را مطرح مى‏کنند.در این درسها، تاریخ، ولایت، کنیه و القاب، فضایل و مناقب، صفات و عبادت و کرامات و خدمات علمى و مبارزات سیاسى و فرهنگى این معصومان تشریح شده است.گزیده‏اى از کلمات و حکمتهاى پیشوایان معصوم(ع)در زمینه‏هاى مختلف از دیگر مباحث این درسهاست.
لطیفى گنبدى، ناصر(1319-)

117-پاسدارى از دین و نهضت عاشوراى حسینى، قم:انصارى، چاپ اول/5000 نسخه، 670 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، منابع:669-670.

شابک:5-40-6925-964

کنگره:2 P 6 L L62/11 PB

دیویى:045/297

کد پارسا:48286 B
امام حسین(ع)-مدایح و مراثى امام حسین(ع)؛اهل بیت(ع)-مصائب اهل بیت(ع)؛تبلیغ دین(جامعه‏شناسى)

اثر حاضر به مباحثى پیرامون تبلیغ دین و فضایل و مصایب اهل بیت(ع)به ویژه نهضت عاشورا مى‏پردازد.کتاب حاضر در چهار بخش تدوین شده و مؤلف در بخشهاى نخست کتاب به تبلیغ و ضرورت پاسدارى از دین مى‏پردازد و در بخش سوم به فضایل امام على(ع)و فضایل پیروانش اشاراتى دارد.با این حال، محور اصلى کتاب بخش چهارم آن است که به مجالس روضه‏خوانى امام حسین(ع)اختصاص یافته است.نویسنده در این بخش، که به صورت کشکولى و شیوه مقتل‏نگارى نوشته شده با نقل اشعار، مراثى و حکایات آموزنده به تشریح حادثه غمناک عاشورا و ماجراهاى این نهضت خونین پرداخته است.نویسنده با نقل حادثه عاشورا کوشیده است در قالبى ساده و عوام فهم ضمن بیان مصایب و مراثى امام حسین(ع)و یاران شهیدش درسهاى آموزدنده این قیام مقدس را بازگو نماید.
مبارک، عبد الرحیم

ع 118-خیر البریة و الألطاف الإلهیة، على علیه السلام و الاختیار الإلهیة من المصادر السنیة، بیروت:دار العلوم، چاپ اول/632 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، فهارس:آیات، احادیث، اشعار، اعلام، القاب، منابع:621-632.

کد پارسا:48376 B
امام على(ع)فضائل امام على(ع)

بیان فضایل و مناقب على بن ابى طالب(ع)و معرفى شخصیت و منزلت او در قرآن و سنت است.معرفى امام على(ع)به عنوان خیر البریة، ولادت و ازدواج او با فاطمه زهرا و جهاد امام از جمله مباحثى هستند که مؤلف در قسمتهاى آغازین کتاب ارائه داده است.بیان صحنه‏هایى که رسول خدا در معراج شاهد آنها بوده و مربوط به امام على است، تبیین و تفسیر آیاتى که در شأن او نازل شده، اخبار غیبى و شهادت و جایگاه او در روز قیامت و ضرورت پیروى او در فتنه‏ها و مدار حق و اعلم و فاروق امت بودن وى، از جمله مباحث دیگر این نوشته است.وصى و خلیفه رسول اللّه بودن وى از نگاه روایات و شهادت و جایگاه او هنگام قیامت نیز، مباحث پایانى کتاب را تشکیل مى‏دهد که با بهره‏گیرى از آیات و روایات شیعه و سنى به آنها پرداخته شده است.
مجلسى، محمد تقى بن مقصود على (1003-1070 ق)

ع 119-الامام موسى بن جعفر(ع)فى بحار الانوار، تلخیص سید على اشرف، قم:المکتبة الحیدریة، چاپ اول/1000 نسخه، 492 ص، عربى، وزیرى (سلفون)، بها:35000 ریال.

شابک:3-55-8163-964

کد پارسا:48498 B

عنوان متن خلاصه شده:

بحار الانوار
امام کاظم(ع)-زندگى‏نامه امام کاظم(ع)؛ بحار الانوار-گزیده‏ها(شخصیت‏شناسى)

شرح حال و فضایل و معجزات امام کاظم(ع) است.این اثر گزیده بخش مربوط به امام کاظم از کتاب عظیم


(صفحه 131)

بحار الانوار است و بدون حذف و زیادتى با همان تبویب، تدوین شده است، کتاب دوازده باب اصل دارد.در باب اول تا پنجم از ولادت، مراحل زندگى، شهادت، اسماء و القاب، معجزات و کرامات و سیره عبادى و مکارم اخلاقى حضرت بحث شده است.در هر مورد احادیث به صورت مستند و شماره‏گذارى شده، نقل شده است.در باب ششم مناظرات امام با حاکمان جور آمده و در باب هفتم سرگذشت دوستان و یاران امام در باب هشتم احتجاجات هشام بن حکم در امامت و در باب نهم زندان و شهادت و مدفن حضرت گزاش شده است.رد مذهب واقفیه، مواعظ امام کاظم(ع)و شرح حال فرزندان و همسران عناوى ابواب ده تا دوازده است.در نهایت بخشى به سرگذشتها، مبارزات و احتجاجات فرزندان، یاران و معاصران امام کاظم(ع)اختصاص یافته است.
محمد، فضیلةضامى

ع 120-سیرة المرتضى على بن أبى طالب(ع) بین السائل و المجیب، بیروت:دار المحجة البیضاء؛ دار الرسول الأکرم(ص)، چاپ اول، 111 ص، عربى، وزیرى (شمیز)، منابع:107-108.

کد پارسا:48357 B
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)

تاریخ مختصرى از زندگانى امیر مؤمنان(ع)از تولد تا وفات وبیان فضایل اخلاقى، عبادى و سیره اجتماعى- سیاسى آن حضرت است.نویسنده تاریخ زندگانى حضرت را در سه بخش کلى ولایت تا بعثت و وفات پیامبر، از وفات پیامبر تا خلافت و دوران خلافت تا وفات حضرت بیان مى‏دارد.وى ولادت امام على و جریان لیلة المبیت و جنگهایى راکه حضرت در آن مشارکت داشته است، ذکر مى‏کند.سپس به دوران خلافت و مبارزات سیاسى ایشان با مخالفان و سیره اقتصادى و حکومتى وى مى‏پردازد. شخصیت اجتماعى و اخلاقى و معرفى حضرت نیز، از دیگر موضوعات کتاب است.
مرکز الدراسات التخصصیة فى الامام المهدى(عج)(به کوشش)

ع 121-محاضرات حول المهدى(عج)، جلد دوم، قم:دلیلنا، چاپ اول/3000 نسخه، 175 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:1000 ریال، منابع:171-175.

شابک:6-073-397-964

کد پارسا:48182 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

مجموعه حاضر شامل هشت مقاله کوتاه پیرامون امام زمان(عج)و مسائل مربوط به آن حضرت است.نویسندگان با استفاده از جوامع روایى امامیه و اهل سنّت به ضرورت امامت و شناخت امام و غیبت امام زمان(عج)پرداخته‏اند و به شبهات مخالفان پاسخ داده‏اند.عنوانهاى این مقاله‏ها عبارت‏اند از:امام مهدى(عج)در قرآن و سنت، ضرورت شناخت امام زمان، مهدویت در اسلام، خسارت امت از غیبت امام زمان، امام مهدى در کتابهاى اهل سنّت، انتظار فرج و ولادت امام زمان(عج).برخى از شبهاتى که نویسندگان به طرح و رد آن پرداخته‏اند عبارت‏اند از:امامت امام مهدى در کودکى، ولادت غیر عادى امام، طول عمر، سرداب غیبت و تقیه.
مصلى، عبد العزیز

ع 122-تمهید الحسن و قیام الحسین(ع)، قم:مکتب الحسین، چاپ اول/1000 نسخه، 600 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:48204 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)- زمینه‏هاى قیام امام حسین(ع)؛امام حسن(ع)-صلح امام حسن(ع)

تحقیقى است در زمینه‏ها و پیامدهاى قیام امام حسین(ع).به اعتقاد نویسنده صلح امام حسن(ع)و سیاستهاى حضرت در مقابله با معاویه در راستاى ایجاد زمینه براى قیام امام حسین(ع)بوده است.به همین خاطر صلح امام حسن(ع)را از جنبه‏هاى مختلف مطالعه کرده و نظریه خود را ثابت کرده است.کیفیت شکل‏گیرى قیام، نظریه‏هاى فلسفه قیام و تحلیل سیاستهاى امام حسین(ع)در مبارزه با طواغیت زمان خود موضوعاتى است که وى با استناد به منابع تاریخى و اندیشه متکلمان و فقیهان بزرگ شیعه و اهل سنّت به تحلیل آنها پرداخته است.پاسخ به شبهات عاشورا و فلسفه گریه بر امام حسین(ع)نیز از دیگر مطالب کتاب است.


(صفحه 132)

مطهرى، مرتضى(1298-1358)

ع 123-الملحمة الحسینیة، 3 ج در 2مجلد/جلد اول-سوم، قم:گنج معرفت، چاپ اول/1150 نسخه، عربى، وزیرى(سلفون).

شابک:8-25-7360-964 دوره

کد پارسا:48159 B

مترجم ذکر نشده است.
ویژگى مجلدات

جلد 1:جزء 1، شابک 6-26-7360-964، 256 ص

جلد 1:جزء 2، شابک 6-26-7360-964، 256 ص

جلد 2:جزء 3، شابک 4-27-7360-964، 382 ص
اهداف قیام امام حسین(ع)؛امام حسین(ع)- عاشورا-تحریفات عاشورا؛انحطاط جوامع(جامعه‏شناسى)

مطالعه‏اى در شناخت فلسفه قیام امام حسین(ع) و تحریفات و آسیبهاى عاشورا.نویسنده که از عالمان بزرگ معاصر شیعه است با تسلط بر مباحث تاریخى و جامعه‏شناسى و با نگرشى فلسفى ضمن تحلیل نظریات مختلف درباره فلسفه قیام از عوامل صعود و سقوط ملتها و انحطاط جوامع اسلامى بحث مى‏کند و عقب‏ماندگى مسلمانان مى‏داند.او وجوه حماسى و حرکت‏آفرین قیام حسین بن على(ع)را ضمن بحث از شهادت، امر به معروف و اصلاح‏طلبى بیان داشته است.
مفید، محمد بن نعمان(336-413 ق)

ع 124-الاختصاص، با تصحیح على اکبر غفارى(1303-)، قم:مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ هفتم/1000 نسخه، 453 ص، عربى، وزیرى(گالینگور)، بها:25000 ریال، فهارس:آیات، اشعار، اعلام، کتب، اماکن، منابع:452-453.

شابک:8-134-470-964

کد پارسا:48113 B
اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)؛داستان‏هاى اخلاقى(اخلاق)؛مجموعه‏هاى حدیثى(حدیث)

مجموعه حاضر، شامل احادیث، حکایات و لطایفى است درباره پیامبر اکرم(ص)، امامان(ع)و اصحاب و پیروان آنان.انگیزه مؤلف از نقل این اخبار و تواریخ، طرح اندیشه‏هاى کلامى امامیه و بیان فضایل امامان و پیروان آنان در قالب قصه و لطیفه است.مؤلف که از اندیشمندان برجسته امامیه در قرن چهارم هجرى و صاحب تألیفات در کلام، عقاید، فقه، تفسیر و تاریخ امامیه است، در این مجموعه تلاش کرده تا جایگاه شیعه و منزلت پیشوایان و شمه‏اى از فداکارى و منزلت پیروان آنان را بازگو نماید.با توجه با مقام علمى مؤلف و نزدیکى وى به عصر امامان، این کتاب به عنوان مرجعى در حدیث و تاریخ مى‏باشد.برخى از عناوین کتاب عبارت‏اند از:تعدا شرطة الخمسین، وراثت علما، فضایل سلمان، ارتداد مردم پس از رسول خدا، حواریون امامان(ع)، قصه غار، انتظار فرج، حقوق مؤمن، مناظرات اصحاب امامان با مخالفین، حدیث سقیفه، حدیث فدک، اول ما خلق اللّه، ولایت امامان، علامات فرج، علم امامان، تفاوت معجزه با کرامت، وصایاى لقمان و ویژگیهاى بهشت و جهنم.
موسوى، سید فاخر

ع 125-المجالس المنتخبة فى النبى و عترته المنتجبة(ع)، محلاتى، چاپ اول/1000 نسخه، 324 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:8-03-7455-964

کد پارسا:48285 B
اهل بیت(ع)-زندگى‏نامه اهل بیت(ع)؛پیامبر اسلام(ص)-زندگى‏نامه پیامبر

شرح حال چهارده معصوم(ع)و بیان فضایل و مناقب و مراثى آنان است.نویسنده به شیوه تاریخ نقلى در ضمن چهارده فصل به عدد چهارده معصوم(ع)در ضمن هر فصلى به زبان ساده و در قالب مرثیه شمه‏اى از زندگانى و فضایل آنان را بازگو کرده است و به برخى از معجزات و کرامات ونصایح آنان اشاره مى‏نماید.محور عمده و هدف مؤلف همان مراثى این معصومان است که با استفاده از اشعار حزن‏انگیز به ویژه اشعارى به زبان محلى به مظلومیت حضرات معصومین و کیفیت وفات یا شهادت آنان و رنجها و مصایب آنان پرداخته است.
موسوى، سید فخر الدین

126-سؤال از:امام مهدى(عج)در روایات، قم:محدث، چاپ اول/5000 نسخه، 300 ص، فارسى، وزیرى (شمیز)، بها:20000 ریال، منابع:291-300.


(صفحه 133)

شابک:3-05-8297-964

کنگره:9 S 746 M L4/224 PB

دیویى:462/297

کد پارسا:48322 B

عنوان لاتین:

idhaM mamI fo efiL ehT
امام مهدى(عج)-پاسخ به شبهات مهدویت

کتاب حاضر پاسخ به 232 پرسش پیرامون امام زمان(عج)مى‏باشد نویسنده با استفاده از منابع روایى امامیه در ضمن چهار فصل ابتدا به خصوصیات امام مهدى(عج)از جمله خصوصیات ظاهرى و فردى و نسبت آن حضرت با رسول خدا اشاره کرده است.در فصل دوم، به بررسى غیبت، فواید و فلسفه آن، اقسام غیبت و مسئله غیبت در ادیان سابق پرداخته است. در فصل سوم، علائم ظهور از جمله قیام یمانى، قتل نفس زکیّه، قیام سفیانى، صحیحه آسمانى و فرو رفتن در بیداء، نحوه ظهور و دیگر حوادث واقعه در این باره را بررسى کرده است، و در پایان به مسئله دجّال و نوّاب اربعه و نیابت فقها در عصر غیبت اشاراتى دارد.همچنین مسئله رجعت و بازگشت شمارى از مؤمنان و کفّار و اثبات آن از منظر قرآن و روایات را بررسى و اثبات کرده است.
موسوى، سید مرتضى على بن حسین (355-436 ق)

ع 127-شرح القصیدة المذهبةو القصیدة من انشاء ابى هاشم السید اسماعیل الحمیرى، زیر نظر سید احمد حسینى اشکورى(1350-)، قم:مجمع الذخائر الاسلامیة، چاپ اول/3000 نسخه، 127 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:4-05-8589-964

کد پارسا:48318 B
امام على(ع)-مدایح و مراثى امام على(ع)؛قصاید سید حمیرى-شرح و ترجمه قصاید سید حمیرى(ادبیات)

این اثر شامل شرح قصیده سید حمیرى در فضایل و مناقب امام على(ع)است.این قصیده که در اوج فصاحت و بلاغت سروده شده شامل 117 بیت مى‏باشد و شمه‏ایى از رشادت‏ها و مناقب امام على(ع)را بیان کرده است.شارح این مثنوى سید مرتضى از بزرگان شیعه امامیه است که به تبیین مشکلات و توضیح لطایف و بیان منابع و مصادر آن پرداخته است.شجاعت و مردانگى امام على(ع)در غزوه خیبر و خندق، مروت او در برخورد با معاویه، سیاست آن حضرت در مقابله با طلحه و زبیر و حدیث غدیر و نصب وى به امامت از موضوعات مطرح شده در این اشعار مى‏باشد.محقق کتاب در مقدمه به شرح حال سید مرتضى و آثار علمى و خدمات وى اشاره کرده است.
موسوى، سید هاشم

ع 128-محمد رسول اللّه(ص)«سیرته»، تهران:نشر فرهنگ مشرق زمین، چاپ اول/2000 نسخه، 144 ص، عربى، پالتویى(شمیز)، بها:29000 ریال.

شابک:0-43-8241-964

کنگره:3 M 84 M L9/22 PB

دیویى:93/297

کد پارسا:48506 B
پیامبر اسلام(ص)-سیره پیامبر

تحلیل جامع از سیره و رفتارهاى پیامبر(ص)در ابعاد مختلف زندگى است.نویسنده مباحث را براساس سیر تاریخى و با استناد به منابع معتبر بیان نموده و تلاش کرده سیره‏اى منقح و صحیح از شخصیت پیامبر ارائه دهد.او ابتدا از عبادتها، ریاضتها، و محبت پیامبر نسبت به خداوند سخن گفته و آن را پیش‏زمینه‏اى براى بعثت او دانسته است.سپس از بعد اجتماعى شخصیت پیامبر، تواضع، حلم، صبر و مهربانى آن حضرت با مردم بحث نموده است.در بخش بعدى حوادث بعد از بعثت وبه ویژه حوادث بعد از هجرت و تلاش دشمنان براى نابودى پیامبر و سیره و اندیشه سیاسى اجتماعى پیامبر در این برهه گزارش شده است.چگونگى ارتباط پیامبر با مؤمنان، خصومت پیامبر با دشمنان و کفار، جنگها، سریه‏ها و حوادث مختلف زندگى او سیره‏اى کامل در اختیار محققان قرار داده است.
ناصرى، على

129-بازشناختى از یوسف زهرا(ع)، قم:کیش مهر، چاپ اول/3000 نسخه، 302 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:12000 ریال.


(صفحه 134)

شابک:2-07-7764-964

کنگره:2 B 17 N L224 PB

کد پارسا:48433 B
امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)، امام مهدى(عج)-ظهور امام مهدى(عج)

مطالعه‏اى درباره خصوصیات مهدى(عج)و نشانه‏هاى ظهور آن حضرت است.کتاب در نه فصل تنظیم شده است.در فصل اول ضمن بحث درباره نشانه‏هاى مهدى(عج)در ادیان، گزیده‏هایى از کتابهاى آسمانى درباره آن حضرت نقل شده است.در فصل دوم و سوم به تفصیل فضایل و القاب مهدى(عج)از میان آیات و روایات استخراج و توضیح داده شده است.در فصلهاى پایانى بحثهاى متعددى درباره کیفیت غیبت نواب اربعه، غیبت کبرا، نشانه‏هاى ظهور، تشرف و ملاقات با حضرت و کیفیت ارتباط معنوى با آن امام مطرح شده است.
ناصرى، ملا عباس

ع 130-دیوان منهج الصلاح فى رثاء الخمسة الاشباح، قم:دار انوار الهدى، چاپ اول/ 1200 نسخه، 269 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:4-83-6223-964

کد پارسا:48259 B
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع)؛ دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)

مجموعه‏اى از مراثى و اشعار در بیان فضایل و مصایب اهل بیت(ع)است.اشعار این دیوان عمدتا به زبان محلى عربى سروده شده و داراى با عاطفى و احساسات ایمانى عمیقى است که از اندیشه یک شاعر دلبسته و عاشق اهل بیت نشئت گرفته است.اشعار عموما در رثاى اهل بیت است و با عباراتى سلیس و اندوهگین مصایب هر یک معصومان به ویژه امام حسین(ع)و حوادث و شهیدان صحنه عاشورا، بازگو شده است.در مقدمه تحلیلى درباره شاعر و اشعار این مجموعه صورت گرفته است.
نجاتى(سیرجانى)، على(1350-)

131-قطعه‏اى از بهشت«جامع‏ترین تاریخ واقعه کربلا»، جلد دوم، قم:مؤسسه فرهنگى انتشاراتى نقش، چاپ اول/3000 نسخه، 654 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:60000 ریال، منابع:653-654.

شابک:7-11-7906-964 دوره 3-13-7906-964 ج 2

کنگره:6 HG 3 N L5/41 PB

دیویى:9534/297

کد پارسا:48196 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)؛امام حسین(ع)-زندگى‏نامه امام حسین(ع)

تاریخ زندگى امام حسین و تحلیل واقعه کربلا مى‏باشد.نویسنده با استفاده از کتابهاى تاریخى به بررسى ابعاد مختلف زندگى امام حسین(ع)و اهداف قیام آن حضرت پرداخته است.مؤلف در این مجموعه که شامل پانزده قطعه است به ویژگیهاى امام حسین(ع)و سوگوارى جهان آفرینش و پیامبران و اولیاى الاهى بر آن حضرت اشاره مى‏کند.سپس خواص و فواید گریه بر آن حضرت را برمى‏شمارد.ویژگیهاى امام حسین در رابطه با قرآن، کعبه، فرشتگان و پیامبران از مباحث دیگر کتاب است.نویسنده سپس به مقایسه امام حسین(ع)و نهضت وى با شمارى از پیامبران و تعالیم آنان مى‏پردازد.آنگاه به ویژگیهاى شهادت امام حسین(ع)و وقایع قبل از شهادت از جمله وداع با اهل حرم و وصایاى آن حضرت اشاره مى‏کند و چگونگى شهادت خونبار آن حضرت را توصیف مى‏نماید، و در پایان وقایع پس از شهادت از جمله اسارت خاندان اهل عصمت و منازل حرکت آنان و خطبه‏هاى امام سجاد(ع)و زینب کبرا و دیگر حوادث غمبار این سفر حزن‏انگیز را ذکر مى‏نماید.
نعیم‏آبادى، غلامعلى(1323-)

شرحى بر خطبه امام سجاد(ع)در نزدیکى مدینه.(شماره 200)

اهل بیت(ع)-مصائب اهل بیت(ع)


(صفحه 135)
 

واثقى، حسین

همگام با پیامبر(ص)در حجة الوداع. (شماره 321)

حجة الوداع
واثقى‏راد، محمد حسین

نگرش نو به تاریخ اسلام.(شماره 154)

پیامبر اسلام(ص)-بعثت پیامبر
وائلى، احمد(-1383)

ع 132-محاضرات حول الامام المهدى(عج)، به کوشش مرکز الدراسات التخصصیة فى الامام المهدى(عج)، جلد پنجم، قم:دلیلنا، چاپ اول/3000 نسخه، 128 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:1200 ریال، 123-128.

شابک:5-048-397-964

کد پارسا:48335 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

اثر حاضر مشتمل بر بخشى از سلسله گفتارها و مباحث مرحوم شیخ احمد وائلى است، که پیرامون امام مهدى و مهدویت و با استفاده از منابع حدیثى اهل سنّت ارائه شده است.عناوین گفت و گوهاى چهارگانه‏اى که در این مجلد از کتاب آمده و به پرسشهاى پیرامون آن نیز، پاسخ گفته شده عبارت است از: دلایل ظهور حضرت حجت، چگونگى ولادت امام زمان(عج)، امام زمان و روایات، چرایى رد و انکار وجود امام زمان، دلایل اختفاى آن حضرت و پیروزى اسلام بر دیگر ادیان.
همدانى درودآبادى، سید حسین (1280-1343)

ع الشموس الطالعة من مشارق زیارة الجامعة.(شماره 201)

اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت(ع)
هنداوى، محمد

ع 133-سلسلة مجمع مصائب اهل بیت(ع)، 4 جلد/جلد اول-چهارم، قم:المکتبة الحیدریة، چاپ اول/ 2000 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور)، بها:60000 ریال.

شابک:7-98-8163-964 دوره

کد پارسا:48211 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 4-94-8163-964، 438 ص

جلد 2:شابک 2-95-8193-964، 271 ص

جلد 3:شابک 0-96-8163-964، 344 ص

جلد 4:شابک 9-97-8163-964، 464 ص
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت(ع)؛امام حسین(ع)-مصائب امام حسین(ع)

مجموعه‏اى از مدایح و مراثى اهل بیت(ع)و به ویژه بیان مصائب حضرت امام حسین(ع)است.قصیده‏ها و مرثیه‏ها از شاعران مختلف گردآورى شده و فاصله زمانى دهه عاشورا را پوشش مى‏دهد.قبل از هر قصیده توضیحى کوتاه درباره حادثه و واقعه آن روز آمده و متناسب با نوع مصیبتى که بر یاران و فرزندان امام حسین(ع)وارد شده و چگونگى شهادت هر یک از این یاران، قصایدى از شاعران اهل بیت نقل شده است.مطالب کتاب، از منابع تاریخى و مقتلها گزارش شده و کاملا حالت مصیبت و روضه‏خوانى دارد.


(صفحه 136)

پایان مقاله

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما