رسول نور حضرت محمد (ص) - يهودی‌سازی قدس منشأ بيداری مجددی در كشورهای اسلامی خواهد شد
 
 
 
 
 يهودی‌سازی قدس منشأ بيداری مجددی در كشورهای اسلامی خواهد شد

آرشيو اخبار رسول نور3
رئيس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی با اشاره به اقدام اخير رژيم صهيونيستی در يهودی‌سازی قدس و انتقال پايتخت از تل‌آويو به قدس شريف گفت: شايد خود اين اقدام منشأ بيداری مجددی در كشورهای اسلامی درباره عدم غفلت از مسئله بيت‌المقدس و قدس شود. 


رمضان شريف، رئيس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، درباره دلايل اقدامات اخير رژيم صهيونيستی در راستای يهودی‌سازی قدس از جمله اعلام پايتختی قدس شريف همزمان با تحولات بيداری اسلامی در منطقه گفت: از دو منظر اين موضوع حائز اهميت است؛ نكته اول اينكه رژيم صهيونيستی از بدو پيدايش به دنبال اشغال سرزمين‌های اسلامی بوده و هست و استراتژی معروف از نيل تا فرات را پيگيری می‌كند.

وی افزود: هر چند كه در سال‌های اخير به ويژه پس از دو جنگ 33 روزه و 22 روزه اتفاقی كه افتاد اين بود كه اسرائيلی‌ها به اين نتيجه رسيدند كه امكان توسعه ارضی و جغرافيايی و تصرف سرزمين‌های اسلامی را در مقياس اوليه _ نيل تا فرات_ ندارند.

شريف اظهار كرد: البته اين به مفهوم تغيير رويكرد رژيم صهيونيستی نيست، بلكه مقاومت جانانه و مردانه فلسطينی‌ها و لبنانی‌ها موجب شد كه در يك اقدام عجيب اسرائيلی‌ها نه تنها نتوانند استراتژی نيل تا فرات را دنبال كنند بلكه مجبور شدند ديوار حائل بزرگی را بين خود و بخشی از سرزمين مسلمانان برای حفظ همين بخش اشغال شده كنونی احداث كنند.

وی عنوان كرد: از ابتدای آشكار شدن اضمحلال رژيم صهيونيستی پس از جنگ 33 روزه و مكمل آن در جنگ 22 روزه، رژيم صهيونيستی با دو مشكل اساسی مواجه شده است كه بيداری اسلامی و تحولات منطقه هم اين نگرانی را افزايش داد به طوری كه اسرائيلی‌ها امروز در يك انزوای جدی قرار گرفته‌اند.

رئيس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی افزود: رژيم صهيونيستی با توجه به پشتيبانی غير قابل انكار كشورهای اروپايی و پشتيبانی آشكار و علنی آمريكايی‌ها همواره تلاش داشته كشورهای ديگر منطقه را تحت فشار قرار دهد و در واقع كانون توليد بحران در كشورهای اسلامی بوده است.

وی تأكيد كرد: اما بيداری اسلامی صفحه جديدی در مناسبات مسلمانان با رژيم صهيونيستی گشوده است كه مسئله‌ای غير قابل انكار است. هر چند آنها با تحليل و تفسيرهای متفاوت تلاش می‌نند اين تأثير را كم‌رنگ جلوه دهند و يا تلاش می‌كنند در جبهه پايداری عليه رژيم صهيونيستی، مانند موضوع سوريه، افكار عمومی را منحرف كنند و به گونه‌ای خبرسازی و وانمود كنند كه دشمن مشترك مسلمانان مورد فراموشی قرار گرفته است و بدين طريق كشورهای اسلامی و عربی را سرگرم مسائل ديگری كنند.

شريف يادآور شد: اين واقعيتی غير قابل انكار است كه يكی از خواسته‌های جدی مسلمانان در همه كشورهای اسلامی و عربی در ميان توده مردم، بخش عمده‌ای از نخبگان و به ويژه جوانان كشورهای اسلامی حل مسئله قدس است و به قدس به عنوان يك نقطه آرمانی كه توسط صهيونيست‌ها غصب شده نگاه می‌كنند و متر‌صد فرصتی هستند تا اين آرزو و خواست ديرينه جوامع اسلامی را برآورده كنند.

وی خاطرنشان كرد: اسرائيلی‌ها هم متوجه اين موضوع هستند كه روند حوادثی كه در كشورهای اسلامی به بركت بيداری اسلامی در حال شكل‌گيری است هرگز به نفع آنان نيست و پشتيبانان جدی آنان در منطقه مانند مبارك و بن علی حذف شده‌اند و يكی از وجوه امتيازات كسانی كه چشم‌انداز روشنی برای روی كار آمدن آنها وجود دارد اين است كه دشمنی قطعی و مسلمی با صهيونيست‌ها خواهند داشت.

شريف ابراز كرد: لذا من اين اقدام را ضمن اينكه در راستای استراتژی هميشگی رژيم صهيونيستی می‌دانم كه تلاش می‌كرده قدس را به عنوان پايتخت اسرائيل اعلام كند و با شهرك‌سازی و مستند سازی‌هايی كه می‌كند از تحقق اين مطالبه افكار عمومی مسلمانان جلوگيری كند و با جمعيت‌های عاريه‌ای كه از سراسر جهان در اسرائيل ساكن می‌كند به گونه‌ای وانمود كند كه اين منطقه دارای اكثريت يهودی است و به اين ترتيب قدس را يهودی‌سازی كند، كه اين امر به عنوان پيش‌نويس در كنيست رژيم صهيونيستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئله پايتختی قدس را اعلام كرد.

وی اظهار كرد: اما نكته مهم اين است كه اسرائيلی‌ها در شرايطی كه كشورهای اسلامی در حال سازماندهی انقلاب‌های خود هستند و تلاش می‌كنند سيستم جديدی را طراحی كنند با يك پيش‌دستی تلاش كردند اقدامی را كه مدت‌ها قبل به دنبال آن بودند رسما اعلام كنند تا افكار عمومی و مجامع سياسی، حقوقی و بين‌المللی را به نوعی در مقابل يك عمل انجام شده قرار دهند و از اين فضای موجود در منطقه در جهت تضييع بيشتر حقوق مسلمانان سوء استفاده كنند.

رئيس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی عنوان كرد: اما واقعيت مسلمی كه وجود دارد اين است كه تجربه تاريخی رويارويی مسلمانان و رژيم صهيونيستی نشان می‌دهد اين ترفندها ديگر كارآيی نخواهد داشت و عمق آگاهی ملت‌های مسلمان و حتی ملت‌های آزاده دنيا و افراد منصف عرصه سياست به ترفندهای رژيم صهيونيستی پی برده‌اند. اين اقدام صهيونيست‌ها دست و پا زدنی است كه آنها برای مستند‌سازی حضور خود در محدوده فلسطين انجام می‌دهند.

وی تصريح كرد: نكته حائز اهميت دوم اينكه بعد از بيداری اسلامی و سقوط هم‌پيمانان رژيم صهيونيستی در منطقه، اسرائيلی‌ها با يك خلاء در توجيه افكار عمومی خود روبرو هستند. به گونه‌ای كه آحاد مردمی كه در سرزمين‌های اشغالی زندگی می‌كنند روحيه و اعتماد به نفس خود را تا حدودی از دست داده‌اند.

شريف تأكيد كرد: آنها وقتی كه شعارهای ضد اسرائيلی مردم مصر، اردن، تونس، ليبی و .. را می‌بينند و سقوط ديكتاتورهای متحد رژيم صهيونيستی را مشاهده می‌كنند به شدت دچار ضعف روحی و روانی می‌شوند و روحيه خود را از دست می‌دهند.

وی يادآور شد: معتقدم اين اقدام شتاب‌زده اخير رژيم صهيونيستی در اين مقطع برای بازگشتن روحيه و اعتماد به نفس به يهوديان مهاجری است كه در اين سرزمين زندگی می‌كنند تا به آنها بگويند نظام سياسی اسرائيل همچنان سرپاست و به اشغالگری خود ادامه می‌دهد.

شريف خاطرنشان كرد: بنابراين به نظر من اسرائيلی‌ها دو نكته را در اين مقطع دنبال می‌كنند كه اول سوء استفاده از فضای بيداری اسلامی در كشورهای اسلامی و عربی است هر چند كه برآيند اين تحولات صد در صد به ضرر رژيم صهيونيستی است. دوم اينكه آنها تلاش می‌كنند اعتماد به نفس كاذبی را با اين گونه اقدامات مجددا به صهيونيست‌ها و حاميان‌شان بدهند هر چند كه اين ترفندهای شناخته شده‌ای است و شايد خود اين اقدام منشا بيداری مجددی در كشورهای اسلامی در خصوص عدم غفلت از مسئله بيت‌المقدس و قدس شود.

سردار شريف درباره سكوت و انفعال حاكم بر رهبران كشورهايی كه بيداری اسلامی در آنها رخ داده است عليه اقدام اسرائيل گفت: دليل آن را بايد در اين نكته دانست كه هنوز رهبران و صاحبان اصلی تحولات بيداری اسلامی سر كار نيامده‌اند و مجالس اين كشورها هنوز به طور واقعی شكل نگرفته است و اين كشورها فعلا در دوران گذار به سر می‌برند و خيلی نبايد به اين موضوع توجه ويژه‌ای كرد.

وی افزود: مسئله اصلی عمق اعتقادات اسلامی مردم مسلمان به ويژه جوانانی است كه در كانون تحولات بيداری اسلامی قرار دارند و همه آنان بر قطع رابطه با رژيم صهيونيستی و عدم مشروعيت و مقبوليت توافقات حاكمان وابسته با رژيم صهيونيستی تأكيد و تصريح می‌كنند و اين مواضع جزو خواسته‌های جدی بنيانگذاران و كانون‌های توليد بيداری اسلامی در اين كشورها است.

رئيس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی عنوان كرد: شايد به دليل فرآيندی كه در انتقال قدرت و نهادسازی‌ها صورت می‌گيرد شاهد اين انفعال و سكوت باشيم. اما واقعيت مسلم آن است كه حمايت از فلسطينی‌ها و نفرت از اسرائيل مسئله‌ای فراگير و همگانی در ميان توده‌های كشورهای اسلامی است و نخبگان كشورهای اسلامی نيز به اين امر اذعان دارند و شايد به دليل شرايط خاصی كه اين كشورها در دوره گذار دارند بعضا اظهارات متفاوتی از سوی آنان شنيده شود. استقبالی كه از اسماعيل هنيه برای اولين بار صورت گرفت خواست ملت‌ها را به خوبی نشان می‌دهد.

شريف اظهار كرد: واقعيتی كه بايد حتما به آن اشاره كرد اين است كه ملت فلسطين بايد روی پای خود بايستند و نگاه به ديگران نداشته باشند. تاريخ پنجاه‌ساله مبارزات فلسطينی‌ها نيز نشان می‌دهد اين خود فلسطينی‌ها هستند كه بايد برای بازپس‌گيری سرزمين خود در خط مقدم حضور داشته باشند، مقاومت كنند و جبهه مقاومت را كه مجموعه حماس پيگيری می‌كند حمايت و پشتيبانی كنند.

وی ادامه داد: تنها راه آزادسازی نيز مقاومت است و نشان داده شده است زمانی كه فلسطينی‌ها در خط مقدم مبارزه حاضر شوند و مقاومت كنند و آرمان فلسطين را فرياد بزنند حتما كشورهای اسلامی از آنها پشتيبانی خواهند كرد خصوصا در شرايط جديد كه بخش عمده‌ای از حاكمان وابسته هم حضور ندارند و صف خواست مردم با همراهی با آرمان فلسطين خيلی هموارتر از گذشته شده است.

شريف تأكيد كرد: اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اين درخواست به حقی است كه مسلمانان از فلسطينی‌ها دارند برای اينكه آنها پيشتاز و پيشقدم باشند و در صحنه مبارزه خط مقاومت را در پيش بگيرند و اجازه ندهند اختلافات در بين آنها به گونه‌ای پيش رود كه گروهی خط سازش و گروهی خط مقاومت را دنبال كنند زيرا اين مسئله ساير كشورها را دچار نوعی بلاتكليفی خواهد ساخت.

وی در پايان اظهار كرد: اما اگر همه افكار عمومی كشورهای اسلامی احساس كنند كه فلسطينی‌ها به عنوان يك يد واحد به مانند جنگ 22 روزه كه منجر به شكست صهيونيستها شد، هستند حتما از آنها حمايت خواهند كرد و در اين هيچ شكی وجود ندارد.
 

پیوندهای مرتبط

· مطالب بیشتر در مورد آرشيو اخبار رسول نور3
· سایر مطالب نوشته شده توسط rasool


پربازدیدترین مطلب در زمینه آرشيو اخبار رسول نور3:
هدف از اهانت به حضرت محمد(ص) ایجاد فتنه و شبهه در دین اسلام است


امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما