پیامبر و اهل بیت (ع) (2) - Maghaleh
 
 
 
 
پیامبر و اهل بیت (ع) (2)

 (صفحه 123)

تعداد منابع:60 اصلى 11 ارجاعى در این بخش، زندگى‏نامه، فضائل و مقامات پیامبر و خاندان وى آمده است.

90-روان‏شناسى اجتماعى نهضت عاشورا به ضمیمه مسئله انسان امروز و اصل انتظار، قم:مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ اول/3000 نسخه، 270 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:12000 ریال، منابع:267-270.

شابک:6-25-8350-964

کنگره:9 R 32 A L5/41 PB

دیویى، 9534/297

کد پارسا:70686 B
عاشورا-روانشناسى عاشورا؛امام مهدى(عج)- انتظار؛انسان معاصر(کلام)

مطالعه‏اى در ویژگیهاى روان‏شناسى اجتماعى نهضت خونین عاشورا است که با استناد به منابع تاریخى تهیه و تدوین شده است.کتاب حاضر در سه بخش شکل‏شناسى، مفهوم‏شناسى و بحثى درباره انسان امروز و مسئله انتظار به نگارش درآمده است.در بخش اول از عناصر شکل‏دهنده نهضت عاشورا و در بخش دوم از عوامل خیزش انقلاب امام حسین(ع)و برخى ویژگى و عناصر شکل‏دهنده آن و در بخش سوم مطالبى درباره برخى از مکاتب بشرى و موضوع انتظار سخن به میان آمده است.
اسلامى، احمد

91-از خاتمیت تا غیبت، نگاهى نو به زندگانى چهارده معصوم(ع)، قم:میثم تمار، چاپ اول/3000 نسخه، 240 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:10000 ریال، منابع:236-240.

شابک:6-51-5598-964

کنگره:4 A 56 A L36 PB

دیویى:95/297

کد پارسا:70653 B
اهل بیت(ع)-زندگى‏نامه اهل بیت؛پیامبر اسلام(ص)- زندگى‏نامه پیامبر

تحلیل ساختارى و پیامى حوادث و رویدادهاى زندگانى چهارده معصوم(ع)هدف این نوشتار است.نگارنده ضمن‏


(صفحه 124)

الگوگیرى از زندگى بزرگان دین و پیشوایان معصوم(ع)به تبیین فلسفى و عقلانى بعثت و ظهور اندیشه اسلامى، حکومت بر محور و مدار عقل و عدل، اشکال متنوع شریعت با عنایت به اقتضائات زمانى و مکانى مى‏پردازد.وى ویژگیهاى ارزشى، الاهى و عدالتى حکومت امام على(ع)را با توجه به قشرى اندیشى و وجود فکرى گروههاى فکرى و عقیدتى جامعه آن رور به ویژه خوارج مورد پژوهش قرار مى‏دهد. فاطمه(ع)و گفتمان دفاع از حقوق شهروندى، امام حسن(ع) پاسخى براى چگونه رفتن در راهبندان سیاسى، امام حسین(ع) اسوه یا اسطوره حماسه حسینى و نیز عزت و آزادى در گفتمان عاشورا، امام سجاد(ع)حرکت در خاموشى، امام محمد باقر(ع) و راهبرد خروج از انسداد، از دیگر مباحثى است که مؤلف به آنها پرداخته است.نویسنده در ادامه رهنمودها و راهبردهاى عقلانى و اخلاقى امام صادق(ع)فعالیت فکرى و فرهنگى آن امام، آیین عقلانیت امام کاظم(ع)و تأثیر آن بر رشد و تعالى جامعه، راهبردهاى سیاسى، اجتماعى، فکرى و فرهنگى دیگر امامان معصوم(ع)به تفضیل بحث مى‏کند.وى گفتار پایانى را به تأمل و تعمق در زندگى امام زمان(عج)و غیبت و انتظار ظهور آن حضرت اختصاص داده است.
اسماعیل زاده، ایلقار

92-تفسیر تطبیقى آیه تطهیر از دیدگاه مذهب اهل بیت و اهل سنت با تأکید بر پاسخگویى به شبهات قدیم و جدید، ویراسته عباس عبیرى، جلد دوم، قم:مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول/2000 نسخه، 360 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها: 15000 ریال، منابع:352-360.

شابک:2-33-7741-964

کنگره:7 T 5 A L33/102 PB

دیویى:18/297

کد پارسا:70511 B
اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت-از دیدگاه دیگران-فضائل اهل بیت در قرآن؛تفاسیر آیه‏اى(قرآن و علوم قرآنى)

تحلیل و تبیین مصداق یا مصادیق اهل البیت(ع)در آیه شریفه تطهیر، موضوع این پژوهش است.نگارنده در مقدمه ضمن بیان انگیزه‏هاى تحقیق در باب این موضوع بر این نکته تأکید مى‏ورزد که مفسران و عالمان اسلامى آرا و نظریات متفاوتى درباره مصداق آیه تطهیر مطرح کرده‏اند.وى این اثر را با استناد به منابع تاریخى و روایى و بهره‏گیرى از آیات قرآن به شیوه تحلیلى نگاشته است.نویسنده نخست به تفسیر و تبیین لغوى و دستورى واژگان آیه تطهیر پرداخته سپس آیه را از نظرگاه روایات و مفسران مورد پژوهش قرار مى‏دهد. آنگاه به بررسى و جمع‏بندى دیدگاههاى مفسران اهل سنت مى‏پردازد و پرسشها، شبهات و ابهامات مربوط به آیه تطهیر با توجه به اقوالى که از پیامبر(ص)و امامان(ع)نقل شده را مورد پژوهش قرار داده و چنین استنباط مى‏کند که این آیه در مورد امامان(ع)و اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده است.

ع 93-الإمام الصادق(ع)کما عرفه علماء الغرب، ترجمه نور الدین آل على؛ودیع فلسطین؛باتصحیح ودیع فلسطین، قم:مجمع الذخائر الاسلامیة، چاپ دوم/ 3000 نسخه، 416 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:35500 ریال، منابع:413-416.

شابک:0-99-6767-964

کد پارسا:70610 B

کتاب از زبان فارسى به فرانسوى سپس به عربى ترجمه شده است.نویسنده اصلى ذکر نشده است.این کتاب قبلا به نام امام صادق(ع)مغز متفکر جهان شیعه چاپ شده بود.
امام صادق(ع)-مقام علمى امام صادق(ع)

معرفى شخصیت امام صادق(ع)و بررسى اندیشه‏ها و نظریات علمى آن حضرت است.اثر حاضر محصول اندیشه‏هاى جمعى از مستشرقان اروپا و امریکا در دانشگاه استراسبورگ فرانسه است که درباره ادیان و مذاهب و شخصیتهاى برجسته آنان تحقیق مى‏نمایند.نویسندگان در این اثر، با استفاده از منابع تاریخى و اندیشه‏هاى اندیشمندان اسلامى ابتدا به شرح زندگانى امام صادق(ع)اشاره کرده‏اند، سپس به پایه‏گذارى علوم تجربى و عرفانى از نظر آن حضرت، پیدایش عالم آفرینش، دیدگاه امام صادق(ع)درباره علل برخى از بیماریها، نور ستارگان، فلسفه و حکمت، شک و یقین، نقش شیر مادر در پرورش کودک، نسبیت زمان و حرکت، مناظرات امام صادق(ع) با اصحاب ملل و نحل و مرگ و نیستى از جمله مسائلى است که در این کتاب مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.


(صفحه 125)

المجمع العالمى لا هل البیت، المعاوینة الثقافیة ع 94-سیرة رسول اللّه(ص)و اهل بیته(ع)، 2 جلد/جلد اول-دوم، معاونیة الثقافیة المجمع العالمى لا هل البیت(ع)، 4000 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور).

مقدمه:تاریخ اسلام، ناشر، ص 5-8

کد پارسا:96013 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:چاپ اول، 784 ص

جلد 2:چاپ اول، 720 ص
پیامبر اسلام)ص)-سیره پیامبر؛اهل بیت(ع)- سیره اهل بیت؛اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت-از دیدگاه دیگران-اهل بیت در قرآن و حدیث

روش‏سازى گوشه‏هایى از سیره اخلاقى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و حیات فکرى، فرهنگى پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و دیگر چهارده معصوم از اهداف این مجموعه است.این کتاب با استناد به منابع روایى-تاریخى و برخى از پژوهشهاى معاصر فریقین، مجموعه‏اى از سیره و سخنان این بزرگان و اسوه‏هاى انسانى را از زوایاى مختلف پى گرفته و در بررسى سیره هریک از آنها به برخى از مواعظ و نصایح آنان نیز، اشاره مى‏کند.جلد نخست این اثر ویژه بررسى شخصیت پیامبر(ص)و امام على(ع)و حضرت زهرا(س)و حوادث مهم مربوط به دوران این بزرگواران و نیز شناسایى جایگاه قرآنى و اهل بیت مى‏باشد.مجلد بعدى نیز به معرفى سیره و سخنان دیگر اهل بیت و حوادث مهم سیاسى، اجتماعى، دوران امامت آن بزرگان و نوع سلوک و برخوردهاى سیاسى، اجتماعى آنان پرداخته است.
امام على، على بن ابى طالب(ع)(23 قبل از هجرت-40 ق)

سخن مولاى متقیان علیه السلام(کلمات قصار).(شماره 3)

امام على(ع)-کلمات قصار امام على(ع)
امینى، عبد الحسین(1281-1349)

داستانهاى الغدیر، تجلى امیر مؤمنان على علیه السلام.(شماره 4)

داستان‏هاى اخلاقى زندگى ائمه
انصارى تلمسانى(برى)، محمد بن ابى بکر (-676)

ع الجوهره فى نسب الإمام على و آله.

(شماره 262) نوادگان امام على(ع)
انصاریان، حسین(1323-)

95-با کاروان نور، ویراسته محمد جواد صابریان، قم: دار العرفان، چاپ اول/3000 نسخه، 180 ص، فارسى، وزیرى (شمیز)، بها:14000 ریال، منابع:171-175، فهارس:آیات، احادیث، اعلام، کتب، اماکن.

فروست:آثار استاد حسین انصاریان، 4

شابک:1-3-94738-964

کنگره:2 B 183 A L42 PB

دیویى:9537/297

کد پارسا:70501 B
اصحاب امام حسین(ع)

نگارنده با هدف آشنایى خوانندگان با اوصاف و حالالت یاران امام حسین(ع)این اثر را فراهم آورده است.وى معتقد است، این حماسه بزرگ و بى‏مانند عاشورا اصل فداکاریها و جانفشانیهاى مؤمنان و عاشقان تربیت یافته مکتب رساله است.نویسنده کوشیده است تصویرى درخشان و روشن از این شهیدان ملکوتى ترسیم کند.او نخست، ضمن اشاره روحانى و عرفانى به این رخداد بزرگ به مطالعه و بررسى مکاشفه امام حسین(ع)، نظریات امام على(ع)در قسمتى از خطبه 133 نهج البلاغه و توصیف آسمانیان و زمینیان، بصیرت و معرفت اصحاب حسین بن على(ع)و نیز، آرا و اقوال دیگر عالمان و محدثان درباره این رویداد استثنایى، مى‏پردازد.مؤلف در بخش پایانى این کتاب حکایات و داستانهاى شگفت‏انگیزى درباره واقعه کربلا از زبان فقیهان و محدثان با استناد به منابع تاریخى و روایى نقل مى‏کند.
بارا، انطون

ع 96-الحسین فى الفکر المسیحى، قم: فاروس، چاپ اول/1000 نسخه، 370 ص، عربى، رقعى(شمیز).

شابک:7-3-94242-964


(صفحه 126)

کد پارسا:70467 B

در کتاب نامى از مترجم یا عنوان اصلى ذکر نگردیده است.
ائمه(ع)-امام حسین(ع)-فضائل امام حسین(ع)-امام حسین از دیدگاه مسیحیان

باقرى، محمد مهدى

97-نور الانوار، شرح اسامى و القاب حضرت صاحب الأمر(عج)، قم:خورشید مکه، چاپ اول/1500 نسخه، 140 ص، فارسى، رقعى(شمیز).

شابک:7-01-8217-964

کنگره:9 N 23 B L35/51 PB

دیویى:959/297

کد پارسا:70729 B
ائمه(ع)-امام مهدى(عج)-نام‏ها و القاب امام مهدى(عج)

به بررسى القاب و نامهاى حضرت مهدى(عج)پرداخته است.امام مهدى(عج)داراى اسماء، القاب و کنیه‏هاى متعدد و متنوع بوده که در منابع تاریخى و رجالى به آنها اشاره شده است.نگارنده بسیارى از این نامها را از زبان محدثان و راویان در این مجموعه گردآورى کرده و به اختصار به معرفى هریک از آنها مى‏پردازد.مؤلف روایتى را از قول حضرت امیر مؤمنان(ع)در مورد نام مخفى و ظاهرى امام مهدى(عج)نقل کرده که حضرت تصریح کرده نام مخفى او احمد است.وى این نامها و القاب را به ترتیب حروف الفبا به همراه مستندات آن تا عناوین هادى، ید الباسطه، یمین و یعسوب الدین به معناى پیشواى قوم آورده است.
باکویى، زین العابدین(1319-)

98-کوثر نبوت، به کوشش محمد باکویى، قم:کمال الملک، چاپ اول/2000 نسخه، 191 ص، فارسى، وزیرى (سلفون)، بها:12000 ریال.

شابک:2-52-7271-964

کنگره:9 K 2 B L2/27 PB

دیویى:9/297

کد پارسا:70771 B
فاطمه زهرا(س)-زندگى‏نامه فاطمه زهرا(س)

پژوهشى است مختصر درباره زندگى، القاب، فضایل و مقامات حضرت فاطمه زهرا(س).نویسنده با توجه به احادیث نقل شده از رسول خدا(ص)و کتابهاى حدیثى و تاریخى به بررسى بخشهایى از زندگانى آن حضرت پرداخته است.وى از چگونگى ولادت آن بانوى گرامى و حوادث این دوران، به طهارت ظاهرى و باطنى آن حضرت اشاره کرده و آن‏گاه مطالب را با منزلت حضرت زهرا در قرآن و دیدگاه معصومان و ویژگیهاى آن حضرت پى گرفته است.سپس به بیان دیدگاههاى آن حضرت درباره حجاب، دعا، شیعه، تلاوت قرآن، پاداش شیعیان، انفاق، و وفاى به عهد پرداخته است.در پایان معجزات و کرامات، وصیت و دفن پنهانى و علت آن، مورد بحث واقع شده است.
بیات، على

99-على(ع)الگوى کامل تربیت اسلامى، قم:نواى قلم، چاپ اول/2500 نسخه، 93 ص، فارسى، رقعى (شمیز)، بها:5500 ریال، منابع:91-93.

شابک:6-5-94069-964

کد پارسا:70715 B
امام على(ع)-سیره امام على(ع)-سیره تربیتى امام على(ع)؛الگوهاى تربیتى(روان‏شناسى و علوم تربیتى)

به بررسى تربیت از دیدگاه امام على(ع)و الگو پذیرى از او پرداخته است.نویسنده، نخست به تعریف لغوى و اصطلاحى مربى پرداخته و امام على را به عنوان الگوى متعالى مکتب تربیتى پیامبر(ص)معرفى کرده، سپس شیوه‏هاى اخلاقى و تربیتى امام على را به‏طور کامل با استناد به نمونه‏ها و شواهد تاریخى مورد تحلیل و بررسى قرار داده و ویژگیها و ملاکهاى حکومت آن حضرت را شرح مى‏دهد آنگاه به تبیین جاذبه و دافعه امام على(ع)و سیماى تربیت یافتگان مکتب تربیتى آن پیشواى بزرگوار مى‏پردازد.مؤلف در پایان درباره شیوه‏هاى معرفى و ارائه شخصیت امام على(ع)به نسل آینده و نیز، دیدگاهها و رهنمودهاى آن حضرت درباره رشد و تربیت بحث مى‏کند.

پایگاه اطلاع‏رسانى سراسرى اسلامى(پارسا)؛ بنیاد فرهنگى حضرت مهدى موعود(عج) (به کوشش)

100-کتاب‏شناسى مهدویت، فهرست و


(صفحه 127)

چکیده منابع پیرامون مهدویت(کتاب‏ها، مقاله‏ها، پایان‏نامه‏ها)، زیر نظر محمد سمیعى(1343-)، تهران: بنیاد فرهنگى حضرت مهدى موعود(عج)؛قم:پایگاه اطلاع‏رسانى سراسرى اسلامى(پارسا)، چاپ اول/1000 نسخه، 646 ص، فارسى، رحلى(گالینگور)، بها:10000 ریال، نقشه:639-646.

شابک:9-21-7428-964

کنگره:4 M L8782 Z

دیویى:297959/016

کد پارسا:70625 B

این مجموعه از سوى محققان زیر فراهم شده است: سید اصغر احمدى(مدیر پژوهشى)محمد ملکى؛محمد نورى؛على احمدى میر آقا؛محمد رصافى؛محمد تقى زهرایى؛ محمد رضا ملکى؛محمد صادق کیمیایى؛محمد صادق اسماعیل پور.
منابع مهدویت-منابع مرجع مهدویت- کتابشناسى مهدویت

این مجموعه، که شامل دو بخش اصلى است، به معرفى 3336 اثر درباره امام مهدى(عج)و منابعى که به نوعى با موضوع مهدویت مربوط است مى‏پردازد.نخستین بخش آن شامل آثارى است که مستقیما با مهدویت مرتبط بوده و به صورت موضوعى معرفى شده‏اند.بخش دوم به معرفى و بررسى آثارى پرداخته که موضوعات و معارف مهدوى و گرایشهایى که در پرتو این اندیشه ایجاد شده در آنها آمده است.از ویژگیهاى این کتاب‏شناسى تنوع منابع است که در بر دارنده کتابها، مقاله‏هاى نشریه‏ها، نشریه، مقاله‏هاى دایره المعارف و پایان‏نامه‏هاى دانشجویى به زبانهاى مختلف(فارسى، عربى، انگلیسى، استانبولى...)است.سعى مؤلفان بر این بوده است که تمام عناوین مهدویت را تا حد امکان ریز کنند و عنوان سرفصل قرار دهند تا پژوهشگران به راحتى منابع موردنظر خود را به دست آورند.
پور امینى، محمد امین(1341-)

101-اربعین حسینى:پژوهشى در بازگشت اهل بیت(ع)از شام به کربلا، قم:انتشارات حسنین، چاپ اول/30000 نسخه، 124 ص، فارسى، رقعى (شمیز)، بها:6500 ریال.

شابک:5-2680-06-964

کنگره:4 A 86 P L4/41 PB

دیویى:953/297

کد پارسا:70700 B

عنوان لاتین:

hteitroF,iniessuH
بارگشت اهل بیت امام حسین از شام به کربلا؛ ائمه(ع)-امام حسین(ع)-زندگى‏نامه امام حسین(ع)-اربعین

پژوهشى است نو درباره بازگشت اهل بیت امام حسین(ع) از شام به کربلا در روز اربعین.اربعین حسینى و بازگشت اهل بیت(ع)یکى از پردامنه‏ترین و بحث انگیزترین رویدادهاى طف است.که تاکنون از زوایاى گوناگون مورد تحقیق و ارزیابى قرار گرفته است.برخى بر آن‏اند که اهل بیت(ع)چهل روز پس از عاشورا به کربلا بازگشته‏اند و ملاقات آنان با جابر در این روز بوده است.برخى نیز، بر این اعتقادند که این بازگشت و ملاقات، در اربعین دوم پس از یکسال از عاشورا صورت گرفته است.هرکدام از این دو گروه دلایلى را براى ادعاى خود برمى‏شمارند.نویسنده با پژوهشى مبسوط و بررسى همه اقوال، به این نتیجه رسیده است که حضور اهل بیت در کربلا در اربعین اول، منطقى به نظر نمى‏رسد و بنابراین آنان در زمانى پس از عاشوراى اول به کربلا رسیده‏اند. زیارت جابر بن عبد اله انصارى نیز، در اربعین اول روى داده است، و بین این دو زیارت همزمانى نبوده است، ولى جابر به یک زیارت بسنده نکرده است، و زیارت دوم جابر با ملاقات اهل بیت در کربلا همراه بوده است.
حافظى، محسن(به کوشش)

102-صد بوستان شقایق مجموعه شعر در مدایح و مراثى ائمه معصومین علیهم السلام و فصلنامه عاشورایى، قم:سلسله، چاپ اول/3000 نسخه، 260 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:15000 ریال.

شابک:3-78-7205-964

کد پارسا:70495 B
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت؛دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر فارسى(ادبیات)

حسینى، سید على‏


(صفحه 128)

ع 103 رأس الحسین علیه السلام فى منازله من کربلا الى کربلا، قم:دار الکتاب(جزائرى)، چاپ اول/ 2000 نسخه، 285 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها:12000 ریال، منابع:271-279.

شابک:8-92-5594-964

کنگره:2 R 5 H 6/263 PB

دیویى:7653/297

کد پارسا:70425 B
امام حسین(ع)-سر امام حسین(ع)

به بازگویى حادثه غم‏انگیز شهادت امام حسین(ع) بن على(ع)به ویژه حکایت جدا کردن سر آن بزرگوار پرداخته است.نویسنده با استناد به کتابهاى روایى، تاریخى و برخى از مقائل آن حضرت احساسى و عاطفى ابتدا اندکى از فضایل و ویژگیهاى آن حضرت را یادآورى کرده و در پى آن حکایت شهادت آن حضرت را از زبان انبیاى سلف و پیامبر(ص)و همسرانش و نیز، برخى از همراهان آن حضرت گزارش مى‏کند. قصه جدا کردن سر آن حضرت و طى منازل کاروان اسیران به همراه رأس شریف آن حضرت در منازل مختلف، و بازگویى برخى از حوادث مربوط به آن، تا انتقال به مجلس یزید از جمله مباحث عمده این اثر است.نویسنده بعد از گزارش مختصرى از دیدگاهها درباره محل دفن سر امام حسین، به ارائه مبحثى در موضوع چگونگى و دلایل وجود روح انسانى مى‏پردازد.
حسینى، سید على اکبر(1308-)

104-سلام بر خورشید، داستان درخشان زندگانى خاتم پیامبران(ص):از غزوه تبوک تا رحلت جانسوز حضرت رسول اللّه(ص) (حوادث سالهاى نهم و دهم هجرت)، جلد پنجم، تهران:اطلاعات، چاپ اول/3150 نسخه، 173 ص، فارسى، وزیرى(شمیز).

شابک: X -388-423-964

2-399-423-964 ج 5

کنگره:8 S 47 H L9/22 PB

دیویى:93/297

کد پارسا:70527 B
پیامبر اسلام(ص)-زندگى‏نامه پیامبر

این اثر به تشریح فرازهایى از زندگى پیامبر اسلام(ص)مى‏پردازد.نگارنده ابتدا، رویدادهاى مهم سال نهم هجرت(غزوه تبوک و دیگر حوادث آن)که در آن ارتش مسلمانان به مصاف سپاه روم رفتند، مورد بحث و بررسى قرار داده است.نویسنده پس از شرح این رویدادها درباره موضوعاتى نظیر برائت از مشرکان، داستان مباهله، حجه الوداع بحث کرده است.وى، در ادامه ذهن خوانندگان را به نکات مهمى چون خطبه رسول خدا در منا، فرمان خدا به امر تبلیغ، داستان غدیر خم، شیوه پیامبر(ص)در دعوت به توحید و تأکید آن بزرگوار بر محبت و رحمت و توجه به کرامت الاهى انسان و رحلت پیامبر(ص)معطوف مى‏دارد.
حسینى، سید على؛متقى، تقى(1294-)

105-59 نکته درباره امام زمان، قم:مؤسسه فرهنگى انتشاراتى نصر، چاپ اول/5000 نسخه، 200 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:10000 ریال.

شابک:5-39-93925-964

کنگره:9 P 52 H L51 PB

دیویى:959/297

کد پارسا:70470 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

مجموعه نکات تاریخى، حدیثى و داستانى درباره امام زمان و مهدویت است.نویسنده با عنایت به این نکته که نام مبارک امام زمان(عج)به حساب ابجد عدد 59 مى‏باشد، همین تعداد و در غالب حکایت و روایت و سخنان بزرگان به روش‏سازى آموزه‏هاى مهدویت و ویژگیهاى امام زمان(ع)و مسائل مرتبط با آن حضرت پرداخته است.مهدویت در قرآن و روایات مربوط به آن، فلسفه مهدویت، غیبت صغرا و نواب اربعه و وظایف آنان، تشرف به محضر آن منتظر غایب، فلسفه غیبت و ویژگیهاى حکومت مهدى(عج)از جمله مباحثى است که نویسنده در اطراف آنها نکته‏پردازى مى‏کند.
حسینى فیروز آبادى، سید مرتضى

ع 106-فضائل الخمسة من الصحاح السته‏ة و غیرها من الکتب المعتبرة عند اهل السنة و الجماعة، 3 جلد/جلد اول-سوم، قم:فیروز آبادى، چاپ دوم/1000 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور)، بها:50000 ریال.


(صفحه 129)

شابک:1-18-6406-964

کد پارسا:70645 B
اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت-از دیدگاه دیگران-اهل بیت ار دیدگاه اهل سنت

اثر حاضر مشتمل بر معرفى ویژگیها و فضایل پنج تن آل عبا که در گزارشهاى مختلف اهل سنت بدان اشاره شده است.نویسنده با جست‏وجو در منابع تاریخى و روایى فضایل آن بزرگان را گردآورى کرده و منابع آن را نیز روشن کرده است.مباحث کتاب در پنج مقصد و یک خاتمه سامان یافته است.مقصد اول در فضایل، ویژگیها و سیره اخلاقى، اجتماعى و حیات معنوى نبى مکرم اسلام؛مقصد دوم که بیشتر مباحث را به خود اختصاص داده ویژ معرفى فضایل امام على(ع)و حضور آن بزرگوار در صحنه‏هاى درخشان اسلام است؛ مقصد سوم فضایل و مظلومیتهاى حضرت زهرا؛مقصد چهارم در فضایل مشترک امام حسن و امام حسین و مقصد پنجم در باب فضایل اختصاصى هریک از این دو امام مى‏باشد.
حسینى یزدى، سید صادق

107-على(ع)منبع فضایل و کمالات، قم: انتشارات علامه، چاپ اول/2000 نسخه، 512 ص، فارسى و عربى، وزیرى(شمیز)، بها:20000 ریال.

شابک:1-31-7305-964

کد پارسا:70730 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)

این اثر حاوى فضایل و مناقب حضرت على(ع) است که با بهره‏گیرى از منابع حدیثى، تفسیرى و دیگر کتابهاى شیعه نگاشته شده است.نویسنده در بررسى زندگانى امام على(ع)و دیگر اهل بیت به جایگاه قرآنى آنها اشاره و مقام و موقعیت آنان را نزد پیامبر(ص)بازگو کرده است.نقل روایاتى در فضایل اهل بیت، صفات لازم براى امام، نقش ولایت اهل بیت در پذیرش اعمال، امامت و جانشینى على(ع) و حوادث مربوط به زندگانى و خلافت آن حضرت، قضاوتهاى على(ع)به همراه حکایاتب در زندگى آن حضرت از مباحث اصلى و مهم این کتاب است.
حقیقت(رفیع)، عبد الرفیع(1313-)

108-دوازده امام شیعیان، تهران:کومش، چاپ اول/ 2000 نسخه، 451 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، بها: ریال، منابع:433-436.

شابک:9-18-7000-964

کنگره:9 D 7 H L5/36 PB

دیویى:95/297

کد پارسا:70597 B
اهل بیت(ع)-زندگى‏نامه اهل بیت

مطالعه‏اى مختصر در زندگینامه و حیات سیاسى- فرهنگى دوازده امام شیعیان است که با پرهیز از اغراق و مطالب غیر قابل قبول و بهره‏برى اندک از منابع تاریخى، سیره‏اى تهیه و تنظیم شده است.نویسنده در بررسى زندگى هریک از امامان به شرح احوال و آثار و گفتار این دوازده برگزیده عالم انسانیت و ملجا آرمانى ایرانیان پرداخته و بنابر ادعاى خود پژوهش در این موضوع را براساس شواهد قابل قبول تاریخى و خالى از هرگونه زیاده‏روى غیر معقول سامان داده است.بخش نخست این اثر، بعد از مباحثى درباره ریشه اندیشه‏هاى تشیع و موضوع امامت و تعیین پیشوا در بین فرقه‏هاى اسلامى، وپژه بررسى زندگى امام على(ع)و خلافت آن حضرت، و بخش دوم آن ویژه زندگینامه و ویژگیهاى اخلاقى و گاهى اشاره به برخى از حرکات سیاسى-علمى و فرهنگى دیگر امامان شیعه مى‏باشد.
حکیم، سید محمد باقر(1939-2003 م)

109-قیام حسن بن على علیه السلام، تأملى بر مواضع و دستاوردها، ترجمه فاطمه شیخ الاسلامى؛ویراسته محمد حسن آیت اللهى؛عبد اللّه امینى، تهران:مؤسسه فرهنگى انتشاراتى تبیان، چاپ اول/2500 نسخه، 208 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:1900 ریال.

شابک:9-25-6680-964

کنگره:6 HG 76 H L5/41 PB

دیویى:9534/297

کد پارسا:70528 B

عنوان اصلى ذکر نشده است.
هداف قیام امام حسین(ع)

نگارنده در این اثر مواضع و دیدگاههاى امام حسین(ع)و یارانش را از آغاز شکل‏گیرى قیام تا شهادت مورد تحلیل و بررسى قرار داده است.وى نخست آرا و نظریات


(صفحه 130)

اجتماعى و سیاسى و اخلاقى که درباره این جنبش طرح شده تقسیم‏بندى کرده و هریک را شرح مى‏دهد.سپس اهداف قیام را در عنوانهاى زیر:عملى کردن مواضع نظرى، جایگزینى دانش عقلى با دریافت درونى بو احیاى اسلام تبیین مى‏نماید.آنگاه به تشریح و توضیح ابعاد انسانى، علمى و اخلاقى این جنبش پرداخته و با طرح این پرسش که چرا انقلاب حسینى حکومت یزید را سرنگون نکرد؟پاسخ آن را تحت عنوان عواملى چون: وجدانهاى مردهو بى‏اراده، فروپاشى پایه‏هاى اخلاقى، آزمندى و دنیادوستى، تهدید و سرکوب، نادانى و اختلاف، نا امیدى و دلسردى، فریب و تطمیع وجدانها، مى‏کاود.نویسنده در پایان، بیدارسازى امت و رهایى‏سازى اراده‏ها را به همراه روشهاى درمان مرگ وجدان و بى‏ارادگى بر پایه اصول و مبانى اخلاقى و برانگیختگى نیروهاى نهفته، فطرت انسانى در راه عزت و آزادگى مورد پژوهش قرار داده است.
دستغیب، سید عبد الحسین(1292-1360)

ع 110-سیرة الزهراء، قم:مؤسسة دار الکتاب(الجزایرى)، چاپ دوم/1500 نسخه، 189 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، بها: 12000 ریال.

شابک:9-83-5594-964

کنگره:9 S 5 D L2/27 PB

دیویى:973/297

کد پارسا:70732 B
فاطمه زهرا(س)-سیره فاطمه زهرا(س)

سیرى کوتاه در زندگى، سیره و فضایل حضرت زهرا(س)است که به صورت سخنرانى در مجالس مختلف ارائه شده است.او در این سخنرانها و درس گفتارهاى هجده‏گانه با ذکر آیاتى از قرآن و احیانا احادیث و نیز، حکایاتى متنوع جایگاه ویژه و مظلومیت و فضایل حضرت زهرا و دیگر اهل بیت را ترسیم مى‏کند.آیات قرآن درباره جایگاه ویژه اهل بیت(ع)و حضرت زهرا(س)(نظیر آیه مباهله، آیه مودّت و سوره هل اتى)جایگاه فاطمه(س)در بین زنان عالم، عنایت پیامبر(ص) به فاطمه، ویژگیهاى اخلاقى و عبادى حضرت زهرا، معرفى فضایل و زندگى آسیه(زن فرعون)و حضرت مریم، فضیلت ولایت و محبت اهل سنت و برکات حضرت زهرا(س)و دیگر اهل بیت از جمله مباحث مهم این اثر است.
ربانى، خلخالى، على(1325-)

ع 111-السیدة رقیة بنت الإمام الحسین علیه السلام، ترجمه جاسم ادیب، قم:مکتب الحسین علیه السلام، چاپ اول/2000 نسخه، 295 ص، عربى، وزیرى (گالینگور)، بها:20000 ریال.

شابک:3-8-91933-964

کنگره:25043 R 7 R L2/52 PB

دیویى:979/297

کد پارسا:70503 B

عنوان متن نقد شده:

ستاره درخشان شام:حضرت رقیه دختر امام حسین(ع)، ربانى خلخالى، على
رقیه بنت حسین

به نقل اقوال و برخى از گزارشهاو حوادث پیرامونى حضرت رقیه دختر سه ساله امام حسین(ع)پرداخته است. نویسنده، این کتاب را که به منظور اداى نذر خویش درباره شفاى فرزندش در هفده فصل سامان داده و عمده مباحث خود را پیرامون حوادث و مسائل که به گونه‏اى مربوط به این موضوع است تنظیم کرده است.مستندات تاریخى پیرامون حضرت رقیه، جغرافیاى شام، معرفى بنى امیه به عنوان شجره ملعونه، سرگذشت اسراى اهل بیت، زندگى و خطبه امام سجاد، معرفى اهل بیت و حضرت زینب و در پایان شهادت، کرامات و مسائلى درباره حرم حضرت رقیه از مباحث و عنوانهاى اصلى کتاب است.مولف در پایان این کتاب نیز، به معرفى دیگر دختران حضرت امام حسین(ع)و برخى از اشعار شاعران درباره حضرت رقیه پرداخته است.
رحمان، فضل؛سوستل، ژاک(به کوشش)

E 112-گاهشمار حوادث دوران پیامبر، لندن: طه، 170 ص، انگلیسى، رقعى(شمیز).

کد پارسا:24888 B

عنوان لاتین:

stnevE citehoorP fo ygolonorhC
گاهشمارى حوادث دوران پیامبر

گاهشمار تاریخ و حوادث دوران زندگى پیامبر اسلام(ص) است.نویسنده در این اثر، با بهره‏گیرى از آثار متعدد تاریخى و سیره‏هاى پیامبر، نخست شمه‏اى از وضعیت اجتماعى و


(صفحه 131)

اقتصادى عربستان پیش از اسلام را بیان مى‏کند.وى در ادامه، وضعیت و ساختار اجتماعى و دسته‏بندیهاى قومى و قبیله‏اى مکه را در آستانه ظهور اسلام تشریح مى‏نماید و سپس حوادث مهم تاریخى‏اى را که براى رسول اکرم(ص)و جامعه اسلامى رخ داده، تا پایان سال دوازدهم هجرى بر اساس تقدم زمانى شرح مى‏دهد.
رسولى محلاتى، سید هاشم(1308-)

113-زندگانى امام حسن مجتبى(ع)، قم: بوستان کتاب، قم، چاپ اول این ناشر/3000 نسخه، 472 ص، فارسى، وزیرى(سلفون)، بها:34000 ریال.

شابک:1-553-371-964

کنگره:9 Z 5 R L40 PB

دیویى:952/297

کد پارسا:21425 B
امام حسن(ع)-زندگى‏نامه امام حسن(ع)؛امام حسن(ع)-فضائل امام حسن(ع)

گزارش و تحلیلى از زندگانى و حیات سیاسى، اجتماعى امام حسن بن على(ع)و حوادث دوران آن حضرت است که با استناد به منابع روایى و تاریخى فریقین نگاشته شده است. نگارنده، سیر تاریخى زندگانى آن حضرت از ولایت تا شهادت در دوازده فصل سامان داده که به ترتیب عبارت‏اند از:ولادت، زندگانى آن حضرت در زمان پیامبر، شمه‏اى از فضایل حسنى در دوران کودکى و نوجوانى، زندگانى آن حضرت پس از رحلت پیامبر(ص)تا پایان خلافت عثمان، زندگانى آن حضرت در ایام حکومت امام على(ع)، دوران امامت تا صلح معاویه، ماجراى صلح و علل کناره‏گیرى، پس از ماجراى صلح تا شهادت، فضایل و مکارم اخلاق، سخنان حکمت‏آمیز آن حضرت، شهادت امام حسن و زنان و فرزندان آن حضرت.
رضى بیابى، محمد على

ع 114-دیوان رواء الغلیل فى المصاب الجلیل، 2 جلد/جلد اول-دوم، قم:مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول/ 1000 نسخه، 206+331 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک:4-62-6642-964

کد پارسا:70681 B

دو جلد در یک مجلد
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت؛دیوان‏ها و مجموعه‏اى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)؛پیامبر اسلام(ص)-مدایح و مراثى پیامبر

دیوان حاضر شامل قطعات و تصنیفاتى در رثاى پیامبر(ص)و اهل بیت(ع)است.شاعر به زبان عربى محلى ضمن اشاره به تاریخچه سوگوارى به علل و فواید آن اشاره کرده و در بخش اول کتاب ضمن اشاراتى به مصایب و مراثى پیامبر(ص)، امام على(ع)، فاطمه(س)و امام حسین(ع) مصایب جانگداز امام حسین(ع)و یارانش را بیان کرده است. شاعر در بخش دوم کتاب، به مصایب پس از عاشورا از جمله مراثى خیمه‏گاه، حرکت کاروان اسیران به کوفه و شام و سپس مراجعت آنان در اربعین به کربلا را تشریح و در پایان ضمن اشاره به مراثى خاندان حسینى در مراجعت به مدینه مصایب امام سجاد(ع)و فرزندان مسلم را بیان کرده است.
زارع، محبوبه(1358-)

115-آلبوم عاشورا:انعکاسى از لحظه‏هاى حماسه‏آفرین سید الشهداء، قم:بوستان کتاب قم، چاپ دوم/3000 نسخه، 184 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:10000 ریال.

شابک:0-559-371-964

کنگره:7 A 2 Z L415 PB

دیویى:9534/297

کد پارسا:70777 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)

این اثر، مجموعه‏اى گونه‏گون از حماسه بزرگ حضرت سید الشهدا، یعنى عاشوراى حسینى است که با قلم داستانى به نگارش درآمده است.نویسنده با استناد به منابع معتبر و کهن و با بهره جستن از نثرى روان و ادبى این واقعه را به تصویر کشیده است.وى در این اثر تصویرهایى از شجاعت، مردانگى، ظلم‏ستیزى، ایثار، عرفان، توحید و خصلتهاى والاى انسانى را ارائه داده است.کتاب در دو فصل ناخداى تشنه و ساحل‏نشین اشک، فراهم آمده است.
زارع، محبوبه(1358-)

116-یک پلک تحیر:همگام با امام على(ع)در فراز و نشیب حوادث، قم:بوستان‏


(صفحه 132)

کتاب قم، چاپ سوم/3000 نسخه، 127 ص، فارسى، رقعى (شمیز)، بها:7000 ریال، منابع:127.

شابک:4-557-371-964

کنگره:8 Y 2 Z L4/37 PB

دیویى:951/297

کد پارسا:70779 B
امام على(ع)-زندگى‏نامه امام على(ع)

اثر حاضر با نگاهى نو و عاشقانه و سرشار از تحیر به زندگى على امیر مومنان نگریسته است.نویسنده با قلم ادبى و با نثرى زیبا به شرح مختصر، زندگى حضرت امیر پرداخته و این مختصر را در هشت باب، با عنوانهاى شأن نزول عشق، تفسیر کعبه، تبسیح سکوت، مسافر عشق، جرم جهل، میراث‏دار زخم، تلاطمى در مرداب و از امامت تا امین، تدوین کرده است.
زارعیان جهرمى، عبد الرحیم

117-سیماى حضرت مهدى(عج)در قرآن و نهج البلاغه و کتاب اهل سنت، جهرم:نشر امید، چاپ اول/2000 نسخه، 252 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها: 20000 ریال، منابع:247-252.

شابک:1-53-64230-964

کنگره:9 S 16 Z L4/224 PB

دیویى:462/297

کد پارسا:70529 B
امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)؛ نهج البلاغه-موضوعات نهج البلاغه-موضوعات اعتقادى نهج البلاغه(حدیث)

موضوع مهدویت و حضرت مهدى(عج)منجى بشریت یکى از مباحث محورى مذهب امامیه است.نگارنده در این اثر، کوشیده است زمینه این تحقیق را بر پایه آیات و روایات طرح ریزى نماید.وى نخست، سیما و شخصیت ظاهرى حضرت مهدى(عج)و دیگر اوصاف و خصوصیات وى را، از نگاه عالمان و محدثان و دیدگاههاى ادیان الاهى درباره مصلح غیبى و جهانى مورد پژوهش قرار مى‏دهد.آنگاه درباره غیبت صغرا و آغاز آن را از زبان مورخان، غیبت کبرا و فلسفه این غیبت، مهدویت در اسلام و نشانه‏هاى ظهور حضرت مهدى(عج)، انتظار فرج و حالات منتظران، سخن مى‏گوید.در ادامه درباره چگونگى ظهور حضرت مهدى(عج)، رسالت و حکومت آن حضرت، سیماى حضرت مهدى(عج)در قرآن ونهج البلاغه بحث کرده و در پایان مهدى موعود را از دیدگاه اهل سنت مورد تحلیل و بررسى قرار داده است.
زجاجى مجرد، مجید(1344-)

118-مسلم علیه السلام قهرمان سفیران. کاشان:مرسل، چاپ اول/2000 نسخه، 391 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها:25000 ریال، منابع:3387-391.

شابک:6-18-8288-964

کنگره:3 Z 5 M L4/42 PB

دیویى:9537/297

کد پارسا:70515 B
مسلم بن عقیل-زندگى‏نامه

موضوع این تحقیق، بررسى و شناخت شخصیت مسلم بن عقیل(ع)و مأموریت ایشان را سوى حسین بن على(ع)است.نگارنده درک موقعیت و ویژگیهاى جغرافیایى، فرهنگى و ترکیب جمعیتى و قومى شهر کوفه را بسیار مهم ارزیابى کرده آنگاه درباره گروههاى فکرى و عقیدتى کوفه و عوامل پنهان و آشکار قدرتمند مستقر در این شهر، سخن گفته و به تشریح سیماى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى شهر کوفه در دوران زمامدارى على بن ابى طالب(ع)، امام حسن(ع)و معاویه بن ابى سفیان و دیگر حوادث این روزگار مى‏پردازد.سپس، خصوصیات اخلاقى، و فردى مسلم بن عقیل(ع)و دیگر ابعاد زندگى و خاندان وى را مورد بررسى قرار داده و چهره این شخصیت سلحشور، متعهد و وفادار را از نگاه امامان معصوم به تصویر مى‏کشد.مؤلف در ادامه، مأموریت مسلم بن عقیل(ع)را به هفت مرحله تقسیم کرده و هریک را با ذکر جزئیات شرح مى‏دهد.وى در پایان، آخرین فراز و نشیبهاى سیاسى شهر کوفه و سرنوشت غم‏انگیز این مجاهد بزرگ را مورد کاوش قرار مى‏دهد.
زواره‏اى، على بن حسن(سده دهم)

شرح قصیده برده مسمى به خلاصة المناقب.(شماره 42)

پیامبر اسلام(ص)-مدایح و مراثى پیامبر


(صفحه 133)

سجادى لعلى، سید محمد تقى

سفرنامه کربلا دیار عاشقان.(شماره 166)

اهل بیت(ع)-زیارت اهل بیت
سیف اللهى، عبد الحسین(1329-)

119-راه عاشورائیان محرم 61 هجرى قمرى، اصفهان:چهار باغ، چاپ اول/3000 نسخه، 256 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:16000 ریال، منابع:256، عکس: اول کتاب.

شابک:9-10-7282-964

کنگره:2 R 95 S L5/41 PB

دیویى:9534/297

کد پارسا:70584 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)

بررسى کوتاهى از قیام امام حسین(ع)و معرفى مختصر آمار گونه‏اى از شهیدان و شاهدان صحنه غم بار عاشوراى حسینى است.نویسنده بدون استناد به هیچ منبع خاصى و گاهى به سبک حکایت و نقل داستان گونه قیام امام حسین(ع)و افراد حاضر و همراه امام را معرفى مى‏کند. زیارتهاى وارده براى امام حسین و ترجمه آنها، اسامى و زندگینامه مختصر و تعداد و شهداى قیام عاشورا و یاران و اصحاب سید الشهدا از جمله مباحث مهم این کتاب است.
شبیر خاقانى، ام مظفر(1326-)

ع 120-دیوان الحنین فى ذکرى الطاهرین فى رثاء الإمام الحسین الشهید، جلد 5(قسم اول)، قم:انوار الهدى، 430 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:9-38-6223-964

کد پارسا:17119 B
امام حسین(ع)-مدایح و مراثى امام حسین(ع)؛ دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى- دیوان‏ها و مجموعه‏هاى معاصر(ادبیات)

مجموعه‏اى است از لطّمیّات و النّعى(سینه‏زنى و مرثیه) و قصاید و مراثى که درباره فضایل و رثاى خاندان عصمت و طهارت به ویژه امام حسین(ع)و یاران شهیدش و کاروان اسرا به زبان عربى محلى سروده شده است.این شیوه مرثیه سرایى که ویژه شیعیان جنوى عراق است با سبکى خاص و -ادبیاتى محلى همراه است.که شاعر با تصویرى حزن‏انگیز، مصایب را به شکلى مجسم نمودار مى‏کند، و احساسات و عواطف شنونده را تحریک مى‏کند.دیوان حاضر دو بخش و شامل ده فصل است.شاعر در این ده فصل که به عدد دهه اول محرم است به مصایب مختلف امام حسین(ع)و یارانش به ویژه مصایب مسلم بن عقیل، قاسم، على اکبر، حضرت عباس و زینب(س)مى‏پردازد.مصایب امام حسین(ع)در روز عاشورا از محورهاى دیگر این دیوان است که شاعر ابعاد آن را در اشعار خود یادآورى کرده است.
صاحبى فرد، على اکبر(1342-)

121-110 على علیه السلام در قرآن، کاشان: مرسل، چاپ اول/2000 نسخه، 160 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:75000 ریال، منابع:159-160.

شابک:4-88-6446-964

کنگره:17 S 8 A 104 PB

دیویى:159/297

کد پارسا:70482 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-على از دیدگاه دیگران-فضائل امام على در قرآن

صادقى اردستانى، احمد(1323-)

122-فاطمه الگوى زن مسلمان، قم:موسسه انتشاراتى امام عصر(عج)، چاپ چهارم/3000 نسخه، 240 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:12000 ریال، منابع:235-237.

شابک:5-51-97447-964

کد پارسا:94759 B

عنوان لاتین:

namlasoM e-nazey-ooglo ametaF
فاطمه زهرا(س)-سیره فاطمه زهرا(س)؛ فاطمه زهرا(س)-فضائل فاطمه زهرا(س)

این اثر به تحلیل و بررسى فضایل و ارزشهاى اخلاقى و فرهنگى و اجتماعى حضرت فاطمه(س)پرداخته است. نگارنده از آن حضرت به عنوان یک الگو و سرمشق همه جانبه یاد کرده و مصادیق و دلایل این الگو را تشریح مى‏کند.وى


(صفحه 134)

سپس اصالت خانوادگى ان بانوى بزرگوار را بررسى کرده و نامها و لقبهاى وى را بر مى‏شمارد.آنگاه درباره رنجها و سختیهاى زندگى فاطمه(س)سخن گفته، و در ادامه تأثیر فکرى و فرهنگى، اخلاقى و تربیتى او را در زندگى فردى و اجتماعى زیر این عنوانها:الگوى فکرى و فرهنگى، الگوى رفتارى براى زنان، در صحنه جامعه، احادیث و آموزشهاى فاطمه(س)به تفصیل مورد بررسى قرار مى‏دهد.مؤلف در پایان درباره دیگر ویژگیها و خصوصیات اخلاقى و شخصیتى حضرت فاطمه(س)، وفات و مدت زندگانى و وصیت ایشان بحث مى‏نماید.
صفار، حسن بن حسن

123-الأربعین فى فضائل امیر المؤمنین.

یمن مؤسسة الامام زید بن على على الثقافیه، چاپ اول، 101 ص، رقمى(شمیز).

کد پارسا:70706 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-على از دیدگاه دیگران-فضائل امام على در حدیث احادیث فضائل اهل بیت(ع)(حدیث)

پژوهشى است درباره فضایل و خصایص امیر مؤمنان على علیه السلام.نویسنده با استناد به روایات نبوى و مسانید حدیثى فضایل امیر مؤمنان را جمع و تدوین کرده است.این اثر، علماى زیدیه از مهم‏ترین و با اعتبارترین کتاب درباره فضیلت امیر مؤمنان است که بیشتر محققان به این کتاب استناد مى‏کند.
صلاحى، عادل

124-محمد(ص)انسان، پیامبر، تحقیقى دقیق درباره زندگى پیامبر اسلام، ترجمه سید محمد صالحى، تهران آبفام، چاپ اول/400 نسخه، 728 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، بها:49000 ریال، منابع:697- 698، فهارس:اعلام، اماکن.

شابک:9-7-92519-964

کنگره:3 M 8 S L9/22 PB

دیویى:93/297

کد پارسا:70519 B

عنوان اصلى ذکر شده است.
پیامبر اسلام(ص)-زندگى‏نامه پیامبر

پژوهشى است در باب زندگى پیامبر بزرگ اسلام و شناخت سنت و سیره آن بزرگوار.این کتاب با استناد به منابع مهم تاریخى به زبانهاى عربى و انگلیسى نگاشته شده است.نگارنده در آغاز، سالهاى کودکى، نوجوانى و جوانى آن حضرت را به همراه رخدادهاى زندگى وى در این سالها، مورد بررسى قرار داده و سپس به تشریح اوصاف و حالات پیامبر(ص) و رویدادهاى پیرامون او، شکل‏گیرى زمینه‏هاى نبوت و رسالت مى‏پردازد.آنگاه درباره مسئولیت سنگین هدایت، دعوت مردم به یکتاپرستى، مخالف و مبارزه سران قدرتمند قریش، رویارویى آن حضرت با موانع و مصایب و مشکلات، هجرت به مدینه و توطئه و کارشکنیهاى منافقان و مشرکان سخن مى‏گوید.در ادامه به موقعیت اجتماعى و سیاسى و فرهنگى مسلمانان در مدینه، مقدمات پیدایش جنگها، پیروزیها و شکست مسلمانان اشاره مى‏نماید.ایثار و فداکارى خدیجه و على بن ابى طالب(ع)در سیر این تحولات و رویدادها بسیار قابل تأمل و توجه است. مؤلف، در بخشهاى دیگرى از این کتاب، موفقیت روزافزون مسلمانان و پیامبر(ص)را در عرصه‏هاى سیاسى، نظامى، تشکیل حکومت و تنظیم و تدبیر امور ادارى و حقوقى جامعه، انعقاد پیمانها و قراردادهاى سیاسى و اقتصادى با قبایل و طوایف، و دیگر سرزمینهاى مجاور بحث و پژوهش قرار مى‏دهد.
عاشورى، ابراهیم

125-محرم و صفر، قم:رازیان، چاپ اول/3000 نسخه، 240 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:8000 ریال، منابع:239-240.

شابک 9-10-8484-964

کد پارسا:70552 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)؛ماه صفر(اخلاق اسلامى)؛ماه محرم(اخلاق اسلامى)

ماه محرم و صفر به لحاظ رخدادهاى مهمى که در آن به وقوع پیوسته از اهمیت و جایگاه ویژه‏اى برخوردار است.نگارنده نخست پیشگویى امام حسین(ع)را درباره شهادت خود به وسیله ستمگران بنى امیه با استناد به منابع روایتى نقل کرده و به حرکت اهل بیت از کوفه به شام و دیگر حوادث این مسیر اشاره مى‏کند.آنگاه ضمن بیان این نکته که‏


(صفحه 135)

دوستى با دشمنان پیامبر(ص)خلاف ایمان است، موقعیت اهل بیت و اوضاع و احوال مردم شام را مورد بررسى قرار داده و از مجلس یزید و خطبه حضرت زینب(ع)در آن مجلس سخن به میان آورده است.دوستى اهل بیت، خطبه‏هاى امام سجاد(ع)در مجلس یزید و در شام، اعتراض به یزید از سوى اطرافیان در خصوص رفتار و اعمال ناشایست نسبت به خاندان پیامبر، رسواییهاى یزید پس از این افشاگریها، و دیگر خوادث مرتبط با کاروان اهل بیت، بازگشت به مدینه و عبور از کربلا، بیمارى محمد حنفیه، اهمیت سوگوارى امام حسین(ع)، تأثیر نهضت عاشورا، جسارت و جنایات متوکل عباسى از دیگر مباحث این کتاب است.مؤلف در پایان پس از پایان مطالبى متنوع و اشاره به شهادت امام زین العابدین(ع)فضایل و مناقب امام رضا و شرح حال زندگى او را مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهد.
عاملى، سید جعفر مرتضى(1363-)

ع 126-الصحیح من سیرة النبى الأعظم(ص)، 12 جلد/جلد دوازدهم، بیروت:دار السیرة، چاپ اول، 348 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:67153 B
پیامبر اسلام(ص)-سیره پیامبر

پژوهشى است درباره مصداق حدیث افک.نویسنده در این اثر با استفاده از منابع تاریخى به جوانب مختلف این حدیث پرداخته است.وى نخست، به بررسى اسانید حدیث افک پرداخته و با توجه به نقل این حدیث در مجامع روایى اهل سنت و انتساب این قصه تاریخى به عایشه، بى‏اعتبار بودن آن را ثابت و راویان حدیث را وابستگان عایشه معرفى کرده است.نویسنده سپس به بررسى دیدگاه شیعه در این قصه پرداخته و با توجه به روایات این باب مصداق و شأن آن را ماریه همسر پیامبر دانسته است.
عاملى، سید جعفر مرتضى(1363-)

ع 127-على علیه السلام و الخوارج، تاریخ و دراسة، 2 جلد، المرکز العالمى للدراسات الإسلامیة، عربى، وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:67112 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:چاپ اول، 420 ص

جلد 2:چاپ اول، 391 ص، منابع 347-375
مارقین؛خوارج-عقاید خوارج(ادیان و فرق)

پژوهشى است درباره خوارج و دیدگاههاى آنان و موضع امام على(ع)درباره آنان.نویسنده با بهره‏گیرى از منابع تاریخى، ابتدا به فسق و فجور خوارج پرداخته و این تصور که آنان افرادى زاهد و بى‏رغبت به امور دنیا بوده‏اند را نادرست دانسته و سپس به بررسى تاریخى خوارج و دیدگاههاى آنها در عهد اموى و عباسى پرداخته است، دیدگاه خوارج در مورد مسائل کلامى و فقهى چون شفاعت، امامت امام جابر، امامت زن، تکفیر مؤمن، تقیّه، اجماع، اجتهاد و قیاس از دیگر محورهاى این پژوهش است، نویسنده در پایان با اشاره به شهادت على(ع)بر این باور است که این قتل از سوى یهود و معاویه طراحى و به وسیله ابن ملجم اجرا شد.
علم الهدا، سید مرتضى على بن الحسین (355-436)

ع شرح القصیدة المذهبّة.(شماره 44)

اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت
غفارى، حسین(1310-)

129-جلوه‏هایى از روش‏هاى چهارده معصوم(ع)، امام على، امام حسن مجتبى و امام حسین سید الشهداء(ع)، تهران:نشر احسن، چاپ اول/1000 نسخه، 240 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:14000 ریال.

شابک:6-8-93607-964

کنگره:8 J 7 HG L35/37 PB

دیویى:951/297

کد پارسا:70576 B
اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت؛داستان‏هاى اخلاقى (اخلاق اسلامى)

داستانها و ماجراهایى است از زندگانى سه امام بزرگوار: امام على(ع)و حسن و حسین(ع).نویسنده امامان معصوم را الگوهایى برتر براى همه زمانها مى‏داند که مجهز به علوم اولین و آخرین‏اند.وى با بهره‏گیرى از کتابهاى روایى و تاریخى، به جمع‏آورى داستانها و ماجراهاى تاریخى‏اى از این سه امام(ع)مى‏پردازد.کتاب بیانگر الگوهاى گوناگونى‏


(صفحه 136)

در سیاست، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد، کشوردارى، دادخواهى، تعلیم و تربیت از رفتارهاى این سه امام بزرگوار است.
غفارى، حسین(1310-)

128-جلوه‏هایى از روش‏هاى چهارده معصوم(ع)، پیامبر گرامى اسلام(ص)و حضرت فاطمه زهرا(س)، تهران:نشر احسن، چاپ اول/1000 نسخه، 208 ص، فارسى، رقعى(شمیز).

شابک:8-7-93607-964

کنگره:8 J 7 HG L9/22 PB

دیویى:93/297

کد پارسا:70583 B
پیامبر اسلام(ص)-سیره پیامبر؛داستان‏هاى اخلاقى (اخلاق اسلامى)؛فاطمه زهرا(س)-سیره فاطمه زهرا(س)

گزارش و تبیین جلوه‏ها و داستانهایى از روشهاو گفتارهاى نبى مکرم اسلام و دخت گرامى آن حضرت است که با استناد به برخى از کتابهاى سیره‏نگارى و حدیثى فریقین در قالب داستان ارائه شده است.نویسنده گرازش خود را، از سیره سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى پیامبر(ص)و زهراى اطهر را در سه بخش فضایل پیامبر گرامى اسلام، جلوه‏هایى از روشهاى پیامبر اسلام و سیره امّ ابیها، فاطمه زهرا(س) تدوین کرده است.
غفارى، عبد الرسول

ع 130-الخبر الیقیت فى سیرة امیر المؤمنین، جلد 1، قم:مؤسسة انصاریان للطباعة و النشر، چاپ سوم/ 2000 نسخه، 196 ص، عربى، رقعى(شمیز).

شابک:6-494-438-964

کنگره:2 HK 7 HG L37 PB

دیویى:951/297

کد پارسا:70762 B
امام على(ع)-سیره امام على(ع)

پژوهشى است مختصر درباره زندگى، سیره على، سیرت و فضایل، مناقب و اخلاق حکومتى امیر مؤمنان على علیه السلام.نویسنده با استناد به روایات، زندگى پرفراز و نشیب حضرت امیر را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

وى سپس به بیان گفت‏وگوهاى حواریون على با معاویه پرداخته و در پایان نیز، اشعارى را که شاعران عرب درباره آن حضرت سروده‏اند ضمیمه کتاب خود کرده است.سرفصلهاى کتاب عبارت‏اند از:ولادت و سیره و سیرت، عدل و زهد، قضاوت امام، اقوال نبى درباره على، دوستى و شجاعت على(ع).
فقیه ایمانى، مهدى

ع 131-الإمام على(ع)فى آراء الخلفاء، ترجمه یحیى کمالى بحرانى، قم:مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول/2000 نسخه، 223 ص، عربى، وزیرى(شمیز)، منابع: 209/223.

شابک:9-50-6289-964

کنگره:8043 A 7 F L35/37 PB

دیویى:951/297

کد پارسا:70517 B

عنوان متن نقد شده: امام امیر المؤمنین على علیه السلام از دیدگاه خلفاء فقیه ایمانى، مهدى
فضائل امام على از دیدگاه خلفا

پژوهشى درباره منزلت امام على(ع)در دیدگاه خلفاى راشدین و حاکمان بنى امیه و بنى عباس است که با استناد به منابع معتبر اهل سنت تدوین شده است.کتاب حاضر ترجمه عربى کتاب امام امیر المؤمنین على(ع)از دیدگاه خلفاء است.نویسنده با بهره‏گیرى از منابع تاریخى و روایى به روایاتى که خلفا و حاکمان اموى و عباسى در شأن على(ع) نقل و یا اعترافاتى که درباره مقام او کرده‏اند و یا سؤالاتى که در مشکلات خود از امام على(ع)پرسیده‏اند پرداخته و برترى امام على(ع)را نه تنها به عنوان یک مرجع فکرى، بلکه یگانه مرجع در تمام امورى ثابت کرده است.این روایات و اعترافات درباره ولایت على(ع)و اولویت او به خلافت، منزلت امام على(ع)در نزد پیامبر، اعتراف به سابقه او در ایمان و جهاد و اعتراف به مقام علمى وى در مسایل گوناگون است.حاکمان اموى و عباسى از جمله عمرو بن عبد العزیز و مأمون عباسى احادیث منزلت، سد ابواب، غدیر و طایر مشوى را نقل نموده و اعتراف به فضل على(ع)و احقیت او به خلافت کرده‏اند.
قرشى، باقر شریف(1926-)

ع 132-موسوعة الإمام امیر المؤمنین على‏


(صفحه 137)

بن ابى طالب علیه السلام، 11 جلد در 8 مجلد جلد، موسسة الکوثر للمعارف الإسلامیة، 2000 نسخه، عربى، وزیرى(گالینگور).

کد پارسا:67109 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:عنوان فرعى:نشأته و فضلة فى القرآن و السنه، چاپ اول، 232 ص

جلد 2:جزء 2، عنوان فرعى:الإمام فى عهد النبى و فترة الخلافه، چاپ اول، 288 ص

جلد 3:جزء 3، عنوان فرعى:من تفسیر الإمام للقران الکریم، چاپ اول، 277 ص

جلد 4، جزء 4، عنوان فرعى:من ادعیة الإمام، 132 ص

جلد 5:جزء 5، عنوان فرعى:مسند الإمام، چاپ اول، 152 ص

جلد 5:جزء 6، عنوان فرعى، وصایاه التربویة و مواعظه، چاپ اول، 134 ص

جلد 6:جزء 7، عنوان فرعى:من ترائة العلم و التعلیم و المغیبات، چاپ اول، 144 ص

جلد 6:جزء 8، عنوان فرعى:احتجاجات و مناظرات الإمام، چاپ اول، 167 ص

جلد 7:جزء 10، عنوان فرعى:ولاته و عماله، چاپ اول، 176 ص

جلد 7:جزء 9، عنوان فرعى:من ذخائر الفکر الإسلامى قضاء الإمام، چاپ اول، 109 ص

جلد 8:جزء 11، عنوان فرعى:حکومة الإمام، چاپ اول، 319 ص، منابع 297-319
دائره المعارف‏ها

پژوهشى است درباره جایگاه علمى امام على(ع). نویسنده با بهره گرفتن از کلمات امام على(ع)به ویژه کتاب نهج البلاغه و با اشاره به اهمیت و ارزش علم و مذمت اهل رأى و بدعت به مقام علمى امام على(ع)در زمینه‏هاى مختلف مى‏پردازد و نتیجه مى‏گیرد که آن حضرت در علوم گوناگون مثل نحو، فقه، تفسیر، نجوم، حیوان‏شناسى، کلام، طبّ، فلسفه و طبیعت‏شناسى یگانه عصر بود.نویسنده با اشاره به پیشگوییهاى آن حضرت در شهادت امام حسن(ع)و امام حسین(ع)و میثم و رشید الهجرى و استیلاى بنى امیه و بنى عباس و حتى حکومتهاى قرامطه و آل بویه و تاتار.علم آن حضرت را الهاماتى از مواهب پروردگار و نسخه‏ایى از علوم و حکمت پیامبر اسلام مى‏داند.وى در جزء دوم کتاب با اشاره به احتجاجات آن حضرت با خلفا در شایستگى خود به مقام خلافت و امامت به مناظرات آن حضرت با ارباب ملل و نحل از جمله علماى یهود و نصارا و زنادقه و منجمان مى‏پردازد و اعتراف آنان به موقعیت علمى آن حضرت را بهترین دلیل بر مرجعیت فکرى آن حضرت در امامت و هدایت انسانها مى‏داند.
قرشى، باقر شریف(1926-)

ع 133-نفحات من سیرة ائمة اهل البیت(ع)، قم: دار الهدى، چاپ اول/1500 نسخه، 435 ص، عربى، وزیرى(گالینگور).

شابک:0-77-5902-964

کنگره:7 N 4 HG L5/36 PB

دیویى:95/297

کد پارسا:70633 B
اهل بیت(ع)-سیره اهل بیت

کریمیان صیقلانى، على(1346-) 134-عروج عاطفه، قم:مرکز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول/1000 نسخه، 279 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:14000 ریال، فهارس: آیات، اعلام، منابع:265-279.

کنگره:4 A 4 K L75/41 PB

کد پارسا:70553 B
امام حسین(ع)-زندگى‏نامه امام حسین(ع)- شهادت امام حسین(ع)

این اثر قیام امام حسین(ع)را از زوایه عرفانى و روحى کاوش کرده است.نگارنده این رخداد بزرگ عالم اسلام را بر پایه رویکرد پژوهشى خود، ذیل مبحث معنا و مفهوم انقلاب عاطفى حسینى بررسى کرده و ویژگیهاى عاطفى آن و چگونگى ابلاغ و انتقال پیام این حماسه الاهى و انسانى را شرح داده و ضمن آن، وجه تمایز عاطفه دینى با مکتبهاى عاطفه‏گرا را مورد بحث قرار مى‏دهد.مؤلف معتقد است بقاى شریعت و احیاى ارزش متعالى و افشاى ماهیت حقیقى استبداد و ظلم‏ستیزى، از جمله اهداف این انقلاب عاطفى هستند.وى در ادامه عوامل موثر در شکل‏گیرى انقلاب حسینى، نقش معصومان و یاران در تدارک و زمینه‏سازى، تحقق و پیروزى آن، استمرار و تدوام پیام آن به عصرها و نسلها را یادآور مى‏شود.روشهاى دستیابى به اهداف انقلاب عاطفى حسینى نظیر روضه‏خوانى و مرثیه‏خوانى، تعزیه‏خوانى


(صفحه 138)

و اهدف آن، تاریخچه پیدایش تعزیه در ایران مورد بحث قرار مى‏دهد.نویسنده در پایان به تشریح و تحلیل آسیب‏شناسى این انقلاب عاطفى و فواید تحریک عواطف براى حماسه حسینى مى‏پردازد.
کزار، لاورنس آى

E 135-نخستین زندگینامه‏هاى پیامبر و نویسندگان آنها، پرینستون:انتشارات داروین پرس، 196 ص، انگلیسى، رقعى(گالینگور).

کد پارسا:24845 B

عنوان لاتین:

dna tehporP eht fo seihpargoiB tseilraE srohtuA riehT
پیامبر اسلام(ص)-سیره‏نگارى نبوى؛سیره نویسى(تاریخ و جغرافى)

این کتاب، چگونگى ظهور و سیر تحولات تاریخ نگارى و سیره‏نویسى را بررسى مى‏کند.نویسنده، انگیزه‏هایى را که باعث ایجاد سنت سیره‏نویسى در میان مسلمانان شده را بیان کرده و مهم‏ترین کتابهاى سیره و شیوه منحصر به فرد مؤلفان آنها را در تدوین آثار خود توضیح مى‏دهد.وى در ادامه به تراجم و الگوهاى حاکم بر شرح حال‏نویسى مى‏پردازد و برجسته‏ترین آثار این نوع ادبى را از آغاز تا قرن سوم هجرى، مقارن با تألیف طبقات ابن سعد، معرفى مى‏کند.
مبارک، فاطمه بنت ابراهیم

ع 136-نور الولایة فى رثاء النبى(ص)و اهل بیت الهدایة، جلد اول:قم:دار التفسیر، چاپ اول/ 1000 نسخه، 117 ص، عربى، وزیرى(شمیز).

شابک:6-21-7866-964 دوره

4-53-7866-964 ج 1

کد پارسا:70656 B
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت؛دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)؛پیامبر اسلام(ص)-مدایح و مراثى پیامبر

مجموعه سروده‏هایى در مدح و مرثیه پیامبر و اهل بیت(ع)است.شاعر در قالب قصیده و مثنوى و با زبان عربى محلى به مناقب و مراثى پیامبر و خاندان وى به ویژه امام حسین(ع)و یاران آن حضرت پرداخته است.وى پس از اشاراتى به مراثى پیامبر و امام على(ع)و فاطمه(س)و امام حسن(ع)همراه کاروان حسینى گشته و منزل به منزل از مدینه به مکه و از آنجا به کربلا مصایب و مراثى آنان را در قالب سروده و شعر بیان کرده است، و در ضمن، مراثى کاروان اسیران این نهضت خونین از جمله زینب کبرا را بیان کرده است.شاعر در پایان به مراثى امام سجاد، امام باقر، و امام رضا(ع)و حضرت معصومه(س)اشاره کرده و مدایحى از پیامبر، امام على(ع)و حضرت زینب را نقل کرده است.
مرادى، محمد(1337-)(به کوشش)

137-دانشنامه امیر المؤمنین(نمایه‏ها)، ویراسته محمد هادى خالقى، جلد 13، قم:سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، چاپ اول/2000 نسخه، 558 ص، فارسى، وزیرى (گالینگور)، منابع:503-558، فهارس:آیات، اشخاص، مکانها، قبایل، ایام.

شابک:1-84-7489-964

کنگره:90411381 M 3 M L35/7 PB

دیویى:951/297

کد پارسا:70774 B

شناسنامه و فیپا و عنوان روى جلد به روش فنى تدوین نشده است.
نمایه دانشنامه امیر المؤمنین

نمایه موضوعى و طبقه‏بندى مطالب و اطلاعات دانشنامه امام امیر مؤمنان است.نمایه‏ساز تمام آن دسته از مطالب کتاب را که ارزش تحقیقى داشته و براى کاربران نکته‏اى در برداشته به ترتیب حروف الفبا به گونه‏اى که همه مطالب مربوط به یک موضوع را در زیر مدخل اصلى نمایه‏سازى کرده است.وى به عنوانهاى موجود در کتاب پاى‏بند نبوده، بنابراین، شمارى از مدخلها و موضوعها از دامنه گسترده‏اى برخوردار شده و در عنوانهاى متعددى دسته‏بندى شده با عنوانهاى ریزترى زیر همان مدخل آمده‏اند.تلاش وى، بر این بوده که نمایه‏ها را از مفاهیم متن اخذ نماید گرچه در مواردى هم از متن استفاده نشده است.نمایه آیات، اشخاص، اماکن، ایام، قبایل و موضوعات، به صورت مجزا تنظیم شده است.نمایه‏ساز تلاش کرده در تنظیم نمایه‏ها از زبان رایج ادب فارسى استفاده نماید.


(صفحه 139)

مسعودى، مجید(1332-)

138-از قبیله خوبان کمیل بن زیاد نخعى به انضمام وصیت على(ع)به کمیل، قم:دلیل ما، چاپ اول/3000 نسخه، 135 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها: 6000 ریال، منابع:133-135.

فروست:اصحاب امیر المؤمنین(ع)-1

شابک:2-013-397-964

کنگره:6 A 5 M L6/28 PB

دیویى:942/297

کد پارسا:70622 B
کمیل بن زیاد-زندگى‏نامه کمیل بن زیاد؛امام على(ع)-وصایاى امام على(ع)

شرح حال و بیان فضایل و ویژگیهاى کمیل بن زیاد نخعى از یاران مخلص امام على(ع)است.نویسنده با بهره‏برى از منابع تاریخى و کتابهاى تذکره و سیره در ضمن سه فصل ابتدا از آشنایى کمیل با امام على(ع)سخن مى‏گوید و این آشنایى را از زمانى ذکر مى‏نماید که امام على به عنوان قاضى و نماینده پیامبر(ص)در یمن به سر مى‏برد.در فصل دوم، دوران جوانى کمیل و شرکت او در جنگهاى جمل و صفین و در کنار امام على و رسیدن او به کمال و رشد را بازگو مى‏نماید.نویسنده با اشاره به دعاى کمیل و گفت‏وگوى امام على با وى درباره تقسیم مردم به عالمان ربانى و متعلم و افراد احمق و نادان آن را نشانه شایستگى کمیل در دریافت معارف عمیق و والا از استاد خود ذکر مى‏کند و وى را مردى مبارز و سالکى حق‏پو مى‏داند که در دو جبهه سلوک و سیاست حرکت مى‏کند.وى، در فصل پایانى با اشاره به وصیت امام على(ع)به کمیل ضمن تشریح این وصیت آن را تجارتى سودمند براى سالکان طریقت مى‏کند.
مسعودى، مجید(1332-)

139-سه رفیق:حبیب بن مظاهر، میثم تمار، رشید هجرى، قم:دلیل ما، چاپ اول/3000 نسخه، 141 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:6000 ریال، منابع:139-141.

فروست:اصحاب امیر المؤمنین(ع)-2

شابک:4-012-397-964

کنگره:6 A 5 M L6/28 PB

دیویى:94/297

کد پارسا:70621 B

عنوان لاتین:

sdneirF3
اصحاب امام على(ع)

سر گذشت و شرح حال سه تن از یاران و همراهان وفادار امام على(ع)و اهل بیت است.نویسنده با بهره‏گیرى از منابع تاریخى در ضمن سه فصل ابتدا به شرح حال و مبارزات حبیب بن مظاهر از نوجوانى تا هنگام پیرى به ویژه قسمت پایانى عمر او در حمایت از امام حسین(ع)در نهضت عاشورا پرداخته و تلاش وى در جذب نیرو براى امام حسین(ع)را بازگو مى‏کند.فصل دیگر این کتاب به میثم تمار اختصاص دارد.نویسنده میثم را ایرانى مى‏داند که در رکاب على(ع)و در جنگهاى جمل و صفین و نهروان همرزم و فرمانده سپاه امام على بود و او نه تنها در میدان نبرد که از جمله راویان حدیث است.فصل پایانى کتاب شرح حال رشید هجرى است، او نیز از دوستان قسم خورده اهل بیت به ویژه امام على و فرزندان اوست که در این راه جان و خود را تقدیم کوى دوست نمود.
مصباح یزدى، محمد تقى(1313-)

140-در پرتو ولایت، قم:مرکز انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول/3000 نسخه، 352 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:17500 ریال، فهارس: آیات، احادیث، کتب....

شابک:5-86-5883-964

کنگره:4 D 6 M L35/37 PB

کد پارسا:70556 B
امام على(ع)-حکومت امام على(ع)؛امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-ولایت امام على(ع)

گفتارهایى است در باب ولایت امیر مؤمنان(ع)که بانگرشى ویژه، به بعد سیاسى آن پرداخته شده.این گفتارها که حاصل سخنرانیهاى آقاى مصباح یزدى است، در هفده بخش به بررسى ابعاد و شئون ولایت امیر مؤمنان پرداخته است.نویسنده، در بخشهاى نخستین به فضایل و ویژگیهاى شخصى امام على(ع)پرداخته و شبهاتى را در این زمینه پاسخ‏


(صفحه 140)

گفته است.وى، پس از بررسى منشاء مشروعیت حکومت امام على، سقیفه را نقطه آغازین سکولاریسم در اسلام و عبرتى مهم براى مسلمانان در تاریخ اسلام مى‏داند و به بررسى عوامل مخالفت با امیر مؤمنان در دوران حکومت ایشان مى‏پردازد.رفتار و عملکرد سیاسى آن حضرت پس از رحلت پیامبر(ص)و نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامى، از مباحث مهم، این گفتارهاست.
مظفرى(ورسى)، حیدر

141-مادران چهارده معصوم علیهم السلام، ویراسته عباس عبیرى، قم:مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول/2000 نسخه، 243 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها: 10000 ریال، منابع:235-243.

شابک:4-22-7741-964

کنگره:2 M 6 M L36 PB

دیویى:95/297

کد پارسا:70516 B
مادران اهل بیت(ع)؛مادر پیامبر؛آمنه(س)-زندگى‏نامه (شخصیت‏شناسى)

شرح و بررسى زندگانى مادران این بزرگواران موضوع تحقیق این نوشتار است.نگارنده کوشیده تا با بهره‏گیرى از منابع تاریخى و حدیثى، ویژگیهاى اخلاقى، فردى و اجتماعى و نکات تربیتى و تأثیرگذار آنان را براى پیروان مکتب اهل بیت به تصویر بکشد.این کتاب در سیزده فصل با عنوانهاى آمنه مادر پیامبر(ص)، خدیجه مادر فاطمه زهرا(س)، فاطمه بنت اسد مادر امام على(ع)، فاطمه مادر امام حسن و امام حسین(ع)، شهربانو مادر امام سجاد(ع)، فاطمه، مادر امام باقر(ع)، ام فروه مادر امام صادق(ع)، حمیده مادر امام کاظم(ع)، نجمه مادر امام رضا(ع)، خیزران مادر امام جواد(ع)، سمانه مادر امام على النقى(ع)، سلیل مادر امام حسن عسگرى(ع)، نرجسن مادر امام زمان(عج)سامان یافته است.
مقدس اردبیلى، احمد بن محمد(-993 ق)

حدیقه الشیعه.(شماره 450)
ملامحمدى، مجید(1347-)

چه شمشیر زیبایى، داستان‏هایى از زندگى امام على(ع).(شماره 25) داستان‏هاى زندگى امام على
موسوى، ام سید نور

ع 142-دیوان مراثى الأولیاء، 4 جلد/جلد اول-چهارم، قم:انوار الهدى، چاپ اول/1200 نسخه، عربى، وزیرى(شمیز). شابک: X -94-6223-964 دوره

کد پارسا:70426 B
ویژگى مجلدات

جلد 1:شابک 3-92-6223-964، 224 ص

جلد 2:شابک 1-93-6233-964، 336 ص

جلد 3:شابک 8-95-6223-964، 303 ص

جلد 4:شابک 6-96-6223-964، 239 ص
اهل بیت(ع)-مدایح و مراثى اهل بیت؛دیوان‏ها و مجموعه‏هاى شعر-مجموعه‏هاى شعر عربى(ادبیات)

شامل مجموعه اشعار و مراثى درباره اهل بیت است که از سوى یکى از بانوان شاعر سروده شده و در آنها به مدح و ثناى اهل بیت و بیان فضایل و مظلومیت آنها پرداخته و مواعظى را نیز، در قالب اشعار ارائه مى‏دهد.جلد نخست این مجموعه در بردارنده مدح پیامبر(ص)و امام على(ع)و حضرت زهرا و سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبى(ع)است.جلد دوم، شامل رثاى امام حسین و اهل بیت آن حضرت و بیان مظلومیت و حماسه آفرینان صحنه غم‏انگیز عاشوراست. جلد سوم، به ترسیم چگونگى و مراحل اسارت اهل بیت امام حسین(ع)و بازگشت آنها به کربلا مى‏پردازد، و جلد چهارم نیز، در مدح و ستایش و بیان برخى از فضایل و مظلومیتهاى دیگر امامان شیعه از امام سجاد تا حضرت امام حسن عسگرى و برخى از فرزندان آن بزرگواران است.
موسوى، محب الإسلام(1321-)

143-محبوب عالم یا موعود امم.هفده گفتار درباره حضرت ولى عصر صاحب الزمان(عج)، تهران:مرکز فرهنگى انتشاراتى منیر، چاپ اول/3000 نسخه، 269 ص، فارسى، وزیرى(شمیز)، بها: 20000 ریال.

شابک:0-23-7965-964


(صفحه 141)

کنگره:3 M 25 V L51 PB

دیویى:959/297

کد پارسا:70586 B
منابع مهدویت-منابع جامع مهدویت

این اثر تنظیم و حاصل چند سخنرانى و برخى از گفتارهاى پراکنده‏اى است که مؤلف در مجالس مختلف درباره امام زمان(عج)ارائه کرده است.مؤلف در تنظیم و تبویب این مجموعه که برگرفته از سخنرانیها و پرسش و پاسخهاى وى بوده ابتدا خلاصه‏اى از زندگانى امام دوازدهم و چگونگى ازدواج و خواستگارى امام حسن عسگرى(ع)از مادر امام را مطرح کرده و در پى آن اسباب غیبت امام به همراه پرسشهایى در باب نام و نسب، ویژگیها، طول عمر و چگونگى دیدن آن حضرت را بیان مى‏کند.اخبار غیبى قرآن از مهدى(عج)قرآن و امام زمان، وظایف مؤمنان در مقابل امام زمان، فلسفه غیبت، دلایل وجود او، نشانه‏هاى ظهور و بحثى مختصر درباره کتابنامه آن حضرت از جمله مباحث مهم این نوشتار است.
مهدیزاده، میرستار

144-سفرهاى شگفت‏انگیز ائمه(ع)به عوالم عجیب، ویراسته محمد حسن استادى مقدم، قم: خادم الرضا(ع)، چاپ اول/3000 نسخه، 280 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، منابع:278-280.

شابک:5-24-5912-964

کد پارسا:69290 B

عنوان لاتین:

heB eamE-A ezignA tfgehS eyahrafaS bijA hemelavA
اهل بیت(ع)-فضائل اهل بیت-کرامات اهل بیت(ع)

موضوع این کتاب داستانى، بیان معجزات شگفت‏انگیز امامان شیعه(ع)و معرفى مقام والاى عرفانى و تواناییهاى معجزه‏آمیز آنان است.نویسنده از میان انواع معجزاتى که به امامان شیعه نسبت داده شده، به گزینش آن دسته‏اى روى آورده که به نوعى مربوط به سیر در ملکوت عالم دنیا و آخرت دارد.با این حال به جز مواردى اندک مستند خود را عرضه نمى‏کند.در مقدمه کتاب بحثى مختصر در معرفى مقام تکوینى امامان معصوم و شدت نیاز جامعه به آنها ارائه شده و به دنبال آنان به ارائه مطالبى درباره عوالم پنج‏گانه هستى در عرفان نظرى(انسان کامل، خلقت و...)و سفرهاى شگفت‏انگیز پیامبر(ص)و اهل بیت و داستانهایى درباره معجزات مختلف امامان عرضه کرده و در پایان مطالبى در زمینه ویژگى دوستى امامان و راه دیدن آنها در خواب و بیدارى عرضه شده است.
مهرى، سید محمد جواد(1326-)

145-خاطرات مدرسه، قم:بنیاد معارف اسلامى، چاپ سوم/3000 نسخه، 272 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها: 9000 ریال.

شابک:2-44-7777-964

کنگره:2 HK 96 M L5/222 PB

دیویى:452/297

کد پارسا:70727 B
امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-امامت امام على(ع)

این نوشتار به طرح و بررسى موضوعات متنوع اعتقادى و کلامى و عبادى که نویسنده طى جلسات متعدد با معلمش در دوران دبیرستان داشته است، مى‏پردازد.وى نخست درباره تفسیر آیه ولایت با استناد به آیات قرآن سخن گفته و مطالبى را که در این زمینه بین او و استاد رد و بدل شده بیان مى‏کند.سپس به تعریف زکات با توجه به آراى مفسران پرداخته و درباره ایمان نبوت و پیامبر(ص)، تصریح پیامبر به ولایت على(ع)، على و ماجراى سقیفه، فضیلت امام على(ع) در دانش و پاسخ‏گویى به پرسش حاضران، و دیگر مسائل مرتبط با این موضوع، به تفصیل بحث مى‏کند.نگارنده در جلسات پایانى به بررسى حدیث ثقلین، شناخت اهل بیت(ع)، پیامبر با استناد به آیات و احادیث و ارائه دیدگاههاى مفسران و محدثان در این زمینه پرداخته است.
میر حسینى، سید على نقى

جاى پاى آفتاب، داستانهایى برگزیده در ارتباط با معصومین(ع).(شماره 27) داستان‏هاى اخلاقى زندگى ائمه
نادم، محمد حسن(1341-)

خاستگاه فرهنگى نهج البلاغه.(شماره 177) امام على(ع)-حکومت امام على(ع)


(صفحه 142)
نجفى، هادى(1342-)

146-اندوخته خداوند(چهل حدیث درباره عدالت‏گستر جهان)، ترجمه جویا جهانبخش، تهران: حروفیه، چاپ اول/3100 نسخه، 371 ص، فارسى، وزیرى (گالینگور)، منابع:357-371، کتابنامه:در پایان هر حدیث.

شابک:6-29-7700-964

کنگره:4041 A 3 N L9/143 PB

دیویى:218/297

کد پارسا:70595 B

عنوان متن ترجمه شده:

الاربعون حدیثا من یملاء الارض قسطا و عدلا
ائمه(ع)-امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)-امام مهدى(عج)در حدیث؛احادیث فضائل اهل بیت(ع)(حدیث)

مجموعه‏اى است از احادیث امامان معصوم(ع) درباره امام مهدى(عج).کتاب در دو فصل:گفتارها، و احادیث سامان یافته است.گردآورنده در بخش نخست به مسائل کلامى درباره امام مهدى پرداخته و مهدویت را در باور امامیه و نیز، نزد اهل سنت و جماعت بررسى کرده است. در بخش دوم، چهل حدیث از امامان معصوم(ع)درباره امام مهدى(ع)ارائه و ترجمه شده است.نام کتاب برگرفته از عبارت قرآنى بقیة اللّه است.
نعیم آبادى، غلامعلى(1323-)

غدیر در آینه تاریخ براساس منابع اهل سنت.(شماره 179)

امام على(ع)-فضائل امام على(ع)-امامت امام على(ع)
هاشمى، على بن حسین(1908-1972)

ع 147-الحسین(ع)فى طریقه الى الشهادة، قم:گوهران، چاپ اول/1000 نسخه، 251 ص، عربى وزیرى (شمیز)، بها:20000 ریال، منابع:250-251.

شابک:0-5-95951-964

کنگره: H L4/1 PB -516 H

دیویى:953/297

کد پارسا:70632 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)

تاریخ زندگانى امام حسین(ع)و قیام آن حضرت و توضیح حرکت امام از مکه به عراق و منازل و موقعیتهایى که کاروان حسینى در مسیر حرکت خویش در آنجا فرود آمده است.اثر حاضر، شرحى است بر منظومه‏اى در همین موضوع از نویسنده‏اى گمنام که به شرح منازل و مکانهاى که کاروان امام حسین در آنها قدم نهاده پرداخته است.این منظومه با نثرى روان و قلمى حزین درباره حرکت حسین و در رثاى آن حضرت سروده شده است.نویسنده در این کتاب با استفاده از منابع تاریخى ضمن توضیح و تشریح منظومه فوق به تفصیل درباره هریک از این 38 منزل با ارائه نقشه مى‏پردازد و با توضیح و تشریح این مکانها از نظر تاریخى و جغرافیایى به خطبه‏ها و مواعظ امام، براى ساکنان این منازل و سفیران و فرستادگان امام حسین به نواحى مختلف و عشایر عرب مى‏پردازد.فرود امام حسین در آخرین منزل(کربلاى فعلى)و بررسى تاریخى این مکان و سخنان امام با مردم کوفه و سپاه یزید و در نهایت برخورد خونین دو سپاه و شهادت امام حسین(ع)و یاران وفادارش پایان بخش کتاب است.
هاشمى شهرستانى، سید عمران(1347-)

148-شناختى از امام زمان در آیات و روایات، جلد 1، قم:انتشارات پیام حجت، چاپ اول/3000 نسخه، 126 ص، فارسى، رقعى(شمیز)، بها:5000 ریال.

شابک:07-951400-964

کنگره:9452 M L104 PB

دیویى:159/297

کد پارسا:70764 B
ائمه(ع)-امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)-امام مهدى(عج)در قرآن؛ائمه(ع)- امام مهدى(عج)-فضائل امام مهدى(عج)-امام مهدى(عج) در حدیث

بررسى وجود امام زمان با استناد به آیات و احادیث معصومان است.نویسنده با انتخاب چهل آیه از قرآن و چهل حدیث از میان احادیث پرشمار درباره حضرت مهدى و اصحابش و مسائل را مورد استدلال و تحقیق قرار داده است.سرفصلهاى کتاب عبات‏اند از:اسامى و القاب امام زمان، وسعت علم امام،


(صفحه 143)

مدعیان مهدویت، اعتقاد شیعه درباره امام زمان، شناختى از حضرت مهدى در تفسیر آیات، مشخصات اصحاب امام زمان و در پایان، احادیث انتخاب شده به صورت موضوعى تفکیک و بیان شده است.وى مقام حضرت مهدى را در قالب اشعار از امام خمینى نیز، در صفحات پایانى آورده است.
هاشمى‏نژاد، سید عبد الکریم(1311-1360)

149-درسى که حسین(ع)به انسان‏ها آموخت، تهران:مؤسسه انتشارات فراهانى، چاپ سیزدهم/3000 نسخه، 464 ص، فارسى، وزیرى(گالینگور)، بها:25000 ریال.

شابک:5-22-6500-964

کنگره:4 D 2 H L5/41 PB

دیویى:9534/297

کد پارسا:91667 B
امام حسین(ع)-قیام امام حسین(ع)-تاریخ قیام امام حسین(ع)؛اهداف قیام امام حسین(ع)

قیام حسین بن على(ع)از نظر تاریخى و اجتماعى، سیاسى و فرهنگى هنوز هم مى‏تواند موضوع بحثهاى جذاب عقیدتى و کلامى قرار گیرد.نگارنده این نهضت مقدس ار حساس‏ترین فراز تاریخ بشرى دانسته است.وى عناوین این اثر را زیر مباحث مهمى چون نهضت کربلا چگونه به وجود آمد و موجبات اصلى آن‏چه بود، چرا و چگونه سرنوشت اسلام و قرآن، عدالت و آزادى، انسانیت و فضیلت با این جنبش اصیل پیوند خورده بود، روش و سیاست امام حسین(ع)در آن اوضاع و احوال تاریک و بحرانى، نقش حیاتى و ممتاز کاروان اسیران در رساندن پیام عاشورا به همه عصرها و نسلها مورد پژوهش قرار مى‏دهد.نویسنده براى اینکه بتواند تصویر جامعى از این حماسه بزرگ ترسیم کند، کوشیده است وقایع و رخدادهاى دوران امام على(ع)و امام حسن(ع)را در رویارویى با توطئه‏ها، نیرنگ و فریبکارى‏هاى معاویه به شیوه تحلیل جمع‏بندى کند و زمینه‏ها و مقدمات شکل‏گیرى قیام امام حسین(ع)را از آثار و نشانه‏ها، پیامد و نتایج وقایع تلخ و دردناک دوره‏هاى اولیه تلقى نماید.


(صفحه 144)

پایان مقاله

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما