رسول نور حضرت محمد (ص) - PayanNameh
 
 
 
 
رسول نور حضرت محمد (ص): پايان نامه

رسول نور حضرت محمد (ص) پايان نامهشاخه: اصلی ->

 عنوان پايان نامه
·  داستان پيامبران در عهدين و قرآن و بازتاب آن در ادب فارسى
·  درآمدى برقصص قرآنى
·  توضيح اشارات قرآنى و احاديث و نكات ادبى و عرفانى و اساطيرى مثنوى (دفتر دوم)
·  آيات، احاديث و ادعيه در غزليات و رباعيات فيض كاشانى
·  قصه آدم‏عليه السلام در قرآن
·  گردآورى معراجنامه شعرا و بررسى واژه‏ها، اصطلاحات، آيات و احاديث آن
·  مطالعه تطبيقى در قصص قرآن و آثار و مدارك فرهنگى در سرزمين انبياء (ع)
·  مفهوم دنيا در كلام‏الله مجيد و احاديث معصومين (ع) و تجلى آن در مثنوى معنوى
·  مقايسه قصص انبياء ميان قرآن، تورات و انجيل
·  نكات صرفى، نحوى و بلاغى قرآن و احاديث مربوط به فضائل اهل بيت‏عليهم السلام در تفسير ميبدى (جلدهاى 9 و 10)

آیا شما مايل به معرفي يك پايان نامه با موضوع پيامبر اعظم (ص) مي باشيد؟ اینجا کلیک کنید تا آنرا به این بخش اضافه کنید.

 شرح پايان نامه
  داستان پيامبران در عهدين و قرآن و بازتاب آن در ادب فارسى

نویسنده: يزدان پرست لاريجانى، محمدحميد.

رشته:  كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى.

 دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران،مركزى.

 استاد راهنما: شعار، جعفر.

سال: 1374

چکیده: در اين پايان نامه قصص انبيا براساس آيات قرآن‏بررسى و با محتواى تورات و انجيل مقايسه شده‏اند.سپس بازتاب اين قصص در ادب فارسى بررسى‏شده‏است.


[ بازگشت به بالا ]

  درآمدى برقصص قرآنى

نویسنده: اشرفى، عباس.

رشته: كارشناسى ارشد.

دانشگاه:  امام ‏صادق‏ عليه السلام.

استاد راهنما: معرفت، محمدهادى .

سال: 1375

چکیده: اهم مباحث اين پايان‏نامه به اين شرح است: بحث‏درباره واژه قصص و مفردات مشابه آن چون حديث،نبأ، مثل و اساطير، جايگاه و اهميت قصص، اهداف‏داستانهاى قرآن شامل: تثبيت قلب پيامبر صلى الله عليه وآله ورسالت او، عبرت‏آموزى، غفلت‏زدايى، بيان اصول‏دعوت پيامبران، شيوه انديشيدن، هدايت و رحمت براى‏مؤمنان و اسوه‏سازى؛ فوائد قصص از آن جمله بيان‏سنتهاى الهى، وحدت دين، روش زندگى، روشهاى‏تبليغ، قصه‏گويى به عنوان يك ابزار تبليغى و استنباطاحكام فقهى؛ تفاوت قرآن با تاريخ و گزارش تاريخى درشيوه‏هاى نقل؛ انواع داستانهاى قرآن شامل داستانهاى‏پيامبران و اقوامشان و داستانهاى غيرپيامبران تقسيم‏كرد كه اين نوع خود شامل اقوام و اشخاص و ملائكه وجن و جانوران مى‏شود. داستانهاى پيامبرانى كه درعهدين آمده است مثل آدم و نوح و ابراهيم و لوط ويعقوب و يوسف و موسى و هارون امتيازات داستانهاى‏قرآن بر داستانهاى عهدين؛ اسلوب قرآن داستانها مانندايجاز، تفصيل، تصريف و تكرار.


[ بازگشت به بالا ]

  توضيح اشارات قرآنى و احاديث و نكات ادبى و عرفانى و اساطيرى مثنوى (دفتر دوم)

نویسنده: درويش على‏نژاد، عليرضا.

رشته:  كارشناسى ارشد زبان وادبيات فارسى.

 دانشگاه:  آزاد اسلامى تبريز .

 استاد راهنما: قره‏بيگلو، سعيدالله.

سال: 1372

چکیده: در اين تحقيق نخست شرح مختصرى درباره تجلى‏آيات قرآن و احاديث و نيز اساطير ايرانى و غيرايرانى‏در ادب فارسى تا هنگام سرايش مثنوى معنوى مولاناجلال الدين رومى آمده، سپس استفاده‏هاى اين شاعرعارف از آيات و احاديث و نكات ادبى و عرفانى واساطيرى مثنوى او تبيين گرديده است.

[ بازگشت به بالا ]

  آيات، احاديث و ادعيه در غزليات و رباعيات فيض كاشانى

نویسنده: سودانى، ناهيد.

رشته:  كارشناسى ارشد زبان و ادبيات‏فارسى.

دانشگاه:  آزاد اسلامى دزفول.

استاد راهنما: سنگرى، محمدرضا.

سال: 1377

چکیده: در اين پايان‏نامه پس از شرح حال فيض و معرفى‏شاگردان، مخالفان، تأليفات و اشعار او طى دو فصل‏ابياتى كه فيض در آنها از آيات، احاديث و ادعيه‏استفاده كرده، ارائه و شرح شده است.


[ بازگشت به بالا ]

  قصه آدم‏عليه السلام در قرآن

نویسنده: ياقوتيان، مهدى.

رشته:  كارشناسى ارشد الهيات و معارف ‏اسلامى، گرايش علوم قرآن و حديث.

 دانشگاه:  آزاداسلامى، واحد تهران مركزى.

 استاد راهنما: حجتى،سيدمحمدباقر.

سال: 1375

چکیده: در اين پايان‏نامه قصه حضرت آدم‏عليه السلام در قرآن‏مورد بررسى قرار گرفته و از اين موضوعات سخن رفته‏است: درباره حضرت آدم‏عليه السلام، آياتى كه مربوط به‏داستان آدم‏عليه السلام و ابليس است، معنى لغوى واژه آدم،خلافت آدم‏عليه السلام، سخن فرشتگان، آفرينش آدم از خاك‏و دميدن روح در او، تعليم اسماء، فرمان سجود، بهشت‏آدم، شجره منهيه، خلع لباس از آدم، مفاد عهد بنى آدم،نسيان و عصيان آدم و هبوط او.


[ بازگشت به بالا ]

  گردآورى معراجنامه شعرا و بررسى واژه‏ها، اصطلاحات، آيات و احاديث آن

نویسنده: عشقى، اقدس.

رشته:  كارشناسى ارشد زبان و ادبيات‏ فارسى.

 دانشگاه:  فردوسى مشهد.

 استاد راهنما :جاويدى.

سال: 1367

چکیده: اين ‏پايان‏نامه در خصوص نوعى از ديوانهاى شعراست كه در آنها موضوع معراج رسول خدا (ص) به نظم‏كشيده شده‏است. عناوين فصول آن عبارتند از: گفتارى‏مختصر درباره احوال و زندگانى آثار شاعران‏معراجنامه، فرهنگ لغات و تركيبات معراجنامه،اصطلاحات عرفانى، فلسفى و منطقى، آيات و احاديث‏در معراجنامه شعراء.

[ بازگشت به بالا ]

  مطالعه تطبيقى در قصص قرآن و آثار و مدارك فرهنگى در سرزمين انبياء (ع)

نویسنده: جلالى، رضا.

رشته:  كارشناسى ارشد.

دانشگاه:  تربيت‏ مدرس.

 استاد راهنما: ابراهيمى دينايى.

سال: 1371

چکیده: در اين پايان‏نامه قصص قرآن با آثار و مدارك‏مكشوفه و مندرجات كتب آسمانى مورد مقايسه قرارگرفته و سوابق واژگان براساس فقه‏اللغه شرح داده‏شده‏است. قصص مورد تحقيق در اين پايان‏نامه درخصوص پيامبران از آدم (ع) تا نوح (ع) است.


[ بازگشت به بالا ]

  مفهوم دنيا در كلام‏الله مجيد و احاديث معصومين (ع) و تجلى آن در مثنوى معنوى

نویسنده: قوتى، ربابه.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث.

دانشگاه:  آزاد اسلامى اراك.

 استاد راهنما : آيتى،سيدمحمدرضا.

سال: 1375

چکیده: در اين پايان‏نامه با استفاده از قرآن، نهج‏البلاغه،تفسير الميزان، تفسير نمونه، شرح نهج‏البلاغه، و تفسيرمثنوى معنوى محمدتقى جعفرى به بررسى مفهوم دنيا،هدف از خلقت دنيا و اينكه دنيا مقدمه آخرت است دردو بعد مادى و معنوى دنيا پرداخته شده‏است.


[ بازگشت به بالا ]

  مقايسه قصص انبياء ميان قرآن، تورات و انجيل

نویسنده: عبدالله ‏پور، نازى.

رشته: كارشناسى ارشد علوم قرآن وحديث.

 دانشگاه:  آزاد اسلامى تهران، شمال .

استادراهنما:  مهديزاده، على.

سال: 1373

چکیده: در اين پايان‏نامه داستان هفت نبى سلف ازديدگاه قرآن بررسى و با مندرجات تورات و انجيل‏مقايسه شده‏است. نويسنده در اين تحقيق مواردى ازتحريفات تورات و انجيل را نشان داده‏است.


[ بازگشت به بالا ]

  نكات صرفى، نحوى و بلاغى قرآن و احاديث مربوط به فضائل اهل بيت‏عليهم السلام در تفسير ميبدى (جلدهاى 9 و 10)

نویسنده: آسيابى حقى، جواد.

رشته: كارشناسى ارشد زبان و ادبيات ‏فارسى

دانشگاه:  آزاد اسلامى تبريز.

 استاد راهنما: سليم، عبدالامير.

سال: 1376

چکیده: در اين تحقيق نكات صرفى، نحوى و بلاغى آيات‏و احاديث مربوط به فضائل اهل بيت‏عليهم السلام از جلدهاى‏نهم و دهم تفسير كشف الاسرار و عدةالابرار ميبدى‏استخراج و ارائه شده است . اين بخش از تفسير ميبدى‏67 سوره از شورى تا پايان قرآن را دربردارد. در خاتمه‏اين تحقيق فهرستى درباره معانى حروف و مفردات وفهرستى ديگر در زمينه نكات صرفى، نحوى و بلاغى‏تهيه شده است.

[ بازگشت به بالا ]

بنر امروز


تبلیغات


پایگاه های ما

 

حوزه
امام علی (ع)
راهنمای پایگاه های اسلامی
راهنمای پایگاه های نبی اعظم (ص)
راهنمای پایگاه های امام مهدی (ع)
فاضلین نراقی
شبکه اطلاع رسانی نور
نشریه ره آورد نور
ولایت
اندیشوران
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
طوبی گرافیک
نورشاپ (فروشگاه اینترنتی مرکز)


خبرخوان رسول نور

فيد اخبار سايت رسول نور را به خبرخوان خود اضافه کنيد

ارتباط با مدير سايت

کاربر گرامي! لطفا جهت ارتباط با مدير سايت و ارسال پيشنهادات و انتقادات، نامه‌هاي خود را به نشاني پست الکترونيکي Info@Rasoolnoor.com ارسال نماييد.
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما