رسول نور حضرت محمد (ص) - پيامبر اكرم (ص) ملاك برتري مردان را خوش رفتاري با زنان قرار داد
 
 
 
 
 پيامبر اكرم (ص) ملاك برتري مردان را خوش رفتاري با زنان قرار داد

آرشيو اخبار رسول نور6

يك محقق و نويسيده اظهارداشت: زماني كه پيامير ملاك برتري مردان را حج و زكات و نماز و غيره قرار نمي‌دهد و از طرفي خوش رفتاري با زنان را ملاك اين برتري مي‌داند، آيا بدرفتاري نسبت به زن در خانوده و جامعه مي‌تواند قابل چشم پوشي باشد؟طهورا نوروزي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با اشاره به اينكه دو نگاه در شبه جزيره عربستان نسبت به زن وجود داشت، گفت: ديدگاه اول ديدگاهي بود كه هيچ كرامتي را نسبت به زن لحاظ نمي‌كرد و مصاديق آن را با نبودن حق مالكيت براي زنان در دوران جاهليت، زنده به گور كردن دختران و امثال آن مي‌توان ديد و ديدگاه دوم كه با ظهور اسلام و مبعوث شدن پيامبر، نسبت به زن شكل گرفت ديدگاهي بود كه حق كرامت را براي زنان در همه حوزه‌ها قائل بود.

وي با اشاره به نحوه برخورد پيامبر با زنان خاطي گفت: اين در حالي است كه پيامبر در مواجه با زنان خطاكار نيز با ملاطفت برخورد مي‌كرد. وي افزود: به عنوان مثال در جريان فتح مكه پيامبر اكرم (ص) حكم مباح بودن خون ‪۱۰‬نفر را اعلام كرد كه از اين تعداد شش نفر مرد و چهار نفر زن بودند.

 نورزوي ادامه داد: از بين اين چهار زن يك نفر به نام عكرمه از ترس جان خود گريخت و همسر اين زن به نام ام حكيم نزد پيامر رفت و براي نجات همسرش از پيامر امان خواست و پيامبر نيز به او امان داد اين مرد در پي همسرش رفت و گفت از سوي پيامبر براي تو امان نامه آورده ام.

 اين زن به همراه شوهرش نزد پيامبر رفت و پيامر براي اين زن دعا كرد كه خداوندا اين زن هر بدي كه در حق من روا داشته و يا هر آبروي را كه از من برده، بخشيدم.

 وي اضافه كرد: از طرفي روزي زني كه مخالف پيامبر بود و رسول خدا در حين صحبت بود محكم به سينه پيامبر زد و پيامبر با او با ملاطفت برخورد كرد.

 اين محقق و نويسنده در خصوص مشورت با زنان در سيره پيامبر اكرم (ص) اظهار داشت: بحث مشورت به اين معناست كه انسان در مواردي كه با عقلش به نتيجه نمي رسد مشورت مي‌كند و در سيره پيامبر مشورت با زنان مطرح شده و مصاديقي نيز در اين زمينه در متون ديني وجود دارد. نوروزي ادامه داد: به عنوان مثال زماني كه زن مي‌خواهد فرزند خود را از شير بگيرد مشورت زن و شوهر با هم در اين زمينه تاكيد شده است.

 وي تاكيد كرد: پيامبر نيز با همسران خود در بسياري از موارد مشورت مي‌كرد ، پيامبر با خديجه همسر خود كه فردي با درايت بود مشورت مي‌نمود تا جاي كه ايشان مي‌فرمايد من در جواني مديري مهربان و دلسوز داشتم. وي افزود: از مصدايق مشورت پيامبر با زنان زماني است كه پيامبر در خصوص آيين حج مي‌خواستند اعلام كنند كه حجاج سرشان را بترشاند و عمل تقصير را انجام دهند و اين جا پيامبر براي تبيين اين حكم به مردم با يكي از همسران خود به نام ام سلمه مشورت كرد و همسرش به او مشورت مي‌دهد كه خودت اول سرت را بتراش و عمل تقصير را انجام بده تا از اين طريق ديگران نيز به تو اقتدا كنند.

 وي با اشاره به فرهنگ تكريم دختران در سيره پيامبر اعظم (ص) گفت: در زماني كه در فرهنگ جاهليت داشتن دختر بزرگترين بدبختي براي مردان به شمار مي‌رفت پيامبر بحث مهرورزي به دختران را مطرح مي‌كند.

 اين فعال در حوزه زنان افزود: در صدر اسلام حكمي درخصوص دختران وجود داشت مبني بر اينكه اگر پدر دختري فوت مي‌كرد ارث دختر به عموهاي او مي‌رسيد در اين شرايط پيامبر دعا مي‌كند تا آيه‌اي بر ابطال اين حكم نازل شود به عنوان مثال وقتي سعد ابن ربيع در يكي از جنگ‌ها شهيد مي‌شود تمام اموال او به برادرانش مي‌رسد كه در اين زمان آيه‌اي نازل شده( سوه نساء آيه )‪۱۱‬ و پيامبر با اشتياق خانواده سعد را فرا مي‌خواند و ارث دختران را باز مي گرداند و با ابطال يك حكم جاهلي حقوق دختران جوان را اعاده مي‌كند.

 اين محقق در خصوص توجه به زن در سيره پيامبر اكرم (ص) اظهار داشت: به عنوان مثال در زمان پيامبر اكرم روزي زني كه از شوهرش جدا شده بود و دست پسرش را در دست گرفته نزد پيامبر رفت و گفت‌اي رسول خدا من اين فرزند را در شكم خود نگاه داشته و او را در دامنم پرورانده ام حال شوهر سابقم او را از من جدا كرده و نمي‌گذارد تا او را ببينم پيامبر به او فرمود تا زماني كه ازدواج نكرده‌اي اين پسر به تو سزاوارتر است.

 نوروزي افزود: در جايي ديگر مردي به نام رافع ابن سنان مسلمان مي‌شود و همسرش از او جدا مي‌شود و اين مرد مسلمان اجازه نمي‌دهد كه همسرش فرزندش را ببيند سرانجام زن كافر نزد پيامبر به حكم شكايت از شوهرش مي‌رود پيامبر مي‌فرمايد با شوهر و فرزندت نزد من بيا، زن و شوهر و فرزند نزد پيامبر رفته و پيامبر مي‌گويند حال فرزندتان را صدا كنيد به محض اينكه طرفين او را خطاب قرار مي‌دهند دخترك نزد مادر مي‌رود و در اين حين پيامبر دعا مي‌كند خداوندا اين دختر را هدايت كن زيرا مادرش كافر بوده و دختر به سمت او رفته؟

 تا اينكه بلافاصله دختر سمت پدر مي‌رود. وي تاكيد كرد: پيامبر آن چنان به حقوق زن در خانواده احترام مي‌گذاشت كه حتي دعوي يك زن كافر را اجابت مي‌كند.

نوروزي ادامه داد: در جايي ديگر نيز همسر وليد كه مدام از سوي شوهرش ضرب و شتم مي‌شد نزد پيامبر رفت و شكايت كرد و پيامبر به او فرمودند نزد شوهرت برو و بگو پيامبر به من امان داد براي بار دوم اين زن نزد پيامبر مي آيد و پيامبر نخي از لباس خود را به زن مي‌دهد و مي‌گويد نزد شوهرت برو و بگو پيامبر بار ديگر به من امان داده و براي بار سوم اين زن به همان حالت قبلي بار ديگر باز مي‌گردد در حالي كه به شدت از شوهرش كتك خورده است پيامبر دعا مي‌كند كه پروردگارا وليد را به تو وامي گذارم او سه بار من را عصيان كرد، ببينيد حاصل اين رفتار كه بدرفتاري با زن و كتك زدن او است در نزد پيامبر آن چنان قبيح بود كه پيامبر وليد را به خدا مي گذارد.

 اين فعال در حوزه زنان با اشاره به فرهنگ مشاركت اقتصادي و علم آموزي زنان در سيره پيامبر اكرم (ص) گفت: پيامبر سه مرز جغرافيايي، سن و جنسيت را از علم آموزي برداشت وقتي كه مرز جنسيت در علم اندوزي برداشته شود اين بحث مطرح مي‌شود كه علم زن كاربردش در مشاركت اجتماعي او است پس برداشتن مرز جنسيت از علم در سيره نبي اكرم مهر تاييدي بر مشاركت اجتماعي زنان است.

 نوروزي افزود: به عنوان مثال امه رعله باديه نشيني بود كه در خصوص شغلش كه آرايشگري بود دچار شبه شده و نزد پيامبر رفت و از ايشان سوال كرد پيامبر در پاسخ امه رعله او را تشويق مي‌كند.

 وي افزود: يا زماني كه قيله ام انمار كه در زمينه خريد و فروش فعاليت داشت در خصوص روش معامله نزد پيامبر رفت پيامبر نيز روش معامله را به آموخت وقتي فردي چيزي را آموزش مي‌دهد اين به مفهوم مقبول دانستن آن چيز است يعني در سيره نبوي اشتغال زنان مورد قبول حضرت بود تا جايي كه درمدينه النبي ‪۲۳‬نوع حرفه وجود داشت كه در بسياري از آن‌ها زنان مشغول به كار بودند.

 نوروزي ادامه داد: زماني كه ريطه زن صنعتگري كه خرج خانواده را تامين مي كرد و از پيامبر در خصوص درآمد خود سوال كرد و مورد تشويق پيامبر قرار گرفت و يا اينكه كعيبه زن پزشكي كه در مسجد خيمه‌اي برپا كرد و يا به همراه پيامبر به جنگ براي مداواي مجروحان رفت و غنيمت جنگي به اندازه يك مرد مجاهد را به دست آورد نشان‌دهنده توجه رسول خدا به عدم تضييع حقوق زن در مقابل مرد در اشتغال است.

وي ادامه داد: در جايي ديگر رفيده كه اولين پزشك زن صدر اسلام بود او نيز با اذن پيامبر در مسجد النبي مكاني را براي طبابت و مداواي بيماران تدبير كرد و همه اينها نشاندهنده تاييد ايشان نسبت به مشاركت اجتماعي زنان بوده است.

نوروزي افزود: در زمان پيامبر بسياري از زنان در مسجد النبي به كارهاي مختلفي مشغول بودند و اين نشان‌دهنده آن است كه ريشه مشاركت اجتماعي زنان با مفاهيم ديني نيز پيوندي عميق خورده است اما تاريخ نشان داده كه اين وضعيت تا زمان خليفه دوم برقرار بوده زيرا بنابر نظر خليفه دوم زنان ديگر در مساجد فعاليتي انجام نمي‌دادند.
 

پیوندهای مرتبط

· مطالب بیشتر در مورد آرشيو اخبار رسول نور6
· سایر مطالب نوشته شده توسط yoosefi


پربازدیدترین مطلب در زمینه آرشيو اخبار رسول نور6:
توهین به مقدسات به دلیل هراس دشمنان از گسترش اسلام است


امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


موضوعات مرتبط

آرشيو اخبار رسول نور6


Use a Dive Watch for Scuba Diving (امتیاز : 0)
توسط کاربر مهمان در مورخه : دوشنبه، 20 شهریور، 1391

مطالعه ادامه این نظر ...


چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما