رسول نور حضرت محمد (ص) - تنها راهكار حل مشكلات بشر توجه به فرامين دينی است
 
 
 
 
 تنها راهكار حل مشكلات بشر توجه به فرامين دينی است

آرشيو اخبار رسول نور2 رايزن فرهنگی ايران در لندن با اشاره به اينكه بشريت در جهان معاصر با مشكلات، چالش‌ها و دردهايی مواجه است كه تنها درمان آن راهكارهای ماوراء طبيعی است؛ تأكيد كرد: درد امروز بشر جدا شدن از معنويت و بی‌توجهی به خداوند و فرامين دينی است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، «علی محمد حلمی» رايزن فرهنگی ايران در لندن طی سخنانی در كنفرانس «قرآن و جهان معاصر» با بيان اين مطلب گفت: درد بشر امروز جدا شدن از اخلاقيات و ارزش‌ها، گرفتار شدن در دستان قدرت‌های ستمگر و بی رحم، تبعيض و توهم قدرت اقليت است. حلمی با اشاره به آيات متعددی از قرآن كريم مطالبی را درباره «قرآن در مواجهه با ديگر باورها»، «دعوت قرآن به منطق و خرد»، «محكوميت ظلم و ضرورت مبارزه با ظالمان»، «ادامه درگيری ميان حق و باطل» و «مسير رسيدن به كمال و سعادت» بيان كرد. رايزن فرهنگی ايران گفت: خداوند در سوره اسرا با وجود تاييد پيامبران گذشته و لزوم احترام گذاشتن به پيروانشان بشريت را به پيروی از آخرين پيامبر دعوت می‌كند؛ قرآن نيز همانند ديگر كتب مقدس توسط آفريننده يكتا نازل شده اما تفاوت قرآن با ديگر كتب اين است كه قرآن كامل‌ترين كتاب بوده و هيچ تغيير و تحريفی در آن صورت نگرفته است. قرآن در مواجهه با ديگر باورها بسياری از متفكران جهان بر ماهيت خارق العاده قرآن صحه می گذارند و با وجود گذشت 1400 سال از نازل شدن قرآن و پيشرفت‌های علمی بشر در طی اين دوران، قرآن همچنان شامل بسياری از رازهای علمی و هستی است. وی تصريح‌كرد: بسياری از آيه‌های قرآن، بشريت را به استفاده از منطق و خرد دعوت می‌كنند زيرا عقلانيت در اسلام بسيار مهم است و خداوند در قرآن از بشريت می‌خواهد درباره هستی و مسير تكامل تفكر كرده و با پيروی از دستورات ارزشمند آن از بی اخلاقی پرهيز كند. دعوت قرآن به منطق و خرد قرآن تأكيد زيادی بر اهميت منطق و تفكر دارد و در بسياری از آيات قرآن بر اهميت كسب علم تاكيد شده است. عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی: تحقيق و پژوهش درباره ماهيت ارتباط ميان عقل و ايمان و عقل و دين از ديرباز يكی از دغدغه‌های اصلی متفكران و پژوهشگران مسائل دينی بوده و تاكنون فلاسفه، حكمای الهيات و عرفای مختلف در اين‌باره مطالب متعددی را بيان كرده‌اند رايزن فرهنگی ايران در لندن افزود: خداوند بر اهميت پايان دادن به ظلم و ستم در جامعه تاكيد می‌كند؛ ذات حق از ظلم به دور بوده و خداوند متعال هيچ محلی برای ظلم و ستم در هستی به رسميت نمی‌شناسد. محكوميت ظلم و ضرورت مبارزه با ظالمان حلمی تأكيد كرد: قرآن در اصول دو هدف را برای رسالت پيامبران در نظر گرفته كه يكی از آنها برقراری عدالت است و خداوند از عدالت به عنوان بهترين ارزش انسانی نام می‌برد. ادامه درگيری ميان حق و باطل خداوند اعلام می‌كند تمامی بشريت برابر بوده و از يك مادر و يك پدر آفريده شده‌اند و تفاوت‌های جسمی، نژادی و زبانی باعث تفاوت ميان انسان‌ها نبوده و تنها با فضيلت و تقوا می‌توان به مراتب معنوی رسيد. خداوند از بشريت می‌خواهد در نبرد ميان حق و باطل از حق دفاع كرده و از بشريت می‌خواهد از فريب خوردن توسط مشكلات و اميال خود و نشاندن باطل به جای حق و حق به جای باطل خودداری كنند. خودبينی و بی رحمی در قرآن از جمله گناهانی هستند كه در حد شرك توصيف شده‌اند و از نظر قرآن زمانی كه طبيعت ظالمانه در جامعه و يا فردی ظهور می‌كند باعث حركت به سمت ارزش‌های غيراخلاقی و ايجاد اميال شيطانی در آن جامعه و فرد می‌شود. خطر ظلم در زندگی سياسی ملت‌ها می‌تواند باعث تخريب ارزش‌های انسانی شود و زمانی كه از خشونت و زور برای سركوب حقيقت استفاده می‌شود اين مساله باعث تخريب ارزش‌های انسانی شده و بشريت را در خدمت اميال و آرزوهای فرد و يا عده خاصی قرار می‌دهد. وی تصريح كرد: خداوند در قرآن كريم راه رسيدن به كمال و سعادت را به انسان نشان داده است كه همانا اطاعت و پيروی از خدا، رسول خدا و اولی الامر است. مسير رسيدن به كمال و سعادت امامان شخصيت‌هايی معصوم و با ايمان قوی هستند و علم آنان از قرآن و مذهب به اندازه‌ای است كه می‌توانند حقيقت را از باطل تشخيص دهند؛ ايشان بر اساس عقيده و يا اميال خود سخن نمی‌گويند بلكه از خداوند اطاعت كرده و از خانواده رسول خدا(ص) هستند و قرآن نيز از آنان تعريف كرده است. پس از سخنان دكتر حلمی شركت كنندگان مقالات تحقيقی خود را ارائه كردند. ابتدا«ديويد اوئن» دانشجوی دكتری دانشگاه هاروارد در حوزه تمدن و زبان‌های خاور نزديك مقاله خود را با عنوان «ابن رشد گرايی: آيا تفسير ابن رشد زمينه‌ای برای قرائت مدرنيستی از قرآن آماده می‌كند؟» ارائه كرد و سپس «بسام الساعی» مدير سابق دپارتمان مطالعات عالی دانشگاه آكسفورد نظريه خود درباره اعجاز قرآن بيان كرد. مقالات بعدی توسط «سلطان شاه» و «عبدالحی» از دپارتمان مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه لاهور پاكستان ارائه شد؛ در اين دو مقاله به معرفی و بررسی ترجمه و تفسير قرآن در زبان‌های اردو و سندی پرداخته شده بود. مقاله پايانی روز اول توسط «مارك ويليامز» دانشجوی دكتری رشته روابط بين‌الملل از دانشگاه «مك ماستر» كانادا ارائه شد؛ موضوع اين مقاله ايجاد ارتباط بين قرآن و تئوری روابط بين‌الملل بود. «حجت الاسلام والمسلمين محمدی عراقی» عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دومين روز از اين كنفرانس سخنرانی تحقيقی خود را با عنوان «قرآن و عقل» ارائه كرد. وی گفت: تحقيق و پژوهش درباره ماهيت ارتباط ميان عقل و ايمان و عقل و دين از ديرباز يكی از دغدغه‌های اصلی متفكران و پژوهشگران مسائل دينی بوده و تاكنون فلاسفه، حكمای الهيات و عرفای مختلف در اين‌باره مطالب متعددی را بيان كرده‌اند. كنفرانس دو روزه«قرآن و جهان معاصر» عصر روز يكشنبه 26 مرداد ماه 88 با حضور تعدادی از شخصيت‌های دانشگاهی و قرآن پژوهان از كشورهای مختلف درمحل كالج ليدی مارگارت هال دانشگاه آكسفورد آغاز به كار كرد حجت الاسلام والمسلمين محمدی عراقی افزود: اين رابطه مهم و چالش برانگيز به يكی از موضوعات اصلی در مطالعات معاصر فلسفه دين تبديل شده است. وی توافق در مورد تعريف مفاهيمی نظير عقل، ايمان، علم، استدلال و دين را برای نتيجه بخش بودن چنين بحث‌هايی ضروری خواند و گفت: توافق در تعاريف اين مفاهيم پايه‌ای می‌تواند به بررسی بهتر رابطه عقل و دين و شناخت تأثيرات متقابل آن دو بر يكديگر كمك كند. وی افزود: از جمله مسائل اساسی در اين حوزه بحث عبارت از اين است كه آيا عقل و ايمان متعلق به يك قلمرو واحد هستند؟ اگر چنين است ارتباط اين دو چگونه تبيين می شود؟ آيا در هماهنگی كامل و يا تضاد كامل باهم هستند؟ آيا اين تفاهم و تضاد نسبی است؟ آيا ايمان و دين مقدم بر عقل هستند؟ محمدی عراقی سپس در ادامه با اشاره به آيات متعدد قرآنی گفت: به نظر من با توجه به اينكه عقل و ايمان هر دو هديه خداوند متعال به بشر هستند، بنابراين با هم همانند دو بال يك پرنده دارای نوعی رابطه هماهنگ هستند. همانگونه كه وجود دو بال برای پرواز و اوج گيری پرنده لازم است، عقل و ايمان نيز برای تكامل و رشد انسان ضروری هستند. «خالد الطرودی» از موسسه انديشه اسلامی ويرجينيای آمريكا از ديگر سخنرانان دومين روز كنفرانس«قرآن و جهان معاصر» بود كه درباره ارتباط ميان قرآن و متون مقدس يهودی و مسيحی سخنرانی كرد. «فرحان ماير» محقق موسسه تحقيقات اسماعيلی در لندن،«سيد منير العزيز» از مدرسان قرآن كريم در شهر ليدز انگليس نيز در نشست روز دوشنبه كنفرانس، مقالات خود را به ترتيب درباره رابطه قوانين شرعی و قوانين عرفی در جوامع غربی و تجربه آموزش قرآن به جوانان در كشورهای غربی ارائه كردند. «ماهر ابو منشار» و «خالد الاويسی» از موسسه المكتوم شهر داندی بريتانيا ديگر سخنرانان اين كنفرانس بودند كه به ترتيب درباره چارچوب پيشنهادی قرآن برای رابطه ميان مسلمانان و غيرمسلمانان در طول تاريخ و چارچوب قرآنی برای همگرايی اسلامی در بيت المقدس سخنرانی كردند. «سلطان شاه» از مركز مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه لاهور پاكستان نيز در دومين روز كنفرانس مقاله‌ای را درباره يكی از ترجمه‌های قرآن كريم از عربی به فرانسه توسط استاد«محمد حميدالله» ارائه كرد. «محمد جواد گوهری» رئيس مؤسسه مطالعات قرآنی آكسفورد نيز در نشست پايانی كنفرانس توضيحاتی را درباره نمايشگاه بين‌المللی قرآن كريم كه در ماه مبارك رمضان در تهران برگزار می‌شود، ارائه كرد كه مورد توجه شركت كنندگان قرار گرفت. در حاشيه اين كنفرانس نمايشگاهی از قرآن‌های نفيس چاپ شده در جمهوری اسلامی ايران و نيز نرم‌افزار‌های جديد تهيه شده در اين زمينه در معرض بازديد شركت كنندگان قرار گرفت. كنفرانس دو روزه«قرآن و جهان معاصر» عصر روز يكشنبه 26 مرداد ماه 88 با حضور تعدادی از شخصيت‌های دانشگاهی و قرآن پژوهان از كشورهای مختلف درمحل كالج ليدی مارگارت هال دانشگاه آكسفورد آغاز به كار كرد. اين كنفرانس با مشاركت رايزنی فرهنگی ايران در بريتانيا ، موسسه مطالعات قرآنی آكسفورد و خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) برگزار شد؛ در اين كنفرانس سخنرانانی از كشورهای انگلستان، پاكستان، آمريكا و كانادا حضور داشتند. 

پیوندهای مرتبط

· مطالب بیشتر در مورد آرشيو اخبار رسول نور2
· سایر مطالب نوشته شده توسط rasool


پربازدیدترین مطلب در زمینه آرشيو اخبار رسول نور2:
40 حديث نوراني درباره كار و تلاش


امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما